Låt Svenska kyrkan uppfylla sitt syfte

Petter Nilsson, Robert Fredriksson, Daniel Engström SD, kyrkomötet

Rama in kyrkovalen teologiskt och låt temasessionerna närma sig missionen, diakonin, gudstjänstlivet och den djupt teologiska undervisningen

Svenska kyrkan tillämpar demokratiska val, i enlighet med lagstiftningen. Kyrkans valsystem med partipolitiska nomineringsgrupper är en unik företeelse i en internationell jämförelse, men också en del av den verklighet vi har att förhålla oss till. Det är varför SD är del av valen trots att vi också ser brister.

Som följd av valsystemet har kyrkan blivit allt för starkt färgad av ideologiska förtecken. Dess verksamhet hämtar inte sin näring tillräckligt mycket i själva tron och teologiska utgångspunkter.

Detta leder långsiktigt kyrkan i fel riktning, bort från sitt ursprungliga uppdrag och egentliga syfte. Frågan blir därför om de demokratiska val som uträttas bidrar till att kyrkan uppfyller sitt syfte?

Syftet med kyrkan är och borde vara att agera som just kristen kyrka, att vittna om evangeliet om Jesus genom främst mission men även genom gudstjänst, undervisning och diakoni. Att se folk få ett förvandlat liv.

För att kyrkovalet i framtiden ska handla om hur vi bygger ett samfund kring tron på Jesus föreslår vi att pröva att reformera kyrkovalen i svenska kyrkan.

Det ska poängteras att kyrkovalet är just ett val till en kristen kyrka, samt att associationen mellan kyrkovalen och de allmänna valen därvid behöver minska. Därför föreslår vi att valdagen förflyttas från den tidpunkt på hösten – som påminner om de allmänna valen till riksdag regioner och kommuner, – till de år som ligger mitt emellan de allmänna valen och till ett lämpligt datum mitt mellan korsfästelsen vid påsken och andeutgjutelsen vid pingst.

Detta kan uppfattas som symbolpolitik, men det sänder en stark signal att det inte är statsminister eller kommunstyrelsens ordförande vi väljer, utan snarare vilken teologisk ingång vi vill se inom kyrkan. Nu folkvalda kyrkopolitiker tycker vi gärna ska fortsätta sitt personliga engagemang i kyrkopolitiken, men i framtiden gärna inramat av ett starkare teologiskt fokus.

För detta bör vi därför också pröva en ny modell som innebär kriterier vid namn-registreringen av nomineringsgrupper i framtida kyrkoval. Den reformen ställer krav på teologisk, liturgi, kyrklig koppling vid registrering och syftar till att väljarna ska ges ett urval av teologiska/liturgiska alternativ i valen, inte parti- och ideologiskt knutna nomineringsgrupper.

När nu kyrkomötet dessutom föreslår att inrätta temasessioner utöver befintliga sessioner, finns återigen risken att dessa kommer bära på teman som slår an en skorrande sträng av ideologiska positioner. Temasessioner som sådana kan vara ett gott och vitaliserande inslag för kyrkan. Vi hoppas dock att de inte enbart blir ett postmodernt ideologisk diskussionsforum utan att de får bära på en klang av himmelskt ljuva klassiska psalmer och nyare lovsånger.

De teman som bör vara gällande för dessa temasessioner kan avgränsas till det som har med specifikt kristen tro och kyrkans inre liv att göra. Sessionernas teman bör av princip därför alltid rotera kring Svenska kyrkans kärnverksamheter - mission, diakoni, gudstjänst och undervisning. Det föreslagna temat Kyrkan i det offentliga rummet bör alltså inte handla om hur kyrkan anpassas till dagsaktuella ideologiska frågor och bli mer värdslig ute i offentligheten, utan snarare hur kyrkan går ut till världen i mission med sitt eviga oföränderliga och tidlösa bibliska budskap.

Vi vädjar därför till hela kyrkomötet och alla ledamöter, oavsett ideologisk kompass, att vi nu behöver gå samman till stöd för dessa våra förslag som kristna bröder och systrar. Ge ditt stöd till våra förslag som avser att rama in kyrkovalen teologiskt och förflytta dem närmare påsken och pingsten. Att låta temasessionerna närma sig missionen, diakonin, gudstjänstlivet och den djupt teologiska undervisningen. Flytta Svenska kyrkan i allt väsentligt närmare sitt verkliga syfte som vilar i tron på Jesus.

Petter Nilsson (SD)
Ledamot Kyrkomötet och Organisationsutskottet

Robert Fredriksson (SD)
Ledamot Kyrkomötet

Daniel Engström (SD)
Gruppledare Kyrkomötet

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.