Ord och handling stämmer inte överens

Isaac Bachman Israels ambassadör

SLUTREPLIK. Svaret jag har fått av den internationelle chefen för Svenska kyrkan Erik Lysén besvarar inte utan bekräftar istället min kritik, min bild och erfarenhet av Svenska kyrkans agerande och synsätt, skriver ambassadör Isaac Bachman i sin slutreplik.

Det är symptomatiskt att inte ett ord om den terror eller raketbeskjutning som drabbar israeliska medborgare nämns i Erik Lyséns replik till min artikel. Talande – och grovt – är att Israel ges skulden för den ökande radikaliseringen på Västbanken och i Gaza. Det är som om det bara existerar ett land – Israel - i denna region, en region som skakas av konflikter. 

För Svenska kyrkan tycks händelserna och explosionen av radikalisering i Syrien och Irak – för att inte tala om den teokratiska våldsregimen Iran - inte ha någon bärighet på det som sker. Detta visar återigen en enögdhet inför och en negativ fixering vid Israel och är ett uttryck för avsaknad av verklighetskontakt och överblick - eller viljan till dessa. 

Lika orimligt är det att Erik Lysén försöker försköna det egna kansliets och kyrkoledningens agerande. Det förefaller mig oerhört märkligt att en part som Svenska kyrkan, som säger sig vilja verka för fred och försoning, inte står för sitt eget handlande med dess kopplingar till högst tvivelaktiga rörelser. Rörelser som inte är främmande för att legitimera terror mot den israeliska befolkningen. 

Självklart känner Erik Lysén till vilken särställning det så kallade Kairos-dokumentet givits i hans egen kyrka. Det har delats ut och anbefallts till alla Kyrkomötets ledamöter, legat till grund för kyrkliga studiecirklar, föredragskvällar, andaktsmaterial, julkampanjer och bojkotter. Kairos-dokumentet är sprunget ur BDS (Boycott, Divetsments and Sanctions)-kontexten och har fått efterföljare i flera andra dokument från Kairos Palestine-nätverket.

I Kairos-dokumentet uppmanas kyrkorna till BDS-bojkotter av Israel. Dokumentet är ersättningsteologiskt, historierevisionistiskt, det beskriver Israel som en rasistisk apartheidstat från statens bildande och refererar i själva verket till terror mot israeler som legitimt “motstånd”. 

Så sent som i juni uppmanade en av dess upphovsmän till intensifierade bojkotter och sanktioner mot Israel och kallade palestinier till att göra sin plikt: Motstånd. Eftersom motstånd är en vanligt förekommande omskrivning för terror mot den israeliska befolkningen i gängse palestinsk terminologi, är detta en oroande uppmaning.

Lysén refererar till BDS-rörelsen som om det vore vilken rörelse som helst. I själva verket är det en antisemitisk och rasistisk rörelse, som det därför lagstiftas mot på flera håll i världen, bland annat i många amerikanska delstater. Rörelsen har upprepat varit föremål för undersökningar om kopplingar till terrorverksamhet. Att stödja BDS tycks dock enligt Lysén vara en respektabel position man kan inta.

Det säger även det en hel del om Svenska kyrkans negativa fixering vid Israel och den hatpropagandistiska kontext som deras partners rör sig i och som uppenbarligen haft en påverkan på Svenska kyrkans ledning. Om de palestinska partners man skaffat sig kommit fram till att Israel ska isoleras och driver sin hatpropaganda ska man, om man inte sympatiserar, lyssna till andra röster och bygga upp nya kontakter.

Svenska kyrkan är ingen trovärdig partner eller röst i denna konflikt så länge man gör gemensam sak med hatpropagandister och bidrar till att sprida deras budskap.  

BDS-rörelsens grundläggande drivkraft, förutom att isolera och svälta ut Israel, är att sätta ett falskt och konstruerat likhetstecken mellan Israel och apartheidtidens Sydafrika. Anklagelsen faller på sin egen orimlighet och är ett hån mot det allt genomsyrande och vidriga rastänkande som präglade varje del av samhällslivet under apartheidtiden. I fallet Sydafrika handlade det om en regims groteska rasförtryck av de egna medborgarna - i fallet Israel om påtvingat självförsvar mot egenuttalade fiender som inte är landets medborgare.

