Att inkludera är ett evangelium världen förstår

Gunnar Hillington Kvist präst, inriktning andlig fördjupning och gudstjänst

Även om det i vissa frågor tagit tid, så brukar kyrkan inkludera. Vi känner Kristus som inkluderande, att inkludera är evangelium - ett evangelium världen förstår.

REPLIK

I min slutreplik vänder jag mig till prästen Josef Edebol och biskop Eva Nordung Byström. Det blir erkännande av en språklig konstruktion, tillrättaläggande av ett missförstånd samt ett glädjebud - det bästa sparar vi till sist.

Josef, du kommenterar mitt val av verben underkänna och (inte) acceptera. "Detta är tyvärr inte den maximalt välvilliga beskrivningen", menar du. Snyggt formulerat! Och vem vill inte uttrycka sig vänligt? Jag inser att det blir laddat att använda dessa ord. Vad jag säger är, att de som våra biskopar kommer att prästviga bör kunna välsigna dem som handboken säger skall välsignas. Att inte göra så är att inte fullt ut erkänna och acceptera kärlek hos kyrkotillhöriga.

Så till biskop Evas replik. Den innehåller ett glädjebud, låt mig först bara visa på en missuppfattning. Du skriver att kyrkomötet inte kan agera, eftersom biskoparna äger frågan. Precis detta är också min uppfattning, så det problem du menar finns i min artikel - finns inte. Jag skriver att beslut av läronämnd och biskopsmöte skall respekteras. Som avslutning ber jag våra biskopar att fatta kräklan och agera - på det sätt var och en anser bäst för sitt stift. Att kyrkomötet nu har en majoritet för ett nytt vigningskrav är en annan sak, kyrkomötet äger inte frågan - men det är värt att notera hur de kyrkotillhöriga röstat.

Så till det glädjebud du ger, Eva. Det finns ett ord som sticker ut i den avslutande delen av din replik: icke-fråga. För mig är detta ord hoppfullt, det är hoppfullt att du alltmer ser frågan så. Jag upplever det som du fattat kräklan och agerat. På ett sätt som leder vidare. Du har lagt till en nytt litet ord: icke-fråga. Tack biskop Eva!

Och du är helt övertygad om en god utveckling i frågan, så är även jag. För även om det i vissa frågor tagit tid, så brukar kyrkan inkludera, vi känner Kristus som inkluderande, att inkludera är evangelium - ett evangelium världen förstår.

Tack till er som replikerat och kommenterat.
Låt oss gå med Gud, som verkar genom allt och finns i allt (Efesierbrevet)

Gunnar Hillington Kvist
präst, inriktning andlig fördjupning och gudstjänst

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.