Försoningsteologi

Ge Ulla Karlsson "Ljusets pris"

Björn Backengård

"[Då kom] en stor folkhop med svärd och påkar, utsänd av översteprästerna och folkets äldste. [… De] förde honom till översteprästen Kajafas, där de skriftlärda och de äldste hade samlats. […] På morgonen beslöt alla översteprästerna och folkets äldste att försöka få Jesus avrättad. De lät binda honom, förde bort honom och överlämnade honom åt Pilatus, [den romerske] ståthållaren." Matteus 26-27.

Men hos Pilatus gick det inte som tänkt, utan Pilatus ville släppa Jesus. Då blev det protester, och Pilatus böjde sig.

Vilka protesterade?
    "Översteprästerna och de skriftlärda och alla folkets ledare försökte röja honom ur vägen, men de visste inte hur de skulle göra, för han hade hela folket med sig och alla lyssnade på honom." Lukas 19:47-48.
    Det kan inte ha varit folket.
    De, som skickade banditer att hämta Jesus, lämnade knappast jobbet halvgjort. Det var nog samma banditer som fanns framför Pilatus.

Jesus fick en andra chans.
    Pilatus: "Vill ni att jag skall släppa judarnas kung?" "Han förstod att det var av avund mot Jesus som översteprästerna hade utlämnat honom. Men översteprästerna hetsade upp folket till att begära att han skulle släppa Barabbas i stället." Markus 15:9-11.

Det var bara Rom som kunde utfärda en dödsdom. Pilatus lät det ske, men om det hade blivit som han ville, så hade Jesus släppts. I praktiken var det översteprästerna som avrättade Jesus.

Korsfästelsen var en besvärande fråga. Att det pratades om den, framgår av en tillrättavisning som en överstepräst gav Petrus och apostlarna:
    "Vi har uttryckligen förbjudit er att undervisa i det namnet, och ändå har ni fyllt hela Jerusalem med er lära och vill göra oss ansvariga för den där mannens blod." Apg 5:28.
    Petrus och apostlarna inför rådet:
    "Våra fäders Gud uppväckte Jesus, som ni hängde upp på en träpåle och mördade." Apg 5:30.

Hur skulle man få slut på Jesu lära? Försök med förföljelse.
    "Men så kom någon och talade om för [tempelkommendanten och översteprästerna] att männen som de hade satt i fängelse nu stod i templet och undervisade folket. Då gick kommendanten och tjänarna bort och hämtade dem, men utan att bruka våld, eftersom de var rädda för att bli stenade av folket." Apg 5:25-26.
    En av de ledande bland Jesu efterföljare, Stefanos, i ett försvarstal inför en överstepräst och andra i rådet:
    "Finns det någon profet som era fäder inte har förföljt? De dödade dem som förutsade att den Rättfärdige skulle komma, och nu har ni förrått och mördat honom". Stefanos dödades. Apg 7:52-60.

Förutom förföljelsen behövdes en annan version av hur Jesus dog. Något som skulle vända uppmärksamhet bort från de ansvariga. Det blev "försoningsläran".

Paulus skriver i Romarbrevet 5:8-10: "Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom hans blod skall vi av honom så mycket säkrare bli räddade från vreden. Ty om vi var Guds fiender och blev försonade med honom genom hans sons död, då skall vi, när vi nu är försonade, så mycket säkrare bli räddade genom hans sons liv."
    Romarbrevet 8:32: "Han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för att hjälpa oss alla, varför skall han inte skänka oss allt med honom?"

Man undrar vad Stefanos skulle ha sagt om det här, om han hade levt.
    Detta var "försoningsläran". Till den hör en vidrig gudsbild, som inte går ihop med den Gud som vi bekänner vara "allsmäktig, himmelens och jordens skapare." Hit hör också en bild av människan som dålig.
    Jesu lära var samhällsfarlig. Paulus försökte att ändra den, och nu blev människans påstådda syndfullhet centralt. Det blev en lära som var ofarlig för Rom.
    Paulus missionerade långt från händelsernas centrum. När han kom till Jerusalem höll han på att bli lynchad, men räddades av Rom. Apg 21:27-36.

Två gånger glömmer Paulus bort sig.
    1 Kor 2:8: "[Guds hemlighetsfulla vishet] kände ingen av denna världens makter till - om de hade känt till den skulle de inte ha korsfäst härlighetens herre."
    1 Thess 2:15: "Judarna dödade herren Jesus ...".
    Därmed försvinner Paulus trovärdighet. Om han verkligen hade trott på "försoningsläran" hade han inte skrivit detta.

