Hen-Jesus

Om Jesus var en man var han som nyfödd av manligt kön

Med sådana företrädare som biskop Mogren och domprost Senter behöver Svenska kyrkan inga fiender, skriver debattören om annonsen från Svenska kyrkan i Västerås där Jesus kallas för hen.

Svenska kyrkans förfall fortgår i allt snabbare takt. Det senaste exemplet är Västerås pastorat, som i en inbjudan kallat Jesusbarnet för ”hen”. Reaktionerna har blivit så häftiga att självaste biskopen gett sig in i debatten.

I biskopens kommentar, som i övrigt kan betecknas som ”feministiskt blarr”, sägs i alla fall att Jesus historiskt var en man. Ändå försvarar han användandet av ”hen”. Om Jesus historiskt var en man, var han naturligtvis även som nyfödd av manligt kön. Varför då inte skriva att ”Han var ett önskat barn” istället för detta idiotiska ”hen”.

Man kan ifrågasätta om Västerås pastorat har som syfte att sprida det kristna budskapet eller om det väsentliga är att företräda radikalfeministerna i genusdebatten. Med sådana företrädare som biskop Mogren och domprost Senter behöver Svenska kyrkan inga fiender.

Jag misstänker att en och annan medlem i Svenska kyrkan efter detta överväger att konvertera till katolicismen. Säga vad man vill om katolicismen, men sådant trams som i Västerås ägnar man sig inte åt där.

Mer inom samma ämne
Hen-Jesus
Hen-Jesus
Hen-Jesus
Hen-Jesus
Hen-Jesus
Hen-Jesus