Församlingssyn

Synligare kyrka i Malmö

En stor organisationsförändring har ägt rum inom Svenska kyrkan i Malmö. Många Malmöbor möter en synligare och mer aktiv kyrka som en röst för ett gott samhälle.

Samtidigt är det mesta sig likt kring och i den lokala kyrkan. Kyrkorna står fortfarande öppna, gudstjänst firas och människor samlas till bön och Gudsmöten. Guds församling lever i allra högsta grad i Malmö. Gudsmöten kan inte kontrolleras eller stängas in genom särskilda geografier eller församlingsnamn. Livet är större än så.

Det kyrkliga uppdraget startar i sändningen (missionen). Vi är sända för att gå ut i världen och tjäna mänskligheten (diakoni). Då blir behovet tydligt att vi i gemenskap behöver uttrycka oss i vår sorg och glädje, i tacksamhet och bön (gudstjänst). Så växer vi och ingår i ett livslångt lärande (undervisning).

I varje tid behöver kyrkan växla spår för att bli trogen samma sprängkraft i evangeliets innehåll. Om vi håller kvar det gamla för det gamlas skull riskerar vi att tappa fokus och mista möjligheten till befrielse i dag. Förändring är sålunda ett sätt att bevara kontinuiteten.

I kyrkoherdens föredragning från kyrkofullmäktige i Malmö hösten 2014 uttrycktes att cent­rum i all kyrklig organisation alltid är den lokala kyrkan, där Ordet förkunnas, människor döps, bröd och vin delas ut. ”Det är inte församlingens gränser som gör kyrkan utan dess trohet vid det mest centrala.”

Så som Svenska kyrkan i Malmö är organiserad i dag har församlingsbegreppet blivit mer teologiskt hållbart och mindre fixerat vid makt och geografisk struktur. I den lokala kyrkan blir den kristna församlingen till, men den är mera rörlig och mindre beroende av den ensamma och starka ledaren som behövde bejaka sina gränser genom att bevara makten. I dag är det en samlad ledning som i stället kan fördjupa delaktighet, stöd och tillit. Detta skapar större möjligheter att vara uppdragsorienterad, vilket ger kraft åt evangeliet för hela samhället. Med verksamhetsråd kring varje kyrka ges en ny möjlighet för människor att ta ansvar själva i uppdraget att vara lokal kyrka. Dessa nya råd behöver tid att finna sin funktion, men de bär framtiden i sig. Nu formas en kyrka där det lokala och gemensamma ömsesidigt samverkar. Det fördjupar det kontextuella i det lokala, ger mandat och hjälper oss alla höja blicken.

Snart firar vi femhundraårs­jubileet av den lutherska reformationen som handlar om människans religiösa och samhälleliga myndighetsblivande. Utvecklingen av Svenska kyrkan i Malmö de senaste åren är inget annat än ett led i att fortsätta denna reformation. I samma reformatoriska anda litar vi på att människor som kommer i kontakt med hängivna uppdragsinriktade medarbetare och förtroendevalda, får erfara goda och livsbejakande relationer som inte bygger på över- och underordning utan på sann relationalitet med växtens, befrielsens och utvecklingens möjligheter.  

Församling är ett begrepp som i nytestamentlig och luthersk kyrkosyn handlar om människor som möts kring altaret och dess sändning. Det handlar inte om territorier eller ekonomiska samfälligheter. Identiteten skapas genom att relationer möjliggörs och för detta står kyrkportarna öppna i dag, precis som de gjort i hundratals år och så kommer fortsätta göra.

Albin Tanke
Ewa-Sofia Gudmundsson
Gustav Burman
Katarina Vaarning
Sofia Tunebro
Anders Blomquist
Inga-Lill Malm
Peter Englund
Maria Isberg

(Delar av Svenska Kyrkan Malmös samlade ledning)

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.
,

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Mer inom samma ämne