Kyrkomötet valde tobaksindustrin före barnen

Göran Boëthius docent, ordförande för oberoende tankesmedjan Tobaksfakta

Svenska kyrkan har ställt sig på tobaksindustrins sida i stället för på barnets. Kommer ett nyvalt kyrkomöte ändra detta, frågar Göran Boëthius.

I information inför kyrkovalet 17 september läser jag: ”Barn har en central plats i Svenska kyrkan och barnets bästa ska alltid stå i centrum.” Med det var det si och så under den gångna mandatperioden.

En motion behandlades av kyrkomötet 2015 om att Svenska kyrkan - i kraft av sitt samhällsansvar - måtte stödja ett förslag om ett politiskt beslut om en långsiktig utfasning av tobaksrökning, Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025. Förslaget innebär att samhället, genom att införa de åtgärder som Världshälsoorganisationen (WHO) anger i sin tobakskonvention, halverar dagligrökning till mindre än fem procent i befolkningen fram till år 2025. Tobakskonventionen har samma status som barnkonventionen och är ratificerad av 180 länder inklusive Sverige (redan år 2005).

Dessa åtgärder skulle dramatiskt minska den ojämlika sjukligheten och samhällets betydande ekonomiska börda av rökningen. Men en lika värdefull effekt av förändringen vore att man äntligen skulle kunna påverka det faktum att tobaksbruket gått i arv från generation till generation på grund av samhällets oförmåga att hantera tobaksindustrin och dess marknadsföring.

Även om tobaksrökningen kontinuerligt minskat exponeras unga i betydande omfattning. Exponeringen är både fysisk och mental. Fysiskt exponeras fostret av moderns rökning eller snusning, likaså under amningen. Föräldrarnas rökning påverkar barnet som är extra känsligt under uppväxttiden. Mentalt påverkas barnet av rökande förebilder i och utanför familjen. I själva verket är barn och unga en mycket medveten målgrupp för marknadsföringen, massivt och skickligt placerad invid godiset, på musikfestivaler etc, allt för att locka till testning och riskera livslångt beroende och sjukdom. Självklart är tobaksindustrin beroende av dessa nya kunder allteftersom de gamla dör bort i förtid i sviterna av sin rökning…

Hur gick det med motionen? Jo, den bifölls av Kyrkolivsutskottet men blev sedan nedröstad av några drogliberala och oinformerade röster. Det innebär alltså att Svenska kyrkan ställde sig på tobaksindustrins sida i stället för på barnets.

Så barn i Sverige fortsätter att slita ont av vuxnas rökning - och gör som vuxna gör.

”Barnets bästa ska alltid stå i centrum.” Fråga den kandidat du tänker rösta på vad de orden står för!

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.
Göran Boëthius, docent, ordförande för oberoende tankesmedjan Tobaksfakta

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.