Miljonkostnader för HBT-certifiering

Kyrkoledningen framstår som blind och godtrogen när den låter RFSL stå för Svenska kyrkans HBT-certifiering, en satsning som kostar miljontals kronor, skriver Rune Imberg och Bengt Holmberg.

Enligt en debattartikel i Kyrkans Tidning av biskop emeritus Biörn Fjärstedt befinner sig Svenska kyrkan nu i "fritt fall". Enligt Fjärstedt vet "alla" att detta är läget. Men om någon skulle frågasätta hans påstående, räcker det med att studera vad som skedde i kyrkomötet samma dag som debattinlägget publicerades, torsdagen den 21 nov 2013.

Den dagen beslöt kyrkomötet att bifalla kyrkomötesmotionen 2013:54. Det  innebär att "kyrkostyrelsen ska uppmuntra stiften att genomföra HBT-certifikat på Svenska kyrkans arbetsplatser" (https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=1065109&ptid=863186). Enligt uppgift i  tidningen Världen idag röstade 153 ledamöter för, 76 emot och 8 avstod.

Detta beslut är inte bara dåligt. Det är katastrofalt, andligt och teologiskt.

1. Till att börja med är beslutet ekonomiskt oansvarigt. Enligt RFSL:s egna prisuppgifter brukar en heldags "undervisning" (6 - 8 timmar) kosta 20 000 kr  och att ΗΒΤ-certifiera en arbetsplats med ca 25 anställda uppges kosta ca 100 000 (http://www.rfsl.se/?p=5806). För att få HBT-certifieringen åtar sig beställaren att under ”utbildnings"-tiden genomföra studier och åtgärdsprogram och sätta av en hel del arbetstid med alla anställda – allt för att man ska lära sig att behandla alla slags människor hänsynsfullt. Certifieringen gäller i tre år, varefter den ska genomföras igen. För Svenska kyrkan, med gissningsvis ca 25 000 anställda, kommer kalaset att kosta runt 100 miljoner kronor. RFSL:s kassörer kommer att skratta hela vägen till banken!

2. Ännu allvarligare är dock beslutets konsekvenser. Om man granskar RFSL:s hemsidor på internet hittar man inget som antyder en traditionell kristen äktenskapsförståelse eller handlar om sexuell trohet inom äktenskapet. I stället menar RFSL Ungdom:

Så länge det finns en ”bra-känsla” i kroppen kan det inte vara dåligt eller fel, oavsett hur många du har sex med, vilka kön de har, hur ni ligger med varandra och om ni är kära i varandra eller inte. (http://sex.rfslungdom.se/sex/bra)

RFSL:s utbildning för HBT-certifiering framställs som inriktad på att öka toleransen för alla sexuella läggningar och praktiker och lära deltagarna att bli mer hänsynsfulla mot avvikande genom att avvisa normer på sexualitetens område. Men det som bäst sammanfattar organisationens ideologi och rådgivning är termen sexuell hedonism – gör vad du vill, hur du vill, när du vill, med vem eller hur många du vill (gärna samtidigt) för att öka din och andras sexuella njutning. Dock gäller detta bara om alla deltagarna är över 15/18 år och deltar frivilligt:

Relationer kan se väldigt olika ut. Vissa har relationer på två eller flera där man bara har känslor och sex med varandra, medan andra väljer att ha en mer öppen praktik gällande sex och förhållanden... Relationer på fler än två kan se lite olika ut beroende på vad de inblandade känner för och kommer överens om. (RFSL-sajten Sexperterna, "Förhållande på två eller fler" resp. "Relationer på två eller flera".)

 

RFSL har ett uttalat intresse för nästan alla tänkbara sexvarianter, inklusive gruppsex, och ger råd om hur man ska kunna praktisera t ex BDSM (Bondage, Dominance/Discipline, Sadism, Masochism) i olika utformningar. Eller som man också uttrycker det: ”Många drömmer om sex, närhet och relationer som går lite utanför det som lärs ut i skolans sex- och samlevnadsundervisning”; http://sexperterna.org/skonare-sex/hardare_tag/?lang=so). Det är därför inte överraskande att man också ger råd om vilka säkerhetsföreskrifter som måste tillämpas för att sexlekarna inte ska leda till dödsfall. Att kyrkomötet vill anlita en sådan organisation är synnerligen anmärkningsvärt.

