Kyrkohandboken

Juridisk expertis behandlar frågorna

REPLIK. Det har uppstått nya rättighetsfrågor kring kyrkohandboken de senaste veckorna, och dessa behandlas för närvarande av juridisk expertis, skriver Fredrik Nilsson Björner, enhetschef vid den juridiska enheten på kyrkokansliet i en replik till Tomas Appelqvist.

Trots att Tomas Appelqvist antyder motsatsen i sin artikel i Kyrkans Tidning nummer 9/18, så har rättighetsfrågorna kring kyrkohandboken behandlats kontinuerligt. Det har dock uppstått nya frågor de senaste veckorna, och dessa behandlas för närvarande av juridisk expertis.

Appelqvist ställer också konkreta frågor kring upphandlingen av uppdraget att trycka kyrkohandboken, och om skillnaden i kostnad för kyrkokansliet respektive församlingarna vid inköp av Missalet.

Det är korrekt att det inte har gjorts någon upphandling. Motivet för detta framgår i en avsiktsförklaring som undertecknades av Svenska kyrkan och Verbum 2015 (Ks 2015:994, bilaga 1).

I avsiktsförklaringen konstateras att ”Verbum AB är Sveriges ledande utgivare av teologisk litteratur och med lång erfarenhet av att producera och ge ut Svenska kyrkans gudstjänstböcker efter avtal med Trossamfundet Svenska kyrkan och upphovsmannen (ref. ramavtal 2005)”. Verbum har bland annat gett ut Den svenska kyrkohandboken, Den svenska psalmboken, Den svenska evangelieboken och En liten bönbok.

För Svenska kyrkan var det viktigt att säkerställa tryggad leverans, hög kvalité i en bruksbok som ska hålla i många år samt lagerhållning och försäljning. Verbum har dock inte någon exklusiv rätt att trycka kyrkohandboken.

Gällande prisfrågan har kyrkokansliet gjort en stor beställning, med bland annat drygt 3 500 missalen, och får därför mängdrabatt på den beställningen. Dessa böcker kommer att distribueras till varje kyrka och innebär de facto en ren besparing för församlingarna, då de får just dessa böcker helt utan kostnad. Det innebär också att Svenska kyrkan har fått ett lägre pris, och att Verbum tjänar mindre på dessa böcker än om församlingarna själva hade beställt dem.

Mer inom samma ämne
Kyrkohandboken
Kyrkohandboken
Kyrkohandboken
Kyrkohandboken
Kyrkohandboken
Kyrkohandboken
Kyrkohandboken