Ökas tal om inkludering är ett skämt

Torbjörn Aronson och Susanne Engstad-Clarke, Kristdemokrater i Svenska kyrkan
Överklagandenämnden är den dömande instansen i kyrkans demokrati medan kyrkomötet är den lagstiftande. ÖKAs sätt att resonera innebär ett försök att sätta demokratins grundläggande principer ur spel, anser debattörerna.

När Öka kallar kyrkomötenas beslut för exkluderande har man satt sig över både Bibeln, yttrandefriheten och kyrkomötet, anser debattörerna. 

Vi är många som reagerar med stor besvikelse över att Öppen kyrka inte respekterar kyrkomötets beslut om att vigsel mellan man och kvinna ska kunna hävdas i Svenska kyrkan. Ökas tal om inkludering är ett skämt eftersom det innebär en exkludering av alla dem som inte delar Ökas äktenskapssyn.

Överklagandenämnden är den dömande instansen i kyrkans demokrati medan kyrkomötet är den lagstiftande. Ökas sätt att resonera innebär ett försök att sätta demokratins grundläggande principer ur spel.

Det är lika rättsvidrigt som att riksdagen skulle försöka tvinga Högsta domstolen att ändra domslut i ett ärende därför att domslutet inte passar partimajoriteten i riksdagen. Det är en rättsuppfattning som passar i kommunistiska stater som Kina och Nordkorea, där det inte finns några oberoende domstolar.

Ökas sätt att resonera är inte genomtänkt och skulle, om det tillämpades, innebära slutet för kyrkans demokratiska och rättsbundna styrelseskick.

Kyrkomötets beslut 2005 och 2009 uttalar och innehåller principen att Svenska kyrkan rymmer båda vigselsynerna.  Det är just denna princip som överklagandenämnden hänvisar till.

Det är den enskilde prästens ansvar inför sin biskop hur han eller hon använder sig av denna princip om två vigsel- och äktenskapssyner i en konfirmandlektion. Ett domkapitel kan följaktligen inte avkraga en präst för att denne håller fast vid en av de två vigselsyner som är kyrkans egna. 

Oavsett ifall det finns präster som undervisar om den ena vigselsynen mer än den andra, och håller fast vid den, kan inte heller dessa mista sitt vigningsämbete eftersom Svenska kyrkan har två vigselsyner med plats i sin tro och lära.

När ÖKA kallar kyrkomötenas beslut för exkluderande har man satt sig över både Bibeln, yttrandefriheten och kyrkomötet.

Torbjörn Aronson
kyrkomötesledamot Kristdemokrater i Svenska kyrkan

Susanne Engstad-Clarke
förbundsordförande Kristdemokrater i Svenska kyrkan

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.