3. Och värre blir det. Om man analyserar de texter som RFSL lägger ut på nätet upptäcker man snart att organisationen är mycket drogliberal. I själva verket ger RFSL detaljerade råd om hur man bör agera om man använder droger. Då handlar det inte bara om alkohol och poppers, utan om hela batteriet: amfetamin, cannabis, GHB, ecstasy, kokain, LSD, metamfetamin. Att kyrkomötet vill samarbeta med en av Sveriges drogliberalaste rörelser är också märkligt.

4. Kan det bli ännu värre än så? Ja, faktiskt. Av diverse skäl kritiserar RFSL den svenska sexköpslagen. Häpnadsväckande nog framstår organisationen som positiv till prostitution. Detta framgår av dess egen hemsida och genom sajten Röda paraplyet som nyligen lanserades av RFSL Stockholm. Under rubriken "populära ämnen" står inledningsvis:

Sälja sex. Här finns allt du behöver veta för att sälja sex både bekvämare och säkrare. Texterna bygger på intervjuer med personer som sålt sex så det är verkligen på riktigt.

Säkerhetstipsen på Röda paraplyet är inspirerade av bl a Rose Alliance som enligt sin egen hemsida är en "organisation för sex- och erotikarbetare i Sverige". De råd som RFSL ger på sin sajt Sexperterna (Har du tänkt att köpa sex?, Säljer du sex till andra män?)  är t ex:

Majoriteten av sexköpare vill träffa en sexsäljare som jobbar med försäljning av sexuella tjänster helt frivilligt och inte far illa av det. Här följer några råd om hur man som sexköpare kan undvika att köpa sexuella tjänster av personer som far illa av sin verksamhet... [råd till sexköpare!? Enligt svensk lag är det olagligt och straffbart att köpa sex och att främja sexköp.]

 

Säljer du sex till andra män? Här följer några råd för dig som då och då, ibland eller ofta, säljer sex till män. Sexsäljande väcker många känslor och personer har olika erfarenhet och syn på sexsäljande. Oavsett vilken erfarenhet du har så vänder sig dessa råd till dig som säljer sex. I synnerhet när man säljer sex är säkerhet, sexuell hälsa och säkrare sex viktiga frågor...

 

Ur säkerhetshänseende är det bra om någon vet vart du befinner dig när du säljer sexuella tjänster. Ett tips kan vara att samarbeta med någon annan som också säljer sex och ha en kommunikation om vart ni befinner er och när ni väntas tillbaka. Observera dock att det är olagligt att främja sexköp och detta räknas som koppleri enligt svensk lagstiftning...

 

Ur ett samhällsetiskt perspektiv finns det anledning att ifrågasätta hela RFSL som organisation. Deras "certifiering" är ett skämt, men ack så lukrativt! Det handlar om en lobbyorganisation som leker myndighet, och t o m våra riktiga myndigheter går på bluffen.

Att Svenska kyrkan dragits in i allt detta och uppmuntrar alla församlingar att genomföra HBT-certifiering i RFSL:s regi, dvs. en mycket kostsam och på arbetstid gjord indoktrinering i en helt norm- och moralfri syn på sexualitet, under sken av att utbilda sina anställda till större medmänsklighet är en katastrof. Kyrkoledningen framstår som blind och godtrogen när den på det sättet sätter bocken till trädgårdsmästare. Kristna som tar Bibelns etik på allvar kan inte ha något som helst förtroende för de kyrkomötesledamöter och biskopar som inte förhindrat detta beslut.

Allvarligt är också sveket mot alla som brottas med sin sexuella läggning och/eller kämpar med sexuell synd. De har blivit förrådda av kyrkoledningen. Vi har en Frälsare som förlåter alla våra synder, men då behöver de bekännas, vilka bud de än må gälla, inte legitimeras. Att försvara dem leder människor djupare in i synden, inte in i förlåtelse och helande.

