Arbetsmiljö

Medvetenhet finns om riskerna

REPLIK. Förändringsarbete medför påfrestningar och det är viktigt att vara medveten om risker för arbetsmiljön, svarar Kajsa Åslin.

Av rapporten liksom av en intervju med en av forskarna, publicerad på Härnösands stifts hemsida, framgår att rapporten bygger på en nulägesbeskrivning. Forskaren framhåller att man ska vara försiktig med att påstå att de arbetsmiljöproblem som beskrivs är en följd av strukturförändringar. 

Det är klart att förändringsarbete, som att bilda ett nytt pastorat, medför påfrestningar. Precis som forskaren framhåller i intervjun är det viktigt att vara medveten om riskerna för arbetsmiljön, liksom om ledarskapets stora betydelse för den. 

I Härnösands stift satsas särskilda resurser till att stödja de lokala ledarna i samband med en strukturförändring.

Mer inom samma ämne
Arbetsmiljö
Arbetsmiljö
Arbetsmiljö
Arbetsmiljö
Arbetsmiljö
Arbetsmiljö
Arbetsmiljö