Kyrkohandboken

Redovisa den juridiska grunden

SLUTREPLIK. Om den juridiska grund för distribution som rättschefen Maria Lundqvist Norling talar om skall vara något värd behöver den redovisas, svarar Gustav Natt och Dag.

”Det får inte råda minsta tvivel kring de upphovsrättsliga frågorna i relation till kyrkohandboken”. Så uttryckte sig Svenska kyrkans rättschef Maria Lundqvist Norling i mars. Det var ett förtroendeingivande besked som tyvärr bara gällde i några veckor.

I dag räcker det uppenbarligen om det är ”sannolikt att man inte agerar i strid med upphovsrättslagen”. Jag kommer att tänka på Tage Danielssons monolog om Harrisburg. Så länge ingen anmäler brottet kommer naturligtvis inte någon domstol fastlå skuldfrågan men när detta sker riskerar kyrkohandboksarbetet att sluta med härdsmälta.

Inte bara ärkebiskopen utan hela kyrkostyrelsen har ett stort ansvar för de risker man utsätter Svenska kyrkan för och det mönster man uppvisar.

En upphovsperson har enligt Lagen om upphovsrätt ”uteslutande rätt att förfoga över verket genom att framställa exemplar av det och genom att göra det tillgängligt för allmänheten”.

För ett par veckor sedan talade jag med tonsättaren till en av de melodier som förekommer för första gången i en kyrkohandbok för Svenska kyrkan. Personen ifråga hade inte hört ett knyst från kyrkokansliet och det föll på min lott att upplysa om förhållandet. Hur kan detta inte vara en upphovsrättslig kränkning?

Om den juridiska grund för distribution som rättschefen talar om skall vara något värd behöver den redovisas. Det blir lite bakvänt när Maria Lundqvist Norling begär belägg av mig för det uppenbara: att kyrkostyrelsen mot upphovspersoners uttryckliga vilja distribuerar deras verk i förvanskad form, samtidigt som rättschefen själv inte redovisar några skäl till varför kyrkostyrelsen anser sig ha rätt att handla som den gör. Att man med hjälp av externt engagerade jurister funnit en lämplig slutsats utgör i sig själv inte något argument.

För inte så länge sedan gällde saken att med juridisk kreativitet försöka hemlighålla professor Folke Bohlins expertutlåtande i liturgiska frågor. Kyrkokansliets bedömningar föll samman som ett korthus den gången. Konsekvenserna riskerar att bli mycket större om den hittills oredovisade juridiska grunden för distribution är av samma virke. Ytterst ansvarig är kyrkostyrelsens ordförande, ärkebiskop Antje Jackelén.

Fakta: Debatt

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.

Mer inom samma ämne
Kyrkohandboken
Kyrkohandboken
Kyrkohandboken
Kyrkohandboken
Kyrkohandboken
Kyrkohandboken
Kyrkohandboken