Försoningsteologi 28

Ge Ulla Karlsson "Ljusets pris"

"[Då kom] en stor folkhop med svärd och påkar, utsänd av översteprästerna och folkets äldste. [… De] förde honom till översteprästen Kajafas, där de skriftlärda och de äldste hade samlats. […] På morgonen beslöt alla översteprästerna och folkets äldste att försöka få Jesus avrättad. De lät binda honom, förde bort honom och överlämnade honom åt Pilatus, [den romerske] ståthållaren." Matteus 26-27.

Men hos Pilatus gick det inte som tänkt, utan Pilatus ville släppa Jesus. Då blev det protester, och Pilatus böjde sig.

Vilka protesterade?
    "Översteprästerna och de skriftlärda och alla folkets ledare försökte röja honom ur vägen, men de visste inte hur de skulle göra, för han hade hela folket med sig och alla lyssnade på honom." Lukas 19:47-48.
    Det kan inte ha varit folket.
    De, som skickade banditer att hämta Jesus, lämnade knappast jobbet halvgjort. Det var nog samma banditer som fanns framför Pilatus.

Jesus fick en andra chans.
    Pilatus: "Vill ni att jag skall släppa judarnas kung?" "Han förstod att det var av avund mot Jesus som översteprästerna hade utlämnat honom. Men översteprästerna hetsade upp folket till att begära att han skulle släppa Barabbas i stället." Markus 15:9-11.

Det var bara Rom som kunde utfärda en dödsdom. Pilatus lät det ske, men om det hade blivit som han ville, så hade Jesus släppts. I praktiken var det översteprästerna som avrättade Jesus.

Korsfästelsen var en besvärande fråga. Att det pratades om den, framgår av en tillrättavisning som en överstepräst gav Petrus och apostlarna:
    "Vi har uttryckligen förbjudit er att undervisa i det namnet, och ändå har ni fyllt hela Jerusalem med er lära och vill göra oss ansvariga för den där mannens blod." Apg 5:28.
    Petrus och apostlarna inför rådet:
    "Våra fäders Gud uppväckte Jesus, som ni hängde upp på en träpåle och mördade." Apg 5:30.

Hur skulle man få slut på Jesu lära? Försök med förföljelse.
    "Men så kom någon och talade om för [tempelkommendanten och översteprästerna] att männen som de hade satt i fängelse nu stod i templet och undervisade folket. Då gick kommendanten och tjänarna bort och hämtade dem, men utan att bruka våld, eftersom de var rädda för att bli stenade av folket." Apg 5:25-26.
    En av de ledande bland Jesu efterföljare, Stefanos, i ett försvarstal inför en överstepräst och andra i rådet:
    "Finns det någon profet som era fäder inte har förföljt? De dödade dem som förutsade att den Rättfärdige skulle komma, och nu har ni förrått och mördat honom". Stefanos dödades. Apg 7:52-60.

Förutom förföljelsen behövdes en annan version av hur Jesus dog. Något som skulle vända uppmärksamhet bort från de ansvariga. Det blev "försoningsläran".

Paulus skriver i Romarbrevet 5:8-10: "Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom hans blod skall vi av honom så mycket säkrare bli räddade från vreden. Ty om vi var Guds fiender och blev försonade med honom genom hans sons död, då skall vi, när vi nu är försonade, så mycket säkrare bli räddade genom hans sons liv."
    Romarbrevet 8:32: "Han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för att hjälpa oss alla, varför skall han inte skänka oss allt med honom?"

Man undrar vad Stefanos skulle ha sagt om det här, om han hade levt.
    Detta var "försoningsläran". Till den hör en vidrig gudsbild, som inte går ihop med den Gud som vi bekänner vara "allsmäktig, himmelens och jordens skapare." Hit hör också en bild av människan som dålig.
    Jesu lära var samhällsfarlig. Paulus försökte att ändra den, och nu blev människans påstådda syndfullhet centralt. Det blev en lära som var ofarlig för Rom.
    Paulus missionerade långt från händelsernas centrum. När han kom till Jerusalem höll han på att bli lynchad, men räddades av Rom. Apg 21:27-36.

Två gånger glömmer Paulus bort sig.
    1 Kor 2:8: "[Guds hemlighetsfulla vishet] kände ingen av denna världens makter till - om de hade känt till den skulle de inte ha korsfäst härlighetens herre."
    1 Thess 2:15: "Judarna dödade herren Jesus ...".
    Därmed försvinner Paulus trovärdighet. Om han verkligen hade trott på "försoningsläran" hade han inte skrivit detta.

I det andra citatet grundlägger Paulus dessutom en lögn som har förts vidare i tvåtusen år. Det var inte judarna, i betydelsen folket, som dödade Jesus, utan det var prästerskapet. Skillnaden är stor. Prästerna var medlöpare till Rom, och de var rädda för folket.

Kanske behöver du försoning. Med någon annan, med någon sida hos dig själv, med Gud?
    Försoning med någon annan, eller med dig själv? Först måste du försöka på egen hand. Går inte det så vänd dig till Gud. Eller till Jesus, om ni redan har en inarbetad kontakt.
    Försoning med Gud? Om du är uppriktig, och inte vill någon annan ont, så är det inga problem.

Men den "försoningslära", som Paulus gav oss, är något helt annat. Den har inte med din försoning att göra. Den uppfanns en gång i tiden för att vända uppmärksamhet bort från överstepräster och Rom.

Det var Ulla Karlsson, präst i Aspeboda, som våren 2011 riktade vår uppmärksamhet på att kyrkan sprider en förfärlig gudsbild och en negativ människosyn. Kyrkan bör börja tala om människor i utveckling, och om kärlek, i stället.

Jag föreslår att Svenska Kyrkan skapar ett pris, "Kyrkans Ljus". Priset ska vart femte år ges till någon som lyser på något viktigt för kyrkan. Brister eller möjligheter, främst inom följande områden:
o    Att Jesu lära gäller även i vår tid.
o    Att vi ska verka för att låta "[Guds] vilja ske, på jorden så som i himlen." Matteus 6:10.
o    Att vi ska verka för "det viktigaste i lagen: rättvisa, barmhärtighet, trohet." Matteus 23:23.

Jag föreslår att priset börjar delas ut år 2015, och att det då går till Ulla Karlsson.

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.
,

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Mer inom samma ämne