Spring upp av fröjd - svar till ambassadör Isaac Bachman

Anna Karin Hammar präst i Svenska kyrkan och ekumenisk samordnare Kairos Palestine

REPLIK. Ett framtida Israel kan bara leva ett liv i frihet tillsammans med ett fritt Palestina, båda befriade från ockupation, apartheid och annektering. Det skriver prästen Anna Karin Hammar i en replik till den israeliska ambassadören Isaac Bachman.

I de bibliska skrifterna finns hjälp att få inför den attack på min person som ambassadör Bachman levererar. När de sanningslöst säger allt ont om er, spring då upp av fröjd. Om det inte vore för konsekvenserna för både palestinier och israeler skulle jag glädjas.

Men glädjen blandas med sorg över att Israels egna företrädare inte bryr sig om mer om sitt lands framtid än att de är beredda att smutskasta och att på sikt underminera förståelsen av antisemitism för judar inte bara i Israel utan i hela världen. Ett framtida Israel kan bara leva ett liv i frihet tillsammans med ett fritt Palestina, båda befriade från ockupation, apartheid och annektering.

I Almedalen förutsåg den israeliske journalisten och Palmepristagaren Gideon Levy att den som vill Israel väl och befria palestinier och israeler från förtryckets ok, ni kommer att bli kallade antisemiter. Att förespråka bojkott, desinvesteringar och sanktioner mot Israel är något som det palestinska civilsamhället har bett oss att göra, först 2005, sedan 2009 genom Kairos Palestinadokumentet och nu senast genom Kairos Palestina II från den 12 juni 2017. Nidal Abu Zuluf, medförfattare, delade i Almedalen de önskningar och förhoppningar som de palestinska kristna riktar till medkristna i världens olika länder:

”Vi står nu inför det omöjliga, men vi har inte förlorat hoppet. Vi är den uppståndnes efterföljare och därför ett hoppets folk. Emellertid behöver vi er, och vi behöver er mer än någonsin. Vi behöver er solidaritet, även om den kostar något. Vi behöver modiga män och kvinnor som är villiga att stå i det främsta ledet. Nu är det inte läge för en ytlig, diplomatisk kristendom. Därför vädjar vi till er att höra vårt rop och anta följande:

1. Tala klarspråk! Benämn Israel som en apartheidstat i enlighet med folkrätten (international law). Desmond Tutu sade, det som också stod i ESCWA-rapporten från FN: ”Israel är skyldigt till att ha påtvingat det palestinska folket en apartheidregim”. Vi störs mycket av att stater och kyrkor förhåller sig till Israel som om situationen vore normal och ignorerar ockupationen, diskrimineringen och det dagligen förekommande dödandet som är realiteter i landet. Kyrkor i världen gick samman för att få slut på apartheid i Sydafrika, och Kyrkornas världsråd spelade en modig och profetisk nyckelroll med sitt ledarskap. Vi förväntar oss att ni gör detsamma nu!

2. Fördöm entydigt Balfour-deklarationen! Den är orättfärdig, och kräv därför av Storbritannien att de ber det palestinska folket om förlåtelse och kompenserar dess förluster. Vi ber kyrkor och kristna att stötta palestinierna i deras krav på rättvisa. Från början var det den här skändliga deklarationen som lade grunden till att en etnisk-religiös stat bildades. Det är något som vår region lider följderna av idag.

3. Ta tydlig ställning mot varje teologi eller kristen grupp som rättfärdigar ockupationen. Ta teologisk ställning mot att priviligiera en nation framför den andra baserat på etnicitet eller på ett förbund. Vi ber er att anta och leva ut den teologi som Kairos Palestina-dokumentet står för, och att ni arrangerar konferenser för att lyfta medvetenheten kring dessa frågor.

4. Ta tydlig ställning emot religiös extremism och emot alla försök att skapa en religiös stat i vårt land eller vår region. Vi ber er att stötta oss i kampen mot extremismens fundament samt att ni rådgör med oss när ni agerar mot religiös extremism i vår region så att ni inte äventyrar och skadar vår ställning här.

5. Ta förnyad kontakt med era religiösa dialogpartners och inkludera i dialogen ockupationen med dess orättvisor i Palestina och Israel. Om det behövs, var villiga att avsluta kontakten om inte ockupationen och dess orättvisor utmanas i er dialog.

6. Led kampanjer för att få kyrkoledare och pilgrimer att besöka Betlehem och andra palestinska städer på den ockuperade sidan av muren. Gör det i samverkan med palestinska researrangörer för turister och pilgrimer. Vi ber er att offentligt gå emot alla försök från Israel och från kristna researrangörer som varnar pilgrimer för att besöka platser i Palestina.

