Reformation

Är det framtidens kyrka som byggs i Bergsjön?

LEDARINTERVJU. I Bergsjön i utkanten av Göteborg pågår reformationen. Inte som ett jubileumsfirande till minne av Martin Luthers berömda gärning för 500 år sedan. Svenska kyrkan i Bergsjön hade förmodligen inte funnits kvar om den inte dagligen hade utmanats till förändring.

Ledarredaktionen bad om ett samtal med kyrkoherden Henrik Törnqvist, som också är djupt engagerad i både Stadsmissionen och nätverket Framtiden Bor Hos Oss. Vi ville träffa honom för att lyssna till en praktiker som gjort erfarenheter som väntar Svenska kyrkan under åren framöver.

Vi möter Henrik Törnqvist längst in på Rymdtorget i Svenska kyrkans röda betongbyggnad i Bergsjön. Dörren står vidöppen och vi trängs med familjer med barnvagnar på väg till kyrkans Second hand eller till svenskundervisningen i församlingssalen. Volontärer bjuder på kaffe i entrén där stora säckar med skänkta brödlimpor kommer att delas ut till behövande under eftermiddagen.

– Välkommen till den nya folkkyrkan med människor från hela världen, säger Henrik Törnqvist. Här i Bergsjön bor det knappt 17 000 personer från 142 länder och bara 14 procent tillhör Svenska kyrkan. Vi övar oss ständigt i att vara kyrka i den nya mångfalden.

Hur vill du beskriva Bergsjön?

– Utifrån sett är Bergsjön ett av de mest utsatta områdena i Sverige. Här bor många asylsökande och papperslösa från hela världen och nyfattigdomen är utbredd.

– Men från ett annat perspektiv är Bergsjön en plats med stora möjligheter. Här bor många människor med erfarenheter av tro från hela världen. Utan dessa människor i Bergsjön skulle kyrkan förmodligen ha varit stängd idag. Nu är vi tvärtom väldigt många som firar gudstjänst tillsammans på söndagarna.

Men vilka av alla dessa människor tillhör egentligen Svenska kyrkan?

– Tillhörighet är ett problematiskt begrepp i vår kyrka. Att det till exempel behövs personnummer för att vara medlem fungerar inte här. Men eftersom vi bärs av en kristen identitet är det självklart för oss att välkomna alla. De som fikar i vårt café är en del av vår församling även om bara en av tio formellt är medlem.

Församlingar i Svenska kyrkan förväntas bedriva mission. Ser ni er som missionärer i Bergsjön?

– Det beror på definitionen av begreppet mission. Vår mission är att vara ett tecken på Guds rike genom kyrkan som öppen mötesplats där vi tillsammans skapar ett gott samhälle. Vi berättar gärna om Kristus men vi finns inte här för att knyta människor till oss för våra egna syften. Vi uppmanar inte andra att bli som oss. Även om vi har fler vuxendop än många andra församlingar i Göteborg så har vårt sociala arbete inget annat syfte än att stödja människor här och nu.

Du talar ofta om framtidens kyrka som ett tredje rum. Vad menar du med det?

– Det handlar om olika förståelser av kyrkan som rum. Om det första rummet är ett konkret och fysiskt rum kan det andra rummet beskrivas som ett föreställt rum som vi drömmer om. Det tredje rummet är ett själsligt, andligt och mentalt rum som uppstår i möten med människor omkring oss. Det är barmhärtighetens rum som finns närvarande som möjlighet varje gång vi öppnar dörren.

Har ni verksamhetsplan och strategier för församlingens arbete?

– I stabila miljöer kan strategier planeras och fungera bra. Men i osäkra miljöer som här i Bergsjön måste strategierna få växa fram som kontinuerliga processer. Allt bygger på att vi har en gemensam förståelse i arbetslaget och gör resan tillsammans. Här fungerar det inte med ”isolerade öar” eftersom vi ständigt måste prioritera och prioritera om.

Vad är nätverket Framtiden bor hos oss?

– Vi är 24 församlingar som arbetar i mångkulturell och mångreligiös miljö i Sverige och gör erfarenheter som hela Svenska kyrkan på ett eller annat sätt kommer att göra inom en snar framtid.

Mer inom samma ämne
Reformation