Humanisterna välkomnar domkapitlets klargörande

Domkapitlet i Stockholm duckar för de flesta frågor vi ställt. Istället svarar man på något som aldrig varit ifrågasatt. Däremot klargörs att det är förenligt med prästers uppgifter att beskriva andra livsåskådningar än den kristna i svepande, generaliserande och fördomsfulla termer. Yttrandet visar också att kyrkan inte är intresserad av en respektfull dialog med andra livsåskådningar. Det är bara ett spel för kulisserna, skriver Christer Sturmark

 

Domkapitlet har i dagarna kommit med sitt yttrande med anledning an Humanisternas skrivelse från den 7 mars 2012. Bakgrunden är att Seglora Smedja en längre tid drivit en kampanj mot sekulär humanism och förbundet Humanisterna. Bland annat har Helle Klein som chefredaktör publicerat en text av Peter Zachrisson som hävdar att den sekulärhumanistiska livsåskådningen är främlingsfientlig samt egna texter i samma anda. Därför ställde vi fyra frågor till domkapitlet:

·        Vi önskar att domkapitlet prövar om det är förenligt med Helle Kleins uppdrag som präst att driva kampanj mot andra livsåskådningar än den egna kristna.

·        Vi önskar att domkapitlet prövar om det är förenligt med Helle Kleins uppdrag som präst att vara ansvarig utgivare för en nättidning och sajt som inte följer god publicistisk sed och pressetik, utan ägnar sig åt att misskreditera personer, grupper och andra livsåskådningar än den kristna.

·        Vi önskar att domkapitlet prövar om det är förenligt med Svenska kyrkans värdegrund att finansiera Seglora Smedjas publicistiska verksamhet.

·        Vi önskar att domkapitlet prövar lämpligheten i att prästkandidaten Petter Zachrisson fördomsfullt och respektlöst dömer en annan livsåskådning än den egna kristna.

Domkapitlets svar lyder som följer:

”Domkapitlet gör bedömningen att det Helle Klein yttrat är inom ramen för hennes yttrandefrihet och att det inte står i strid med det hon avgivit i vigningslöften”

Tack för det klargörandet. Domkapitlet väljer alltså att ducka för de flesta frågor vi ställt, för att istället svara på något som aldrig varit ifrågasatt. Att Seglora Smedjas publicistiska verksamhet ryms inom ramen för yttrandefriheten är självklart och ingen har hävdat något annat. Hade vi ansett att så inte var fallet hade vi anmält till justitiekanslern och inte till domkapitlet.

Däremot klargörs en sak i yttrandet: Det är förenligt med prästers uppgifter att beskriva andra livsåskådningar än den kristna i svepande, generaliserande och fördomsfulla termer. Om det ryms inom kyrkans värdegrund att påstå att andra livsåskådningar är främlingsfientliga är det rimligen också fritt fram för kyrkans representanter att till exempel hävda att ”islam är antisemitiskt ” eller ”buddhismen är homofob”, trots att även dessa uttalanden är grovt generaliserande och fördomsfulla.

Detta ger relief åt kyrkans vackra ord om respektfull livsåskådningsdialog. Jag drar slutsatsen att vi inte mer kommer att höra kritiska angrepp av typen att ”humanister drar alla kristna över en kam”, för vi antar att lika villkor ska gälla för alla, oavsett livsåskådning?

Därmed har vi uppnått vårt syfte med skrivelsen till domkapitlet. Resultatet visar att kyrkan faktiskt inte är intresserad av en respektfull dialog med andra livsåskådningar på riktigt. Det är bara ett spel för kulisserna.

Som ett övertydligt exempel på dettas kan vi läsa vad prästen Anna Karin Hammar skriver på Facebook i samband med domkapitlets yttrande:

”Förväntat beslut och ändå glädjande! Yttrandefriheten står högt i kurs i Olaus Petris efterföljd, det kallas predikostolsfrihet även om predikostolarna är digitala i vårt tidevarv”

Detta är alltså samma Anna Karin Hammar som i en skrivelse frågande domkapitlet om det verkligen kunde vara förenligt med Annika Borgs uppdrag som präst att delta i samtalen i en sekulär tankesmedja. Det är samma Anna Karin Hammar som kräver att Bengt Westerberg avgår som regeringsutredande för att han använder sin yttrandefrihet och uttrycker åsikter i politiska frågor som Anna Karin Hammar inte delar.  De som inte tycker som hon stämplar hon också som ”antijudiska” och ”antimuslimska” i samma uttalande. En obehaglig och intolerant retorik som tyvärr är mycket avslöjande. Så mycket är Hammars respekt för oliktänkande värd.

Mest klargörande var kanske vad domkapitlet valde att inte besvara. Vi fick inget besked om domkapitlets uppfattning om att kyrkan finansierar Seglora Smedja med stora belopp. Den som har örat en smula mot rälsen vet att denna finansiering är starkt ifrågasatt internt inom Svenska kyrkan.

När kyrkan tillsammans med Seglora Smedja sedan arrangerar ett pseudoakademiskt seminarium på Teologiska högskolan i Stockholm med rubriken ”Religionskritikens bakgator” (enligt Kyrkans Tidning var Humanisterna ”i skottgluggen” under seminariet) träffar omdömet en ny bottennivå. När det dessutom står klart att man högskolan medvetet undvikit att bjuda in någon religionskritisker till panelen blir det hela riktigt pinsamt. Allsidighet, någon?

Ur Humanisternas perspektiv var förstås domkapitlets yttrande klargörande och vi uppnådde därmed vårt syfte med skrivelsen. Jag gissar att den interna kritiken mot Seglora Smedja kommer växa sig ännu starkare i kölvattnet av detta och det kommer att bli politiskt mycket svårt för kyrkan att fortsätta finansiera smedjas verksamhet.

Jag tror emellertid att kampen mot främlingsfientliga krafter hade gynnats om avgörandet hade blivit ett annat.

 

 

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.
,

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
2162

Lediga jobb

LEDIGA JOBB

Göteborgs stift
Växjö stift
Härnösands stift
Lunds stift