Böneutrop

Böneutrop proklamerar islam

När böneutropen debatteras måste man fråga sig hur det är möjligt att hoppa över innehållet? Polisen i Växjö mäter ljudnivån. Resten förtigs. Detta är minst sagt naivt, anser debattören.

Umdat AI - Akham är en auktoritativ bok om implementering av muslimsk juridik. I kapitlet ”Adhan” klargörs synen på kallelsen till bön: ”Böneutrop är en mycket viktig ritual i religionsutövningen av islam, det kan liknas vid den muslimska flaggan och utropet visar att folket i staden är muslimer. Det är också viktigt för proklamationen av Allahs ord och att på så sätt manifestera Allahs religion.... Allah är den störste och allting och alla, utom Allah i islam, ska böja sig.” .... 

”Detta bekräftar islam och proklamerar det över landet.” 

Hela området där detta ropas ut anses då vara ”muslimskt”.

Det går tydligen bra i Växjö.

I sura 9:33 om profeten Muhammeds uppdrag sägs att Allah via profetens vägledning och den sanna tron, skall ” föras till seger över all form av gudstro, hur förhatligt detta än kan vara för dem som sätter medhjälpare vid Guds sida.” ( dvs kristna ).

Vad är då innehållet i ett utrop? Fyra gånger sägs att Allah är störst. Två att det bara finns en enda gud, det vill säga Allah, uppmaning till att komma till bön och framgång vardera två gånger. En gång sägs att Muhammed är Allahs sändebud.

Det finns olika villkor för hur böneutropet ska utföras enligt en hadith av den mest auktoritativa hadithsamlaren Bukhari, bok 10 nr 5:

Det ska utföras av en man med vacker röst. Det finns löfte om en belöning från Allah för en hög röst som når så långt som möjligt.

Kvinnor är förbjudna eftersom en kvinnas röst skulle kunna innebära en frestelse för män (A’oura på arabiska).  

När utropen debatteras måste man fråga sig hur det är möjligt att hoppa över innehållet? Polisen i Växjö mäter ljudnivån. Resten förtigs. Detta är minst sagt naivt.  Det är ungefär som att diskutera om en annons tillåts och enbart se till utseendet, utan att ta upp texten och dess innebörd. Så skulle man ju aldrig göra om det gällde en politisk grupp.

En viss sorts blindhet verkar lägra sig just när det gäller islam. Man måste dock bemöda sig och ta sig tid att läsa in sig på hur de lärde själva ser på saken. 

Hur kan en biskop bejaka en annan religions proklamerade överhöghet? Vill han själv böja sig under Muhammeds ord? Då har man i så fall brutit sina prästlöften!

 • 2 Kommentarer

  Logga in för att kommentera

 • Nils Ronquist

  Beslutet att Sverige skall vara ett mångkulturellt samhälle togs 1975. Man antog att en stor del av invandrarna förväntades bosätt sig i Sverige för gott, samtidigt ville de bevara sin ursrungliga indentitet. Samtliga partier stod bakom beslutet. År 1997 antog riksdagen en proposition av Leif Blomberg (s). Propotionens överskrift var: "Sverige, framtiden och mångfalden". Hela samhället skulle baseras på mångfald och massinvanring! Propotionen innebar att svenskarna är tvugna att acceptera det mångkulturella Sverige.
  Gäller det fortfarande eller har vi ändrat oss?

 • Birgitta Schönbeck Persson

  Ännu ett exempel på att motsättningar i samhället ökar . Varför bryr sig inte Svenska kyrkan... Böneutrop om Muhammed och islam .. Politiska partier kanske har det avgörande mandatet att bestämma ..

Mer inom samma ämne