Biskopens linje om ökat flygande har inte diskuterats färdigt i stiftsstyrelsen

Anders Lundberg, Viveka Söderdahl, Per Håkansson, Mats Högelius Förtroendevalda för Vänstern i Svenska kyrkan

Vi vill ta ett ansvar genom att som första alternativ alltid ta tåget när vi reser. Att göra så är inte att skuldbelägga utan att lyssna till skapelsens rop och till de människor som redan idag lider under klimatförändringarna, skriver debattörerna. Foto: Getty Images

Replik. Vi är rädda för att biskopen inte ser allvaret i det egna debattinlägget. Vi hade önskat ansvarsfullhet och eftertänksamhet i frågor gällande klimathotet, skriver debattörerna. 

REPLIK

Johan Tyrberg, biskop i Lund varnar i en debattartikel i Kyrkans tidning för godhetssignalering och klimatfromhet. Är klimatfromheten till och med en större fara än klimathotet? Det kan tyckas så, om man ska tro biskopen.

Svenska kyrkan på nationell nivå har tagit fram en Färdplan för klimatet som fastslår att kyrkans flygresande mellan 2023 och 2027 ska minska med 50 procent. Biskopen hävdar dock i sitt debattinlägg att man i Lunds stift i framtiden inte tänker flyga mindre, utan mer. Detta uttalande gör han utan att det är färdigbehandlat i stiftsstyrelsens AU, och därmed inte heller diskuterat i stiftsstyrelsen.

Biskopens argumentation är svår att förstå. Han menar att kravet på mindre flygande skuldbelägger folk, och han gör en koppling till det tidiga 1900-talets syndakatalog, den väckelsekristna föreställningen om rätt och fel som syftade till banaliteter som att gå på bio eller dans, som hävdade att det var synd att spela kort, lyssna på dragspelsmusik och att bära smycken.

Men klimatkrisen går djupare än så. Det hot vi står inför är ett hot mot jordens fundament. Om biskopen inte ser allvaret i detta så är det bekymmersamt.

Vi kan ana en sympatisk ton hos biskopen: skuldbeläggning är ett problem. Men vi har samtidigt ett ansvar som kyrka att gå före i arbetet med en omställning och då är en av de viktigaste punkterna på agendan att minska på flygandet. Att hävda annat är att gå emot den samlade kunskap som finns på området.

Vi är rädda för att biskopen inte ser allvaret i det egna debattinlägget. Vi hade önskat ansvarsfullhet och eftertänksamhet i frågor gällande klimathotet. Det aktuella inlägget riskerar dock att legitimera klimatförnekelse och ge luft under vingarna åt en utbredande populism.

Vi vill ta ett ansvar genom att som första alternativ alltid ta tåget när vi reser. Att göra så är inte att skuldbelägga utan att lyssna till skapelsens rop och till de människor som redan idag lider under klimatförändringarna. Vi hoppas att också biskop Johan Tyrberg vill göra så.

Anders Lundberg, vice gruppledare i kyrkomötet (Vänstern i Svenska kyrkan)
Viveka Söderdahl, gruppledare i Lunds stiftsfullmäktige (Vänstern i Svenska kyrkan)
Per Håkansson, kyrkorådet i Malmö pastorat (Vänstern i Svenska kyrkan)
Mats Högelius, kyrkorådet i Malmö pastorat (Vänstern i Svenska kyrkan)

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.

Prenumerera på Nyhetsbrev

5 Kommentar

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Du måste vara inloggad för att kommentera. Klicka här för att logga in.

Nicklas Sundberg
Väl talat!! Jag reserverar mig endast den förminskande tonen om väckelsens folk. De banade väg från mycket dålig folkhälsa utan att försätta oss i revolutionens långvariga sår.
O.P
Bra att någon i stiftsstyrelsen vågar gå emot biskopen när han gör på detta viset. Var är de andra nomineringsgrupperna? Var har dessa inte uttalat sig. Tack Visk
Rättning i ledet
Biskop på villospår måste avkragas innan det blir för sent.
Avkragning
Intressant att diskussionen omsider landat i frågan om huruvida biskopen bör avkragas. Att bli avkragad kan gå väldigt snabbt i Svenska kyrkan. Se bara på biskopen i Visby som råkade bli kär på jobbet, det räckte för en snabb avkragning.
Anders Lundberg
Det vore fint om ni som uttrycker era åsikter också ville uppge era namn. En som kallar sig "Rättning i ledet" och en annan som kallar sig "Avkragning" insinuerar nu alltså något som ingen annan har uttryckt eller ens antytt. Att insinuera på detta vis är rent ohederligt.