I det andra citatet grundlägger Paulus dessutom en lögn som har förts vidare i tvåtusen år. Det var inte judarna, i betydelsen folket, som dödade Jesus, utan det var prästerskapet. Skillnaden är stor. Prästerna var medlöpare till Rom, och de var rädda för folket.

Kanske behöver du försoning. Med någon annan, med någon sida hos dig själv, med Gud?
    Försoning med någon annan, eller med dig själv? Först måste du försöka på egen hand. Går inte det så vänd dig till Gud. Eller till Jesus, om ni redan har en inarbetad kontakt.
    Försoning med Gud? Om du är uppriktig, och inte vill någon annan ont, så är det inga problem.

Men den "försoningslära", som Paulus gav oss, är något helt annat. Den har inte med din försoning att göra. Den uppfanns en gång i tiden för att vända uppmärksamhet bort från överstepräster och Rom.

Det var Ulla Karlsson, präst i Aspeboda, som våren 2011 riktade vår uppmärksamhet på att kyrkan sprider en förfärlig gudsbild och en negativ människosyn. Kyrkan bör börja tala om människor i utveckling, och om kärlek, i stället.

Jag föreslår att Svenska Kyrkan skapar ett pris, "Kyrkans Ljus". Priset ska vart femte år ges till någon som lyser på något viktigt för kyrkan. Brister eller möjligheter, främst inom följande områden:
o    Att Jesu lära gäller även i vår tid.
o    Att vi ska verka för att låta "[Guds] vilja ske, på jorden så som i himlen." Matteus 6:10.
o    Att vi ska verka för "det viktigaste i lagen: rättvisa, barmhärtighet, trohet." Matteus 23:23.

Jag föreslår att priset börjar delas ut år 2015, och att det då går till Ulla Karlsson.

Björn Backengård
 • 28 Kommentarer

  Logga in för att kommentera

 • olov sandegård

  Vart tog alla tidigare intressanta kommentarer angående Ulla Karlsson och försoningsläran vägen? Detta är frågor som måste diskuteras grundligt om Sv.kyrkan ska ha någon framtid. Jesu undervisning och Paulus m.fl. dogmer går helt enkelt inte ihop. Det måste upp i.ljuset! Bra idé med ett "Ljusets pris" till Ulla Karlsson.

 • förespråkaren

  De kanske censurerades bort. Det är en god tanke att rensa bort kritiska kommentarer. Vi måste satsa på likriktning, i tanke, ord och gärning.

 • germund.andersson@telia.com

  Det behövs många ljusspridare i Kyrkan och de som gjorde jobbet tungt för Ulla Karlsson, är de som mest behöver ljus i sina mörka inre rum.

  Bra idé med ljusspridarpris, men det kan delas ut oftare än vart femte år.

  De visa präster som gör livet ljust för oss som föredrar värme och medkänsla före fokusering på synd och skuld, bör uppmärksammas varje dag.

 • En anonym en

  Kände för att plocka ett russin ur kakan:
  "Försoning med Gud? Om du är uppriktig, och inte vill någon annan ont, så är det inga problem."

  Just det! Detta är ett sätt att uttrycka kärnan i Jesu undervisning!

 • En anonym en

  Tidigare kommentarer har tydligen tagits bort. Men vi kan fortsätta debatten ändå.

  Paulus och Jesus redogör för olika vägar till Gud i Bibeln. Paulus ser Jesus som ett offer men Jesus själv poängterar nödvändigheten av att vi fullständigt förlåter alla människor. (Har ni tänkt på hur hårt han drar det hela?!) Det som då behöver "offras" är ingenting annat än vårt själviska ego vilket visserligen kan kännas väldigt jobbigt. Men det är just för att vi ska klara av det, som vi behöver Jesus.

  Tanken om offerdöd är en bluff. Om de inte har funkat i det lilla, varför skulle det så funka i det stora? I Bibeln fick Eva som straff att föda barn med smärta, och med smärta föder nog de flesta kvinnor än idag. Oberoende om de är kristna eller ateister. Om nu Jesu död skulle ha försonat Evas synd, så skulle väl förlossningarna vara smärtfria efter att Jesus dött på korset. Men det är de ju inte! På samma sätt finns det ingen anledning att tro att man kan strunta i Jesu undervisning och istället se honom som ett offer och ändå komma till rätta med allt det i oss själva som ännu inte är i fint skick nog för att passa ihop med Guds perfekta Helighet.

