Arbetsmiljö

Ett försiktigt steg i rätt riktning

REPLIK. Medgivandet från stiftsledningen att det finns arbetsmiljöproblem ser vi som en startpunkt för fortsatt dialog och att arbetet med strukturförändringen fortsätter med arbetsmiljö och pastoralt ledarskap i fokus, svarar präster och skyddsombud i Härnösands stift.

Äntligen medger Härnösands stiftsledning att det finns arbetsmiljöproblem. Vi känner oss lättade över att Härnösands stiftsledning för första gången, genom pressekreteraren, tar bladet från munnen och bekräftar att strukturförändringen medför arbetsmiljöförsämringar. 

Detta harmonierar med den verklighet vi själva ser i det fackliga arbetet samt i den forskning som nu finns tillgänglig.  

Vi ser också detta medgivande om arbetsmiljöförsämringar till följd av sammanläggningarna som ett försiktigt steg i rätt riktning. 

Vi betraktar detta medgivande som en startpunkt för en fortsatt dialog där vi lyssnar på varandra och med gemensamma krafter tar ansvar för att strukturförändringen fortsätter mjukt och varsamt med arbetsmiljö och pastoralt ledarskap i fokus.

 

Håkan Stiberg
ordförande Härnösands stiftskrets
regionalt skyddsombud i Kyrkans Akademikerförbund
sjukhuspräst i Östersunds församling

 

Rolf Nordström
regionalt skyddsombud i Kyrkans Akademikerförbund
församlingsassistent i Örnsköldsviks församling

 

Elin Lockneus
regionalt skyddsombud i Kyrkans Akademikerförbund
präst i Tuna-Attmars församling och doktorand i teologi

 

Jan Grimell 
präst i Örnsköldsviks församling
teologie doktor 

Mer inom samma ämne
Arbetsmiljö
Arbetsmiljö
Arbetsmiljö
Arbetsmiljö
Arbetsmiljö
Arbetsmiljö
Arbetsmiljö