Israel och Svenska kyrkan 1

Judisk-kristen dialog viktig del av kyrkostyrelsens resa

Eva Christina Nilsson, chef Mellanösternenheten, Svenska kyrkans internationella arbete 

REPLIK. Den judisk-kristna dialogen kommer att prägla kyrkostyrelsens resa i möten med israeliska partner och under deltagandet i sabbatsgudstjänsten i en av Jerusalems synagogor, svarar Eva Christina Nilsson.

Svenska kyrkan på nationell nivå har arrangerat resor för olika grupper till Israel och Palestina under många år. Vi har mött rättighetsbärare, myndighetsföreträdare, civilsamhällesaktörer, religiösa ledare, akademiker och journalister på både den israeliska och palestinska sidan. Vi har också mött företrädare för det internationella samfundet genom exempelvis FN, EU och Världsbanken. Vi har lyssnat till skilda perspektiv – vissa som Svenska kyrkan delar och andra som vi inte ställer oss bakom. Vi har fullt förtroende för alla deltagares förmåga att lyssna kritiskt till många olika röster.

Leif Thybell nämner tre personer och frågar om vi träffat just dem. När vi planerar resor finns det alltid ett stort antal angelägna personer och aktörer att möta, men allt är inte möjligt. Vi måste alltid göra prioriteringar utifrån den specifika resans syfte och målgrupp. Eftersom programmen för de olika resorna utvecklas ständigt är vi naturligtvis öppna för förslag på nya inslag.

Under alla resor ingår möten med samarbetspartner inom Svenska kyrkans internationella arbete. En viktig del är dialogarbetet mellan kristna, judar och muslimer och mellan israeler och palestinier. Det är ett arbete som bedrivs både av flera samarbetspartner och av Svenska teologiska institutet. Den judisk-kristna dialogen är en självklar och viktig del av religionsdialogen och den kommer att prägla kyrkostyrelsens resa både i möten med israeliska partner och under deltagandet i sabbatsgudstjänsten i en av Jerusalems synagogor.

Kyrkostyrelsen vill med den aktuella resan till Jerusalem stärka kyrkorelationen med den lutherska systerkyrkan och få en fördjupad inblick i ekumenikens och religionsdialogens innehåll och utmaningar. Kyrkostyrelsen har ansvar för Svenska kyrkans teologiska institut i Jerusalem samt för Svenska kyrkans internationella arbetes insatser och stöd och besöker arbetet av den anledningen.

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.
Eva Christina Nilsson, chef Mellanösternenheten, Svenska kyrkans internationella arbete 

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Mer inom samma ämne

Mer inom samma ämne