 

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.
,

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
medlem
@Anders kallar sig konservativ, tror att Gud skapade människan androgyn, anklagar dem som inte delar hans åsikter för hat, kallar hedonism för kärlek och ger dessutom andra människor nedvärderande epitet. Kort och gott Anders är ett troll.
Anzenius
Det är bara att se vad RFSL propagerar för och sedan försöka väga detta med kyrkan och de kristna värderingarna. RFSL använder sig gärna av normkritik och pratar gärna om "vithetsnormer", "cismän/kvinnor" och så vidare. Detta sätt att tänka är sprunget är marxismen och mycket av RFSL:s agenda utgår från intersektionalitet och vänsteridéer. RFSL är på mänga sätt extremt och hör inte hemma i kyrkorummet. Vill SvK dö ut? Vill man nå ut till majoriteten av ungdomarna och de vuxna eller den klick på vänsterkanten som har RFSL:s (många perversa) tankar som grundideologi? Synnerligen ett spel för massorna, men man kommer endast att förlora på detta. Jag kommer nu välja att går ur SvK då jag inte vill stödja RFSL och jag vet många fler som kommer att gå samma väg. Att man lyckas rasera ett svenskt kulturarv och SvK som helhet är pinsamt och skrämmande, ni får stå ert kast!
medlem
@Anders. Lämna då frågan om "hatet" till Gud och håll dig till det som debatten gäller. Menar du som kallar dig konservativ att den typ av hedonism som RFSL företräder och som inbegriper instruktioner för att sälja sex och sex med droger hör hemma i kyrkan? Varför skulle det vara hat att anse att det inte hör hemma i kyrkan?
Henric Alsteus
Tyvärr så måste jag nu verkligen fundera på om det inte är dags att lämna kyrkan ! För vara med och betala detta spektakel samtidigt som vi har en ärkebiskop som inte vet om vi ska föredra Jesus framför Mohammed !
Per-Eric Simma
Bodens pastorat har beslutat att verksamhetens ska HBT certifieras. Vi i Frimodig Kyka var de enda som röstade nej. Nu har kyrkoherden meddelat att RFSL inte Vill certifiera Sv kyrkan, och nu utreder man centralt hur läget ska hanteras, för vad göra nu! Pinsamt är det hur som hels för Sv kyrkan, när t.o.m. RFSL bättre förstår vad som är Passande.....
Jens
Erbjud RFSL en Jesus-certifiering till det facila priset av 100 000kr så får vi se hur de ställer sig till det. Det är helt uppenbart att RFSL bara är ute efter att plundra kyrkan på pengar. Finns det möjligen någon som sitter på dubbla stolar i de båda organisationerna?
tobias
Och svenska kyrkan undrar varför så många lämnar den... Ni har blivit kapade rakt av, av "superliberaler" som förkastar allt som samhällets grund vilar på. I västvärlden ska vi idag förlita oss på mångkultur, allas lika värde (eller allas lika förkastlighet), genusvetenskap och sexuell frigörelse. En stark grund att stå på när marken börjar skaka.........
Staffan S.
Man behöver i den här frågan inte ta till överord, t ex vämjelig och liknande. Att många ändå gör och känner så har med en hos majoriteten inbyggd känsla för vad äckel är, att göra. Den kristna tron tar inte ställning i den frågan, men kristen tro är helt enkelt inte förenlig med homosexuella äktenskap eller alla typer av sexuella förbindelser. Eftersom jag själv är kristen måste jag nu gå ut ur Svenska Kyrkan och ansluta mig till en annan kristen kyrka.
Anders
Medlem: Jag tror som många kyrkofäder att Jesus skapade människan till sin avbild: man OCH kvinna (men sen tog ju Jesus ut kvinnan ur den människan). Jag anklagar inte meningsmotståndare för att vara hatare. Var skriver jag att hedonism är kärlek? Läs om läs rätt.
Ingrid
Religionens uppgift är bl.a. att vara en moralisk vägvisare för människor. Något är fel när kyrkan inte klarar av att själv staka ut vad som ska vara rätt eller fel.... utan måste fråga utomstående organisationer Jag är fortfarande medlem i Svenska Kyrkan, men överväger nu starkt att gå ur.