Asyl

Stoppa utvisningarna av de afghanska ungdomarna

Lyssna till Isabella Lövin, vice statsminister, som vädjat om att de afghanska ungdomarna ska få stanna, uppmanar bland andra Vanja Lundby-Wedin och tidigare migrationsminister Georg Andersson.

Unga ensamkommande flyktingar från Afghanistan fortsätter sina vädjanden om att slippa bli utvisade till det krigshärjade hemlandet.

Samtidigt kommer allt fler tecken på att säkerhetsläget i Afghanistan fortsätter att försämras. Kriget och våldshandlingarna sprider sig. Argumentet om att man kan skicka tillbaka asylsökande till vissa ”säkra” regioner i Afghanistan är inte längre hållbart. Det är uppenbart att kriget och våldshandlingarna sprider sig.

Många av de ensamkommande flyktingarna är dessutom shiamuslimska hazarer, som är särskilt utsatta för hot och attacker från såväl talibaner som grupper närstående IS. Ett antal av de yngre kommer från Iran där de levt som flykting utan tillstånd; de har flytt därifrån då det hotats av deportation eller tvångsrekrytering till kriget i Syrien. 

Flera av dem har inte varit i Afghanistan på många år, en del är födda i Iran. Att skicka dem till Kabul utsätter dem för särskilt svåra risker då de i en rad fall inte har något mänskligt nätverk alls att anknyta till.

Läget är nu så svårt att Afghanistans flyktingminister vädjat om att Sverige skulle avbryta utvisningarna av afghanska medborgare.  Det är uppenbart att afghanska myndigheter nu inte har kapacitet att ge skydd till dem som sänds tillbaka. Det konstaterade också den norska migrationsmyndigheten nyligen. 

Det går att sätta stopp för utvisningarna utan att det innebär ministerstyre, bara den politiska viljan finns. Riksdagen kan besluta om en form av amnesti för de afghanska flyktingar som nu befinner sig i Sverige. Det är inte otänkbart att ett sådant lagförslag från regeringen skulle få stöd också av Centerpartiet, Liberalerna och Vänsterpartiet.

  Vice statsminister Isabella Lövin tog upp frågan om de ensamkommande afghanska ungdomarna i sitt sommartal för någon månand sedan. Hon påpekade att handläggningstiderna för de asylsökande varit extremt långa och att många yngre hinner fylla 18 år innan beslutet med följd att många fler riskerar att utvisas. ”Miljöpartiet vill ge de här ungdomarna en ny chans att få stanna i Sverige. Jag uppmanar andra partier att samarbeta med oss för att göra det möjligt”.

Denna vädjan var förstås också riktad till det större regeringspartiet. Vi är övertygade om att många socialdemokrater i landet hoppas att partiets ledande förreträdare ställer sig bakom Lövins förslag.

Vi gör det tveklöst.

 

Georg Andersson, tidigare migrationsminister

Viola Furubjelke, tidigare ordförande i riksdagens utrikesutskott

Thomas Hammarberg, tidigare Europarådets kommissioner för mänskliga rättigheter

Vanja Lundby-Wedin, tidigare LO-ordförande

Evert Svensson, tidigare ordförande för Broderskapsrörelsen

  • 1 Kommentar

    Logga in för att kommentera

  • Nils Ronquist

    Sex partimedlemmar i Socialdemokraterna skriver en debattartikel i Kyrkans Tidning om ett problem som tillhör den profana debatten inte en kyrkodebatt. Inom kyrkan tar vi alla avstånd från utvisningen av ensamkomna barn till vårt land - vi kanske kan påverka men troligen inte. Däremot borde fd toppar inom det socialdemokratiska partiet kunna påverka sitt eget parti. Blanda inte ihop profana partipåverkan med kyrkan!

Mer inom samma ämne
Asyl
Asyl
Asyl