Ärkebiskopen om Gaza: Svenska kyrkan är aktiv och engagerad

Martin Modéus Ärkebiskop

Ärkebiskop Martin Modéus medverkar i en gudstjänst i Ramallah tillsammans med den palestinske biskopen Sani Ibrahim Azar. Foto: Ohad Swigenberg och Mikael Tjernberg.

Men i den rådande situationen kan ingen säga sig göra tillräckligt, skriver ärkebiskop Martin Modéus i en replik till två debattartiklar om kriget mellan Israel och Hamas.

REPLIK

I två debattexter i Kyrkans Tidning (Nathalie Olivefalk: Vi i Svenska kyrkan måste fördöma den israeliska regeringens mördande och Kjell Jonasson, Gustaf Ödquist och Göran Rask: Lyssna på våra vänners rop av förtvivlan från det Heliga landet) lyfts situationen i Gaza.

Jag instämmer med att vi tydligt måste tala om katastrofen i Gaza. Den nöd och det lidande som når oss är svårt att ta in. Antalet döda bedöms ha passerat 31 000 varav mer än 13 000 är barn. Akut hungersnöd och svält råder. Det behöver sägas gång på gång: Det är nog nu! Dödandet måste få ett slut och en vapenvila är fullständigt nödvändig. Den humanitära hjälpen behöver få komma fram.

När jag i december besökte den lutherska kyrkan i Palestina mötte jag bland annat församlingspräst Munther Isaac i Betlehem. Han var en av flera pastorer som delade med sig av den mycket svåra situationen. Jag lyssnade till smärtsamma personliga berättelser om våldet på Västbanken, om barn som dödas i Gaza, och om besvikelse över bristande stöd från världens kyrkor. Det var tydligt att många kämpar för att bevara sin tro i den här situationen. Och för andra är tron det verkliga stödet. Jag välkomnade sabbaten i en synagoga i Jerusalem. Flyglarmet gick och gudstjänsten firades i ett skyddsrum. Det är uppenbart att det finns en oerhörd rädsla och sorg som går igenom hos alla.

Vi ser ett intrikat ansvarsnät av aktörer som håller striderna i gång. Här är naturligtvis den israeliska regeringen ansvarig för att följa folkrättens krav på att skydda civila och säkra det humanitära tillträdet. Det vilar också ett stort ansvar på Hamas som vägrar släppa gisslan och som gömmer sig i tunnlarna medan civilbefolkningen dödas, liksom på andra grupper som underblåser konflikten. Mot alla dessa aktörer finns det skäl att rikta skarp kritik, men framför allt att vädja till alla med makt och inflytande att verka för omedelbar vapenvila och en långsiktig fredlig lösning.

I den situationen som råder kan ingen säga sig göra tillräckligt. Svenska kyrkan är aktiv och engagerad. Act Svenska kyrkans partner finns på plats i Gaza och fördelar de små resurser som finns att tillgå. Fler partner står redo vid gränsen med förnödenheter i form av mat, vatten och mediciner. Vi bidrar också med psykosocialt stöd till drabbade i både Israel och Palestina.

I ett uttalande vädjar Svenska kyrkans biskopsmöte bland annat om: ”Att alla sidor i konflikten följer den internationella humanitära rätt som gäller vid krig”. Nu måste vägen börja stakas ut mot fred. Jag upprepar Lutherska världsförbundets uppmaning till det internationella samfundet att omedelbart agera för att hjälpa till att upprätthålla folkrätten och trappa ned konflikten. Freden är uppenbart långt borta, men varje möjligt steg i den riktningen behöver tas.

Så låt oss tillsammans fortsätta att be för förhandlingarna kring läget i Gaza. Om lösningar som får ett slut på den mänskliga katastrofen, om humanitär hjälp till de nödlidande och frihet åt de fångna. Och om fred, en rättvis fred, med möjlighet för alla att leva ett värdigt liv.

Martin Modéus, ärkebiskop

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.