Böneutrop

Vet biskopen vad han tar ställning för?

Biskop Fredrik Modéus har ställt sig positiv till muslimska böneutrop i den invandrartäta stadsdelen Araby i Växjö. Att vara okritiskt tolerant kan kännas bra i hjärtat, men man måste använda hjärnan också, uppmanar debattör Elias Brunzell.

Har biskopen läst Koranen? Vet han vad han tar ställning för? Jag har läst Koranen från pärm till pärm och får inte intrycket att islam är någon fredlig religion. Jag anser att Allah framstår som väldigt intolerant och hotar med grymma straff mot den som förnekar ”sanningen”. Allah kan dock visa barmhärtighet om man går med på att konvertera eller betala den förödmjukande skatten jizra.

I hetsen mot ”otrogna” pekas judar och kristna ut vid flera tillfällen. Allah säger att han hatar syndaren och ger aldrig muslimerna några bud om att älska sin nästa ovillkorligt.

Visst, alla texter går att tolkas på olika sätt. Men när ett budskap om att Gud straffar den som förnekar ”sanningen” och anklagelser mot judar och kristna för att ha förvanskat tidigare uppenbarelser förekommer på var och varannan sida, blir jag fundersam. Vilken tolkning ligger närmast det budskap Muhammed ville sprida?

Många verkar tro att radikal islamism är en ytterst liten minoritet som använder religionen för att nå politiska syften. Men de så kallade ”hatpredikanterna” som predikar i svenska moskéer (Dagens Nyheter 2018-02-16) predikar i mina ögon inte något annat än det jag uppfattar att Koranen föreskriver.

Kommer klimatet för judar och kristna bli bättre eller sämre i och med islams utbredning i Sverige? Och hur blir det för alla människor som flytt till Sverige för att slippa islam? Var ska de få en fristad? Knappast i Araby i alla fall.

Jag förstår inte vad den här blinda toleransen kommer ifrån.

När kristna från Sverige åkte till Afrika för att missionera gjorde de det för att de var övertygade om att Jesus var vägen, sanningen och livet.

Men hur är det nu? Tror inte kyrkan på det längre? Menar kyrkan att Muhammed stod lika nära Gud som Jesus? Om jag jämför Evangeliet med Koranen så blir det uppenbart vem som stod Gud närmast.

Tänk om kristna missionärer förr i Sverige hade tänkt: ”Vi ska inte lägga oss i vad folket i Afrika tror eller hur de lever, alla religioner tillber den levande Guden. Vi ska vara toleranta mot allt och alla och stanna hemma i vår trygga bubbla i Sverige”?

Att vara okritiskt tolerant kan kännas bra i hjärtat, men man måste använda hjärnan också. Tänk ett steg längre.

Må välsignelser från Den Levande Guden nå alla människor, även de som bor i Araby!

Mer inom samma ämne
Böneutrop
Böneutrop
Böneutrop
Böneutrop