Almedalen

Nära ditt hjärta, Jesus – en vädjan till Svenska kyrkan

Jag vädjar till Svenska kyrkan att ännu tydligare bli en plattform för marginaliserade grupper med egna företrädare på plats, skriver Anna Karin Hammar när hon sammanfattar sina intryck av årets Almedalsvecka.

När jag vill sammanfatta mina intryck av årets Almedalsvecka så ringer en tonslinga med orden "Nära ditt hjärta, Jesus". Det är en sång framförd och författad av Alma Emilsson. Den rullade under valven i Visby domkyrka under Nikodemusmässan mot slutet av aftonen, efter dagens många samtal och paneler. Och det kändes verkligen så. Nära ditt hjärta, Jesus.

Nikodemusmässan är trots alla utbud kanske det viktigaste som sker från kyrkans horisont under Almedalsveckan. Här kommer människorna bakom politikerna fram i en lågmäld utfrågning ledd av kulturjournalisten Lisbeth Gustafsson och domprost Mats Hermansson.

Här kommer kyrkans språk fram mitt i offentligheten, med sin rika spännvidd från profetisk kritik till tröst och tillit. Att i en välfylld kyrka få be med enkla och trygga ord skapar samhörighet och ger mången politiker en upplevelse av vad tro och tradition har att erbjuda i samhällsbygget.

Årets Almedalsvecka präglades av en tom stol som fanns under hela veckan i Domkyrkan. Den fick symbolisera alla som förföljs och de många som avstod från att komma till årets Almedalsvecka på grund av närvaron av nazister i Almedalen. Den tomma stolen symboliserade också alla dem som förföljs när de tar ställning för utsatta medmänniskor och sargad skapelse.

Trots alla fantastiska arrangemang så är närvaron av den världsvida gemenskapen alldeles för svagt utvecklad i Almedalen. Även mångfalden inom Sverige behöver en tydligare arena i Almedalen, där annars resursstarka aktörer från näringsliv och andra intressen riskerar att dominera utbudet. Om vi hade haft ett Black lives matter i Sverige, så hade de bett oss att reflektera över vithetsnormen.

Det problem som ligger i ojämlik tillgång till samtalsforum måste åtgärdas. Här har kyrkorna en unik möjlighet med sina världsvida nätverk och sitt engagemang i Sverige med civilsamhället.

Jag vädjar till Svenska kyrkan att ännu tydligare bli en plattform för marginaliserade grupper med egna företrädare på plats. Jag är tacksam för möjligheten att ha representanter närvarande både från de palestinska kristna och från israeliska regimkritiker, men skaran måste vidgas.

Självfallet måste också månglarna drivas ut ur templet! Det vill säga Nordiska Motståndsrörelsen som säljer ut människovärdet måste förbjudas, både från Visbys gator och från föreningssverige. Även här vädjar jag till Svenska kyrkan att vara mera aktiv i att stå upp för FN:s riktlinjer att förbjuda nazistiska och rasistiska organisationer.

Jag tror att det är att vara "nära ditt hjärta, Jesus."