Respekt för internationell rätt och FN:s juridiska expertis

Kerstin Dahlberg, medlem av Svenska kyrkan

Lyssna till FN:s speciella rapportör kring mänskliga rättigheter om vilka lagar, konventioner och resolutioner som gäller

SLUTREPLIK

Samfundet Sverige Israel framför (9 april) via sin generalsekreterare Martin Blecher kritik mot mitt inlägg (6 april), som aktualiserade de snart förestående vräkningarna av palestinier i Östra Jerusalem. Blecher hävdar att Israel har rätt att enligt egen lag expropriera mark i denna del av Jerusalem. Han ställer sig dämed, precis som staten Israel,  över internationell lag, folkrätt och internationell humanitär rätt - allt det som världssamfundet fastställt och stöder.  Den lag Blecher åberopar strider mot Haagkonventionen.

Jag råder Martin Blecher och alla övriga som vill få saklig, juridisk kunskap, att lyssna till FN:s speciella rapportör kring mänskliga rättigheter, professor Michael Lynk, som i ett webinarium helt nyligen redde ut vad som juridiskt gäller. Han kan ses och höras via människorättsorganisationen Al-Haq´s Facebooksida; Videor (34 minuter in i webinariet).

Lynk tvekar inte ett ögonblick : Östra Jerusalem är ockuperat område, av Israel illegalt annekterat. Som ockuperande makt förbjuds Israel att flytta egen befolkning till ockuperat område, vilket nu åter är på väg att ske i Östra Jerusalem, där det redan finns tolv illegala israeliska bosättningar med 220 000 bosättare. Detta är strängeligen förbjudet - ”strictly prohibited under international law”. En ockupant ska respektera de lagar som gäller i det ockuperade området och konfiskering av privat mark är förbjuden. Den ockuperade befolkningen har dessutom rätt till fullgoda bostäder - ”adequate housing”. Lynk anger specifikt vilka lagar, konventioner och resolutioner som gäller. Jag ska inte räkna upp alla, men 4:e Genèvekonventionen 49:6 är särskilt viktig i sammanhanget. 

Israel vill alltid vara en del av den internationella världen och utnyttjar gärna  handelsutbyten, vapenforskningssamarbete med mera. Det är när det kommer till Internationell lag och folkrätt som det tar stopp. Sådant anser sig Israel inte behöva respektera och Martin Blecher har samma uppfattning.  Israel har ändå FN att tacka för att den egna staten kunde bildas sedan generalförsamlingens resolution 181 antagits - den som handlar om delning av Palestina i en arabisk och en judisk stat.

Kerstin Dahlberg,
medlem av Svenska kyrkan

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.