Kyrkosyn

Fråga till Kent Wisti: Varför måste Svenska kyrkan dö?

Vad ska dö? Ska människor slippa nås av det upprättande och befriande ord vi kallar evangelium? Det frågar sig debattören.

Så har Kent Wisti sagt det igen: Svenska kyrkan måste ha mod att dö. Ingen organisation finns för evigt. Inte ens Fantomenklubben.

En kyrkvärd delade sin oro över de allt färre gudstjänstbesökarna i radions Studio ett den 21 juni. Kent Wisti svarar att han inte ser något problem med att färre firar gudstjänst – jo, det hade ju varit roligt för dem som går i kyrkan att vara fler. Annars är det inget ”självändamål” att fira gudstjänst.

En kyrka som måste dö – det känns som ett underligt uttryck när man tänker på alla som faktiskt dör för sin tro. Den kristna kyrkan lever under hårda villkor i många länder i dag. Nittonhundratalet excellerade i förföljelser mot troende i stora delar av världen. Ändå ”dog” inte kyrkan i det forna Sovjetunionen till exempel.

Jag frågar mig: vad ska dö? Ska människor slippa nås av det upprättande och befriande ord som vi kallar evangelium? Ska dopets vatten och nattvardens bröd och vin inte längre få ge människor en sakramental dimension av helighet i vardagen?

Yttre former för gudstjänst och kristen gemenskap har ständigt skiftat för att trons centrala innehåll ska kunna tas emot. Medvetenheten om behovet att formulera budskapet på ett relevant sätt är stor i dag. Att förnya, fördjupa och levandegöra kristen tro kräver mer av ”mod” än att passivt låta kyrkan dö.

Svenska kyrkan måste dö enligt Wisti. Men Kyrkan med stort K kommer att leva, säger han. Jag delar uppfattningen att ”en helig kyrka skall äga bestånd till evärdelig tid” (Augsburgska bekännelsen artikel VII).

Vilken kyrka? Måste inte Kristi kyrka inkarneras i en mänsklig gemenskap med dess brister och svårigheter? Man kan tänka sig andra kyrkliga former i en digitaliserad framtid, men vill vi ersätta konkreta möten i gudstjänst, själavård och utåtriktat arbete med Facebookgrupper?

Svenska kyrkan förvaltar ett kulturarv av musik, verksamhetsformer, kyrkobyggnader som stöder och förmedlar en djupdimension till dem som kommer inom räckhåll. Vem ska förvalta den uppgiften om kyrkan dör?

Jag och många med mig skulle önska ett tydligt svar av Kent Wisti, ett svar bortom de klatschiga formuleringarna.

  • 1 Kommentar

    Logga in för att kommentera

  • Birgitta Schönbeck Persson

    Kyrkan kan inte bara vara till för konserter , kyrkobyggnader och olika verk samhetsformer .Svenska kyrkan har ett uppdrag att förvalta och det är att förmedla evangeliet .Den kristna tron ..Mer focus måste läggas på hur vi ska få människor till kyrkan . Inte på hur vi ska efterlikna samhället.. Ut med all partipolitik från kyrkan .Lägg focus på de medlemmar som finns kvar . Uppmuntra till samtal efter gudstjänst.. Våga nya utmaningar..

Mer inom samma ämne
Kyrkosyn
Kyrkosyn
Kyrkosyn
Kyrkosyn
Kyrkosyn
Kyrkosyn