7. Försvara vår rätt och vår plikt att stå emot ockupationen med kreativa och ickevåldsliga medel! Vi ber er att tala för stöd till ekonomiska åtgärder som sätter press på Israel att upphöra med ockupationen! Vi ber er att även gå vidare med stöd för åtgärder mot Israel inom idrott och kultur och på det akademiska området tills Israel underkastar sig folkrätten (international law) och de FN-resolutioner som kräver ett slut på ockupationens apartheid och diskriminering samt accepterar att flyktingar får återvända till sitt hemland och till sin egen mark. Detta är vår sista fredliga utväg. Vi ber er att intensifiera dessa åtgärder som ett svar på Israels kampanj mot BDS (bojkott, desinvesteringar, sanktioner).

8. Skapa lobbygrupper till försvar för palestinska kristna! Vi ber att ni offentligt utmanar kristna organisationer som misskrediterar vår legitimitet i arbetet för att häva ockupationen.

9. Därför vill vi med eftertryck uppmana er att snarast skapa ett strategiskt program inom Kyrkornas Världsråd! Ett program som liknar ”Programmet för att bekämpa rasism” (Programme to Combat Racism, PCR) behövs för att stötta lobbyarbete samt förorda och utveckla aktiviteter för rättvisa och fred i Palestina och Israel samt arbeta för att bevara närvaron av palestinska kristna genom att stötta deras organisationer, kyrkliga verksamhet och fredliga strävanden.”

Som ekumenisk samordnare för Kairos Palestina i Sverige är det min uppgift att trots personliga påhopp oförtrutet arbeta för att göra de palestinska kristnas röst hörd.

Därvid har palestinierna ett starkt stöd i den israeliske regimkritikern Gideon Levy från Haaretz: ”Israel kan inte förändras inifrån. Bara internationella påtryckningar kan åstadkomma detta.”

När ambassadör Bachman uttalar sig om Svenska kyrkan är det svårt för honom att förstå den mångfald som finns inom kyrkan. Några av oss lyssnar extra noga till de palestinska kristnas röst, alla ansluter sig till folkrätten som grund för en lösning av Palestinakonflikten. Alla är överens om att ockupationen och förtrycket måste upphöra och att det är en illegal handling att understödja Israels ockupation av Palestina.

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.
Anna Karin Hammar, präst i Svenska kyrkan och ekumenisk samordnare Kairos Palestine
5 Kommentar

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
Maria Löfberg
Jag förstår inte. När "fienden" som förföljer de kristna heter muslimer, då ska ni föra dialog med dem och absolut inte hjälpa några kristna för att de är kristna. Men när "fienden" som står de kristna emot heter judar, då rekommenderar ni bojkott och allmän utfrysning av en hel nation för att hjälpa kristna syskon. Var är logiken? Hjälp mig att förstå!
Christina Blomqvist
Försöker också förstå. Ska vi i konsekvensen av det Anna Karin Hammar skriver, betrakta Skåne, Blekinge och Halland som ockuperade områden?
Håkan Berndtsson
Totalt förvirrande från Hammar. Osmakligt och obalanserat angrepp på Israel, judendom och det judiska folket. Vilken tid lever vi i?
Ann Fejne
Israel anklagas för pinkwashing av prästen À K Hammar i svenska kyrkan.... känns det inte otroligt förmätet att börja kritisera andra deltagare. Vi inom svenska kyrkan har väl inte gått i bräschen för att underlätta livet för tex homosexuella och har fortfarande en del medarbetare som vägrar viga samkönade par etc. Lika sannolikt att vi själva skulle kunna anklagas för pinkwashing. Klädsamt att städa i sitt eget hus innan man arrogant dömer andra.
Ann Fejne
Israel anklagas för pinkwashing av prästen À K Hammar i svenska kyrkan.... känns det inte otroligt förmätet att börja kritisera andra deltagare. Vi inom svenska kyrkan har väl inte gått i bräschen för att underlätta livet för tex homosexuella och har fortfarande en del medarbetare som vägrar viga samkönade par etc. Lika sannolikt att vi själva skulle kunna anklagas för pinkwashing. Klädsamt att städa i sitt eget hus innan man arrogant dömer andra.
8

Lediga jobb

LEDIGA JOBB

Linköpings stift
Strängnäs stift
Linköpings stift
Göteborgs stift
Stockholms stift
Luleå stift