Svarta penseldrag från opinionschefen

Daniel Tisell ledamot i kyrkomötet för Centerpartiet
Jonas Eek fortsätter med sina svarta penseldrag med att hänvisa till årets kyrkomöte, skriver debattören. Foto: Marcus Gustafsson

Jag önskar ge replik som enskild ledamot på den kommentar som Jonas Eek gav på vårt svar från C-gruppen i Kyrkans Tidning.

Jonas Eek upprepar att han tycker det är anmärkningsvärt att C-kyrkomötesgrupp inte tidigare svarat på kyrkoherde Öjermos debattartikel angående centerstämmans beslut om att vilja införa förbud mot omskärelse av pojkar.

Det är olyckligt att inget svar gavs omedelbart. Det både missades och föll mellan stolarna. Det inte är givet vem som uttalar sig för vår grupp i kyrkomötet på den typen av uppmaningar. Det borde vara en tröst för Jonas Eek att ingen ombudsman på partikansliet bevakar och serverar artiklar till kyrkomötesgruppen.

Speciellt med tanke på att Eek fortsätter breda på med svarta penseldrag utan att egentligen ge exempel på att Centerpartiet i kyrkomötet driver felaktiga frågor ur teologisk synpunkt. Nu hänvisar i stället Eek återigen svepande till slutsatser i en nyskriven bok som jag och de flesta läsare inte tagit del av.

Låt oss hålla oss till Centerpartiet som nomineringsgrupp, undertecknad kan rimligen inte svara för någon annan grupp. Vilka motioner i kyrkomötet från centerpartister är alltför allmänpolitiska och olämpliga, dirigerade från stämma, partiprogram eller partistyrelse?

Motioner om solceller på kyrktak eller satsningar på kyrka i landsbygd kan ju knappast hänföras dit. De teologiska argumenten som Jonas Eek påstår sig ha mot att Centerpartiet finns i kyrkomötet lyser med sin frånvaro.

Det är olyckligt att inget svar gavs omedelbart. Det både missades och föll mellan stolarna.

Jonas Eeks resonemang utgår snarare från vad han tycker att demokratiskt arbete borde se ut, det vill säga att km-ledamöter skriver motioner slaviskt utifrån stämmobeslut i frågor som riksdagen har att besluta om.

Jonas Eek ger ett oinitierat intryck av hur kyrkopolitiskt arbete i praktiken fungerar, åtminstone inom Centerrörelsen som jag anser hanterar den principiella utmaningen väl, det vill säga lyhört och medvetet, både som parti och nomineringsgrupp.

Ambitionen är inte att förvandla kyrkomötet till en allmänpolitisk arena eller göra Svenska kyrkan ”centerpartistisk” i partipolitisk mening när hon uttalar sig i vissa angelägna samhällsfrågor.

Jonas Eek fortsätter med sina svarta penseldrag med att hänvisa till årets kyrkomöte.

På vilket sätt agerade Centerpartiet olämpligt? Att ledamöter var uppe i debatten om klimatet? Jag tycker det är en rimlig förväntan på Kyrkans Tidnings opinionschef att vara saklig och nyanserad och utvärdera var grupps agerande för sig.

Jag efterlyser en djupare analys. Tänk om Kyrkans Tidning dessutom kan utvärdera alla nomineringsgrupper och inte bara dem med direkt koppling till ett politiskt parti.

När det gäller just årets kyrkomöte antogs ett upprop till församlingarna att kraftsamla till lärande och undervisning, inte så allmänpolitiskt. Borde inte detta gemensamma uttalande i stället få mera uppmärksamhet i Kyrkans Tidning än den lilla rapport som gavs? Syftet är ju att stärka Svenska kyrkan och kristen tro bland människor och i vårt samhälle.

Daniel Tisell
ledamot i kyrkomötet för Centerpartiet

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.

Taggar:

Kyrkomötet