Kyrkohandboken

"Vi är glada över den nya handboken"

Självklart ska processen kring hur kyrkohandboken tagits fram utvärderas. Men att fastna i en diskussion om framtagandet och skjuta skarpt på ärkebiskopen genom att ifrågasätta hennes ledarskap är varken konstruktivt eller rättvist, anser Iva-Katharina Kummer och Sara Ericsson.

Kyrkohandboken är ny. Det kommer att ta tid innan vi som firar gudstjänst är varma i kläderna, innan handbokens texter känns naturliga och självklara. Och det är bra. För det ger oss möjlighet att reflektera över det vi läser och sjunger.

Självklart ska processen kring hur kyrkohandboken tagits fram utvärderas. Men att fastna i en diskussion om framtagandet och att i detta sammanhang skjuta skarpt på ärkebiskopen genom att ifrågasätta hennes ledarskap är varken konstruktivt eller rättvist. Historiskt sett har det aldrig varit problemfritt att ta fram en ny kyrkohandbok.

Att ärkebiskop Antje ändå tagit på sig att driva detta arbete visar på att hon är modig, orädd och målinriktad och precis den ledaren som Svenska kyrkan behöver. Kyrkomötet har konstaterat att kyrkohandboken uttrycker vår kyrkas tro och lära. Det har i demokratisk ordning röstat fram den handboken som vi nu ska använda.

Svenska kyrkan bär på många olika traditioner som också har förändrats under de senaste decennierna. För att kunna vara kyrka i Sveriges församlingar krävs det en bredd som kanske kan upplevas som spretig, men som tvärtom kan fånga upp de olika traditionerna som ryms inom Svenska kyrkan. Vid framtagandet av 1986:ans handbok var det fortfarande nytt att lekmän fick medverka genom textläsning och utdelande av kommunionen.

I dag har delaktigheten ökat och vi gör anspråk på att ”Gudstjänsten är hela församlingens gåva och uppgift. Alla i församlingen är kallade att delta i gudstjänsten och komma med sina erfarenheter och livsfrågor till det gemensamma mötet med Gud.” (Kyrkoordningen kap 17).

Vi är glada över den nya handboken som vi nu ska lära känna och vi hoppas att den kommer att bidra till många goda teologiska samtal runt om i landet när vi nu ska göra nya gudstjänstordningar utifrån församlingens traditioner inom ramen för det som kyrkomötet har beslutat. Det är ett spännande arbete som ligger framför oss. Låt oss anta detta uppdrag med glädje och förväntan!

  • 2 Kommentarer

    Logga in för att kommentera

  • David

    "Det kommer att ta tid innan ... handbokens texter känns naturliga och självklara." Det finns teologisk kritik mot texterna. Det kommer knappast att "kännas" bättre av att vi slutar debattera. Det är att sopa under mattan.

  • Stig

    När beslutet i Kyrkostyrelsen togs, var ÄB utomlands och beslutet togs med Wanja Lundin som ordföranden. Och hon påstod att förslaget togs emot av Svenska kyrkans församlingar. Det mesta av debatt hade tidigare kvävts eller avfärdats.

Mer inom samma ämne
Kyrkohandboken
Kyrkohandboken
Kyrkohandboken
Kyrkohandboken
Kyrkohandboken
Kyrkohandboken
Kyrkohandboken