Gud behöver protestanter, precis nu i påsk, som står upp

Jörg Weissbach, kyrkoherde, Tyska S:ta Gertruds församling Stockholm

Vi måste arbete med kraft för att samla ihop Svenska kyrkans resurser och stå upp. Vi är protestanter.

SLUTREPLIK

Jag tackar Cristina Grenholm från Kyrkokansliet för hennes syn, fördjupning och replik. För visserligen har jag noterat att där finns så mycket insatser på olika nivåer i Svenska kyrkan och Svenska kristna råd som hon nämner.

Men insisterar Svenska kyrkan tillräckligt för att kunde bli hörd?  Är det Svenska kyrkans roll som största institution i samhället att verkligen vädja till regeringen för att bli tagna på allvar? I mitt fosterland är läget tvärtom – det är regeringen som vädjar till kyrkorna att hjälpa till för att samordna samhället.

Det handlar inte bara om uppmärksamhet, vikt och makt i det politiska spelet. Det handlar i grunden om kyrkans identitet, att som örnen på hönsgården inte glömma och gömma sig för sitt ursprung.  Om man inte prövar sina vingar vågar man till slut aldrig flyga. Kyrkan är mera och annorlunda än myndigheten. Där finns så många kompetenser i Svenska kyrkan – varför inte använda dem i nuläget för människornas skull att återhämta sin kraft och tro?

Det handlar om att hitta en balans och ett ansvarsfullt beteende mellan att följa rekommendationer på ett vettigt sätt som hjälper till att hindra smittspridning i samhället - och inte svika sitt uppdrag samt sina medlemmar som stannar ensamma, frustrerade och isolerade hemma. Man beklagar rasande dopsiffror och sinande medlemskap och är bekymrad över Svenska kyrkans framtid. Där finns teologiska, politiska och organisatoriska skäl att inte dra sig tillbaka i snigelhuset för att vänta på bättre tider. Gud behöver protestanter, precis nu i påsk, som står upp.

Uppståndelsens verklighet påminner oss om att kyrkans röst och därmed det ipsissima vox Iesu behövs. Om det finns denna obalans, underrepresentation och skeptiska syn på kyrkan hos politiska aktörer som Cristina medgav, då krävs det att vi arbetar med kraft och samlar ihop Svenska kyrkans resurser och står upp. Vi är protestanter.

Jörg Weissbach, 
kyrkoherde, Tyska S:ta Gertruds församling Stockholm

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.