Vad det israeliska samhället beträffar utgör emellertid de israeliska araberna 20 procent av befolkningen i Israel och har alla de medborgerliga rättigheter som deras judiska landsmän har. Något som dock inte gäller de palestinier som lever i grannländerna som Libanon och Jordanien, för att inte tala om Syrien.

Skyddsbarriären är ingen apartheidmur, utan byggdes för att inte fler människor i Israel skulle sprängas sönder på bussar, torg eller restauranger. Vi är inte vana att höra några kraftfullare solidaritetsdeklarationer från Svenska kyrkans håll vare sig för terror-offren i Israel eller palestinierna i grannländerna.

Representanter för Kairos Palestine-nätverket bjuds regelbundet in till Svenska kyrkans arrangemang. Den stora nationella Teologifestivalen 2015 var ett exempel där hatpropaganda mot Israel och uppmaningar till BDS framfördes under en hel dags seminarium – utan att några motröster representerande israelisk mainstream fick komma till tals.

Nyligen arrangerades Världens fest, också den med influgen röst från samma nätverk. Och så nu Almedalen, där Israel är det land som står i negativt fokus för Svenska kyrkan som arrangör. Även tillsammans med Biståndsdebatten.se anordnade Svenska kyrkan ett seminarium om partiella bojkotter. Aldrig hörs några pro-israeliska röster eller perspektiv i Svenska kyrkans regi. Det här var bara tre exempel.  

Erik Lysén nämner även Svenska Teologiska Institutet i Jerusalem, en fantastisk byggnad i hjärtat av Jerusalem och med en mycket värdefull historia vad gäller judisk-kristen dialog. Idag har institutet tyvärr fått en politisk slagsida i delar av sin verksamhet. Självklart är Lysén medveten om detta. 

STI står som värd för helt politiska kurser arrangerade tillsammans med Svenska kyrkan och Diakonia, deltagarna kan exempelvis vara riksdagsmän eller journalister. Ensidigheten i programmet är förfärande och “mainstream” Israel knappt företrätt. Teologi och israeliskt liv lyser i hög grad med sin frånvaro.  

Inbjudna talare på STI förespråkar med emfas den UNESCO-resolution som är historierevisionistisk och frånerkänner oss judar vår teologiska och historiska hemort i landet och i staden Jerusalem och hävdar att Israel “inte ska få använda Klippmoskén i sin turistinformation”. Samma uppfattning om UNESCO-resolutionen framförs även av andra föreläsare vid studiebesök som STI, Svenska kyrkan och Diakonia arrangerar. 

På studiebesöken på Västbanken möter deltagarna uppmaningar till “bojkott av israeliska varor”, anklagelser om “utomrättsliga avrättningar” och en syn på terrorism som legitimerar våld: “israeler kallar dem terrorister, palestinier kallar dem frihetskämpar”. 

Förutom de politiska kurserna har Kairos Palestine-nätverket även en roll på STI när kyrkliga grupper reser ned dit, vilket är frekvent förekommande . Prästen Mitri Raheb, som var den palestinske gästen under Teologifestivalen 2015, är flitigt anlitad när grupper besöker STI. 

Självklart är Erik Lysén medveten om allt det ovanstående. Det rimmar illa med att vilja dialog och försoning att inte ha så mycket respekt för den andra parten att man är ärlig med sina uppsåt och sina ageranden. Svenska kyrkan förlorar härmed ytterligare i trovärdighet.

Avslutningsvis, en kort kommentar: Prästen och BDS-aktivisten Anna Karin Hammar bekräftar och förstärker substansen i min kritik genom sitt inlägg i Kyrkans tidning. Över 60 procent av hennes text består av direktcitat från den palestinske Kairos-representanten som deltog i seminariet i Visby – bästa tänkbara illustration till hur Svenska kyrkans representanter helt okritiskt gör den palestinska narrativen till helt och hållet sin medan varje ansats till förståelse för israeliska officiella eller mainstream-perspektiv fullständigt saknas.

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.
Isaac Bachman, Israels ambassadör

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.