Är det kristligt att döda?

Göran Molin Kyrkvärd i Lunds östra stadsförsamling

Foto: Getty

Ur det kristna perspektivet är det aldrig försvarbart att döda en medmänniska; allt motstånd mot ofred måste baseras på principen om icke-våld.

REPLIK

Det ”finns saker som man måste göra […] annars är man ingen människa utan bara en liten lort” citerar biskop Sören Dalevi och stiftsteolog Otfried Czaika ur Astrid Lindgrens saga om Bröderna Lejonhjärta, i Kyrkans tidning under rubriken Tengil, Putin och Katla. I Astrid Lindgrens text söker de stöd för uppfattningen att i vissa sammanhang är krig ett nödvändigt ont i kampen mot det onda.

Men deras jämförelse med Bröderna Lejonhjärta haltar eftersom berättelsens genomgoda hjältebroder Jonatan vaken dödar diktatorn Tengil och eller monstret Katla; Katla som närmast kan uppfattas som en metafor för kärnvapen. Vapnet Katla exploderar i Tegils ansikte när han förlorar kontrollen över det. Katla neutraliseras sedan av urtidsmonstret Karm som är en utomstående makt som ofrivilligt dras in i kampen mellan ont och gott. Boken avslutas med att de två bröderna begår ett gemensamt självmord för att nå en bättre värld när Törnrosdalen har blivit kontaminerad av krigets ondska.

Att använda Bröderna lejonhjärta som alibi för våldets nödvändighet är ganska desperat, och särskilt ur ett kristet perspektiv. Förklaringen är kanske att författarna inte funnit något stöd i Nya testamentet för sin tes om våldets nödvändighet.

Nya testamentet tar tydligt avstånd från våld, och Jesus väljer för egen del ”korsets väg”, och deklarera uttryckligen:

1) Värj er inte mot det onda. Nej, om någon slår dig på högra kinden, så vänd också den andra mot honom (Matt 5:39). Och älska era fiender och be för dem som förföljer er (Matt 5:44).

2) Älska era fiender, gör gott mot dem som hatar er. Välsigna dem som förbannar er och be för dem som skymfar er. Slår någon dig på ena kinden, så vänd också fram den andra (Luk 6:27―29).

3) Ett nytt bud ger jag er: att ni skall älska varandra. Så som jag har älskat er skall också ni älska varandra. Alla skall förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek (Joh 13:34―35).

Även aposteln Paulus argumenterar häftigt emot väpnat motstånd: välsigna dem som förföljer er, välsigna dem och förbanna dem inte (Rom 12:14); löna inte ont med ont (Rom 12:17); låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda (Rom 12:21), säger han bland annat.

Människors fred hotas idag liksom på Jesus tid av ofred; en ofred som ytterst orsakas av människors lust till egendom och makt. Världens gängse recept för att skapa fred är att med våld slå ner de makter som stör den egna freden. Romarrikets ”tusenåriga fred” byggde på brutalt våld och extrem ofrihet. Men för de som i Jesus efterföljd då gick, och idag går ”korsets väg” finns egentligen inget val om man önskar hålla fast vid Nya testamentets kristendom.

Ur det kristna perspektivet är det aldrig försvarbart att döda en medmänniska; allt motstånd mot ofred måste baseras på principen om icke-våld. Att döda en annan människa föder ondska och avskiljer människan från Gud.

Men, säger världens vishet och ger rader av hypotetiska och historiska exempel på hur orimlig världen skulle se ut om man inte är beredd att med vapen i hand försvara familj och nation. Men, säger jag, utan vapen och människor som vill använda dem blir det inga skjutningar, sprängningar och krig. Och, säger Paulus: eftersom världen, omgiven av Guds vishet, inte lärde känna Gud genom visheten, beslöt Gud att genom dårskapen i förkunnelsen rädda dem som tror (1 Kor 1:21).

Göran Molin
Kyrkvärd i Lunds östra stadsförsamling

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.

Taggar:

Biskop Ukraina

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
Per
Gott och fint att ha ideal om fred och vänskaplighet. Det ska man ha. Sedan rullar aggressorn, som inte bryr sig om dessa fina ideal, in över gränsen. Till din granne, eller till dig. Och då får du finna i dig att den världsliga realiteten inte kommer ta hänsyn till fina ideal, utan kör över dig. Då är det bara att välja. Kapitulera, eller kämpa. Om du inte vill använda vapen, ha ett försvar - fint, men tänk om din granne ser krig och våld som helt legitima politiska medel för att tex utöka sin egen makt på din bekostnad. Kalla det "världens vishet" om du vill, men det hade inte funnits någon frihet, några Judar eller några Slaver om alla böjt sig för Hitler eftersom "det är fel att använda våld" och "man får aldrig döda en annan människa". Kyrkan har haft uppe den här frågan många gånger. Idén om det rättfärdiga kriget må ha sina präster, men den är bättre än alternativen.
Henric
Jag håller helt med dig, Göran, om det inte fanns några vapen skulle det inte bli några skjutningar, sprängningar och krig. Men nu har ogärningsmän sådana vapen. Ryssland har haft en stor våldspotential. Vi har hört om hur ryska soldater våldtagit flickor, hur man såsom ett nöje skjutit civila och att man torterat civila ukrainare som haft olyckan att hamna i ryssars händer. Deras offer blir inte gladare om jag som medmänniska håller mig passiv och därmed låter det förfärliga fortsätta. Därför stöder jag tanken att ge ukrainarna möjligheter att försvara sig. Det är i mina ögon ett sätt att värna humanitära värden och medmänskliga villkor.
Håkan
Paulus skriver också att överheten inte bär sitt svärd förgäves (Rom 13:4) utan ska motarbeta det onda. Att säga att bara några andra än kristna ska utöva detta är en ohållbar klyvning.
Hur skapar vi varaktig fred?
Det är ju ändå bra om man lyfter blicken och funderar på hur man kan försvara liv, frihet och trygghet på andra sätt än med våld. Självklart behöver man försvara sig mot någon som utsätter en för våld. Men det finns ju många olika sätt att göra motstånd mot våldet och att skydda livet. Vilka olika sätt genom historien har lett till varaktig fred mellan länder och människor? Hur skapar man en konstruktiv vapenvila? Hur får man en våldsam part att retirera? Är det bara genom våld, eller finns det också andra sätt? Det finns ju säkert forskning på området. Vad säger de som är experter inom freds- och konfliktforskning t.ex? Vad kan historikerna berätta om lösningen på tidigare konflikter? Hur skapar vi en värld av grannsämja och ömsesidig respekt och förtroende? Vilka beståndsdelar är viktiga för att ge förutsättningar för varaktig fred?
Nils Ronquist
Kom att tänka på Mogens Glistrups förslag om förslaget att skrota all militära lösningar. Istället skaffa en telefon till alla krigiska länder den enda militära utgiftyen. Sedan ringde man det landet som anföll och förklarade att vi ger oss! Vad kostar människoliv i krig? Vad kostar människors flykt från kriget? Vad kostar alla de barn som döldas i krig? Jag påstår kostnaderna är oöverstigliga. Jag håller på Glistrup i detta avseende!