Vi behöver fler klimat- och miljödiakoner

Sven Hillert, i rörelse av Den åttonde dagen
Foto: isil terzioglu

Världen behöver att diakonin alltmer höjer rösten också till försvar för växter och djur, arter och ekosystem.

Diakonin är något av det mest värdefulla som kyrkan har. Så länge diakoniassistenter, diakoner och många fler höjer rösten för dem som har minst makt i samhället och minst makt över sina egna liv så kan kyrkan med rätta kalla sig Jesu Kristi kyrka. Till dem som inte kan höja rösten till försvar för sitt liv och sin framtid hör idag växter och djur, arter och ekosystem. Världen behöver att diakonin alltmer höjer rösten också för dessa.

Ingen ska få måla upp en konstlad motsättning mellan omsorg om människor och omsorg om den natur som vi alla är en del av. Maktlösa grupper ska aldrig ställas emot varandra.

Rättvisa mellan människor gör det möjligt att tillsammans bygga en hållbar värld inom jordens begränsningar. Utan rättvisa ingen hållbarhet. Utan hållbarhet ingen rättvisa. Därför måste vi som kämpar för utsatta människor också försvara vår hotade planet. Därför behöver kyrkan fler diakoner med tydlig miljöinriktning och klimatkompetens. För att vi tillsammans ska bli Guds redskap i vår värld och i vår tid.

Är du en som skulle kunna bli klimat- och miljödiakon? Har du en rimlig grundutbildning eller kan du inhämta den? Hör du till dem som antar och eller utbildar diakoner? Har du börjat formulera ditt uppdrag så att klimat- och miljöarbetet blir en naturlig del av diakonin? Eller kan du inhämta den fortbildning som behövs? Är du en av många bland kyrkfolket som inser betydelsen av fler klimat- och miljödiakoner i kyrkan. Tack för att du höjer rösten.

Sven Hillert, 
i rörelse av Den åttonde dagen

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.

Taggar:

Klimat Diakoni

Prenumerera på Nyhetsbrev

10 Kommentar

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Du måste vara inloggad för att kommentera. Klicka här för att logga in.

Per
Vi har fullt tillräckligt med aktivistiska diakoner och präster i kyrkan. Vi behöver inte fler. I synnerhet inte som miljöengagemanget i skrämmande många fall verkar slå över i "gröntvättad" marxism. Nejtack.
K. Boomer
Vad sägs om diakoner som för ut evangelium, från altarbordet till församlingen? Bara en tanke…
Carina
EM miljömedvetenhet behövs alltid! Ett nytt sakrament kanske? Franciskaner ligger i framkanten när det gäller djur och natur. Kan vara värt att snegla på!
Hanna Soldal
Så viktigt Sven! Tack! Glädjande nog har vi flera diakoner som anmält intresse att engagera sig som klimatambassadörer!
Johan
Carina, sakramenten är gudagivna och kan per definition inte "uppfinnas" av människan. Och naturligtvis ska vi inte ha några "klimat- och miljödiakoner". Att det ens ska behöva sägas i Kristi kyrka.
Per
Och snart är det enda kyrkan går ut med miljö- och HBTQ-aktivism. Och de redan tomma bänkarna blir ännu tommare och utträdena tickar på. Go woke, go broke.
Maud Lindgren
Ja, jag instämmer i att vi behöver miljödiakoner!
Jacob
Kyrkan behöver inte miljödiakoner eller miljöpräster. Kyrkan är i desperat behov av Jesus-diakoner och Jesus-präster som vittnar om Jesus och hans kors, frälsning från synden och det eviga livet. Präster och diakoner som ser skillnad på evangelisering och politisering.
Vårt uppdrag här på jorden är att på ett bra sätt förvalata jorden och överlämna jorden till nästa generation. Vi tycks tro att förvalta är att slå sönder, bland annat genom att skogskövla regnskogen, Vi måste lära oss att vårda Guds skpelse och förvlta skpelsen väl. Kanske till och med lämna över
Maria Stade
Tack för ett tänkvärt inlägg! Vi behöver fler diakoner rent allmänt, åtminstone på många håll. Att vara Jesu röst i vår samtid och aktivt arbeta med den profetiska diakonin är en av diakonens och kyrkans viktigaste uppgifter. För att möjliggöra detta krävs utrymme i diakonens tjänst och uppbackning från ledningen. Allt liv och levande ska värnas i Jesu namn, miljö och klimatfrågan är därför självklart angelägen att stå upp för. Att uppvärdera diakonens roll och skapa mer utrymme för profetisk diakoni är första steget.