 • medlem

  Skulle den realistiska människosynen vara en lära som är mindre farlig för makthavare än det försök till rekonstruktion av Jesu lära (som om nutida människor vet bättre än Paulus vad Jesus lärde) som så fragmentariskt presenteras ovan (vad menar skribenten egentligen var Jesu lära?)?
  Om det onda inte finns i människan så behövs ingen försoning. Om det onda finns har Gud antingen skapat människan sådan ("det finns ingen fallen skapelse" skrev Ulla) eller så har världen vänt sig från det goda någon gång. Att fokusera på det goda utplånar inte egoismen, avundsjukan eller högmodet i människan. Endast med en realistisk syn på människan blir budskapet relevant.

 • olov sandegård

  Jesu lära i korthet: Upprättelse och efterföljelse.
  Paulus lära i korthet: Lydnad och självutplåning.
  Kanske lite hårdraget, men ligger det ändå inte mycket i en sådan kritik av Paulus?
  Paulus framstår för mig på många sätt som ett slags sektledare, men det kan man absolut inte säga om Jesus.

 • En anonym en

  Medlem har rätt i att "Att fokusera på det goda utplånar inte egoismen, avundsjukan eller högmodet i människan." Nej, Det räcker inte. Men tron på att Jesus offrades för våra synder på korset har INTE HELLER utplånat egoismen, avundsjukan eller högmodet. Den är ju helt uppenbart kvar i oss. Så vad göra? Svar: Be Jesus eller den Helige Anden hjälp med utplånande av dom där sakerna. Jesu kors har ruttnat för länge sedan så det är inget att hänga upp sig på. Men Jesus själv är levande och närvarande inom oss i varenda ögonblick i vårt liv och hjälper så gärna till.

 • medlem

  Det finns ingen motsättning mellan Paulus och Jesus i fråga om synen på människan. I samtalen med fariseerna kommer det tydligt fram att Jesus har en realistisk syn på människan, ur människans hjärta kommer det som gör henne oren, inte hjälper det att göra kärlet rent på utsidan. Den som vill följa mig måste försaka sig själv och ta sitt kors på sig osv.
  Jesu kamp i Getmsemande visar att Jesus själv visste att offret var Guds vilja! Försoningen är inte Paulus idé!
  Det är ju i kraft av Jesu död och uppståndelse som livet i efterföljelse är möjlig. Ta bort försoningen och kristendomen är inte en tro utan en ideologi konstruerad av människor. Gud uppenbarar sig i Ordet, det levande Ordet Kristus som är omvittnad i Skriften. Den som likt debattörerna här kastar ut Paulus tvingas välja bort många Jesus-ord för att vara konsekvent.

 • En anonymen

  "Den som likt debattörerna här kastar ut Paulus tvingas välja bort många Jesus-ord för att vara konsekvent." Det finns Jesus-ord som gör att Jesus heller inte är till 100% konsekvent i Bibeln. Evangelierna är nerskrivna efter Paulus brev så de har ju mycket väl kunnat bli förorenade av Paulus idéer.
  Titta på det här: "Min Fader, om det är möjligt, så gånge denna kalk ifrån mig. Dock icke såsom jag vill, utan såsom du vill!"
  Alltså skulle kalken gå ifrån Jesus men frågan var på vilket sätt? Så som de flesta tänker att man slipper lidande, nämligen att rent fysiskt fly från situationen? ELLER
  så att Jesus hamnade på korset men slapp att lida där tack vare att han satsade helhjärtat på Gud och Hans kärlek. Poängen här är att när man förlåter fullständigt så slipper man lida OAVSETT vad som händer med den fysiska kroppen. Det är här som Jesus uppvisade sin andliga styrka. Han var HERRE ÖVER SIG SJÄLV så att säga. Och vi slipper att ha ett sadistisk monster till Gud.
  Det var inte lidande som Gud krävde av Jesus utan det att Jesus inte skulle använda några andra metoder (avgudar!) förutom Gud för att slippa lidande. Men lidandet tycks ha blivit blivit kyrkans avgud.

 • Sidor

Mer inom samma ämne
Försoningsteologi
Försoningsteologi
Försoningsteologi
Försoningsteologi
Försoningsteologi
Försoningsteologi
Försoningsteologi