Barn och unga riskerar bli kränkta i kyrkan

Många tusen barn och unga kommer till Svenska kyrkan, och alla som arbetar med och tar beslut om barn- och ungdomsverksamheten vill att de som kommer ska vara trygga och känna sig välkomna.

Gäller det även för de ansvariga och drivande i organisationen Salt – EFS barn och unga?

Efter ett debattinlägg i Kyrkans Tidning nummer 33/14 av den avgående generalsekreteraren för EFS barn och unga Salt, samt efter ett besök på förbundets hemsida är fyra nedanstående frågor angelägna att ställa till ledningen för Salt. Förhoppningsvis ges ett offentligt och tydligt svar från tillträdande generalssekreteraren Johanna Björkman och/eller styrelseordeföranden Charlotte Erdtman. Detta eftersom förbundet beskriver sig som en del av Svenska kyrkan och det är viktigt för oss som verkar bland barn och unga i Svenska kyrkan att få besked om var Salt står.

 • Stöder EFS barn och ungdom Salt Svenska kyrkans beslut om samkönad vigsel?

Är svaret nej, måste följande besvaras:

 • Hur vill Salts ledning säkerställa att unga homo-, bi- och transsexuella i verksamheten inte riskerar att bli kränkta genom undervisning, material, predikningar, uttalanden från ledare eller liknande?
 • Hur vill man säkerställa att barn med föräldrapar av samma kön inte riskerar att bli kränkta genom undervisning, material, predikningar, uttalanden från ledare eller liknande?
 • Salt länkar till Evangelisk Lutherska Missionens (ELM) barntidning ”Droppen” (som hänvisar till sina ”barnverksamhetsinspiratörer”), och samverkar även med ELM kring söndagsskolematerialet ”Skatten”. Det är högst angeläget att också få ett officiellt svar på om Salts ledning delar den syn på hbtq-personer som framkommer på ELM’s hemsida (elmbv.se, klicka Om ELM-BV, Identitet, Teologi/strategi, se rubrik 4 och 5).

Här är två citat från ELM’s hemsida: … ”Bibeln talar om homosexuella handlingar som ’onaturliga’ och oförenliga mot tillvarons uppbyggnad och därför som synd.”
…”i stället för att kräva tolerans av homosexuella handlingar, förkunna Guds förlåtelse till dem som ångrar sig” (uppmaning till Svenska kyrkan).
Salt säger att man är en del av Svenska kyrkan, uppbär rikskollekt och saluför material till kyrkoförsamlingarna.

Om inte organisationen Salt - EFS barn och unga på ett tillfredställande sätt kan visa att man möter varje barn och varje ung människa med full acceptans för hans eller hennes av Gud givna och medfödda identitet, även avseende sexuell läggning, samt också bejakar varje barns tanke och föreställning om att en dag få leva i parrelation, särkönad eller samkönad, och bejakar varje ung människas strävan efter att hitta en partner i livet, oavsett kön, menar jag att samverkan med Salt är utesluten om Svenska kyrkan vill behålla sin trovärdighet. Det måste i så fall också bli tydligt att Salt inte är en del av Svenska kyrkan.

Vi talar nu inte om ”åsikter” eller dogmer, utan om barns och ungas säkerhet i Svenska kyrkans verksamhet. Barn och unga löper en påtaglig och reell risk att bli kränkta där man är som sårbarast, i sin identitet och familjetillhörighet, och det i en miljö som man trodde var den tryggaste av alla: kyrkan.

Hans-Cristian Nyström
Präst och ansvarig för barnverksamheten i Oscars församling
Gabriella Johansson
Präst och ansvarig för konfirmand- och ungdomsverksamheten i Oscars församling

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.
,

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

 • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Missing filter. All text is removed

kommentarer

 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
 • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
 • Lines and paragraphs break automatically.