Kolleger: Sänk era skamligt höga löner

Kyrkoherdar och biskopar jämför sig med fel grupper när de försvarar sina höga löner. De drar skam över den kristna kyrkan. Hänvisningar till avtal och ansvar har ingen trovärdighet.

Enligt hemsidan lönestatistik.se är medellönen för en svetsare 23 000, en sjuksköterska får 24 000, en polis 26 000, en gymnasielärare 27 000, en läkare 49 000. Medellön alltså. En frikyrkopastor har 24 000, en präst 31 000 och alla vi som läser tidningen vet att de nya kyrkoherdarna får drygt 60 000 varje månad. Att konvertera kan också vara lönsamt har det visat sig. De högst betalda ledarna inom EFK, evangeliska frikyrkan, kommer i bästa fall upp till normalprästens lön i Svenska kyrkan. Där finns ett ideologiskt tänk bakom lönesättningen vilket vi saknar.

Vad gör det med oss präster att vi ligger bra till lönemässigt? Det betyder att färre säkra toaletter à 36 000 kronor kan byggas i den jordanska öknen. Men det innebär något mer, något som har med självbilden och tron på Gud att göra. Jag säger därför till er som kallat oss till präster: Rädda oss! Glappet mellan Jesu och Johannes undervisning och den livsstil vi dras in i är förödande. Låt mig slippa gå in på de goda julborden på Karlslunds herrgård, julgåvorna, personalresorna till England, Skottland, Italien och Finland. Saken blir inte bättre om vi tittar på de förtroendevaldas arvoden. Missa inte poängen. Jag ligger i. Men det gör sannerligen en sjuksköterska också. Berättelsen om Johannes finns inte med under advents­tiden för att vi ska klappa oss själva på ryggen utan för att vi ska göra bot och bättring. Jesus sa: Den som vill vara den störste bland er ska vara de övrigas tjänare. Går det att kalla sig tjänare med en överläkarlön? Därför säger jag: Rädda oss. Börja med min och alla de nya kyrkoherdarnas löner.

Kyrkoherdar och biskopar: Ni jämför er med fel grupper när ni försvarar era höga löner. Ni drar skam över den kristna kyrkan. Era hänvisningar till avtal och ert ansvar har ingen trovärdighet. Jag skäms över er.

Albert Schweitzer sa en gång att den kraft som ger ett exempel har i verkligheten större makt än alla dogmer och ord. Det är Albert Schweitzer, Nelson Mandela och Johannes Döparen vi ska jämföra oss med, inte grannarna, de med lika lång utbildning som oss eller offentlig förvaltning. Jesus sa: ”När ni gjort allt som åligger er skall ni säga: Vi är odugliga tjänare. Vi har bara gjort vad vi är skyldiga att göra.”

Ni herdar och biskopar har fått ut er lön redan härpå jorden. I Matteus evangelium säger Jesus: Gå bort från mig, ni förbannade. Vem pratar han om?

Säger jag detta för att jag är kritisk till era arbetsinsatser? Nej, inte alls. Jag är säker på att ni arbetar stenhårt och gör mycket gott. Men det gör alla sjuksköterskor och lärare också. Det är de lågavlönade i landet vi ska jämföra oss med! Pengarna förvandlar oss och gör att vi missar målet. Det är dags att lämna ämbetsmannakyrkans självsyn. Jag säger detta till er för att vi tillsammans ska få fira den stora festen i himmelen. Jag tror inte att ni själva klarar av att ta er ur girighetens spindelnät. För naturligtvis är det girighet det handlar om. Samma drivkrafter gäller oss alla. Därför behöver vi hjälpa varandra.

Jag utmanar därför alla nya superherdar att gå ner 20 000 i lön. Kollektivt. Pengarna används till exempel till säkra toaletter i flyktinglägret Zaatari. Låt detta bli starten på en lönerevision. Ni som inte vill vara med kan byta jobb.

Blir jag populär genom att säga detta? Knappast. Girigheten är en stark kraft. Jag antar att den naturliga strategin blir att tiga ihjäl denna utmaning. Eller också kommer några motargument som jag kan krossa lätt som ägg under tofflan, typ hänvisning till studielån, avtal, eller svårigheten att rekrytera kompetenta ledare. Jag har hört allt. Kanske lite krokodiltårar – ”vill du att vi ska vara fattiga”  och så några allvarliga ord om att jag är fördömande – allt för att starta en sidodiskussion. Några ord om brist på lojalitet kanske får krydda det hela. Ett är säkert: inom ett par år kommer hämnden mot mig.

Men tärningen är nu kastad. Ni har ett år på er att gräva och gödsla runt ert träd. Sedan går jag vidare till Uppdrag granskning och varje tidning i detta land. För att rädda er själ och vår kyrka. Jag har en gedigen lista med fakta. Efter 20 års lojalt tjänande i kyrkan jag älskar går det knappat att påstå att jag inte vet vad jag pratar om.

Nedräkningen har börjat. Börja ring varandra!
God jul!

Björn Helgesson
Överbetald komminister i Örebro

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.
,

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.