Fira den Gyllene regelns dag på torsdag!

”Alla bara tänker på sig, det är bara jag som tänker på mig.” Ett välbekant citat som träffande beskriver hur duktiga vi är på att odla medkännandet med oss själva på bekostnad av engagemanget för andra.

Nu på torsdag erbjuds ett tillfälle att göra tvärt­om. Den Gyllene regelns dag, utlyst av FN på religionshistorikern Karen Armstrongs initiativ. Hennes ”Charter For Compassion”, upprop för medkänsla, bygger på idén att jorden behöver fred och försoning, och att detta bara är möjligt om var och en övar upp en större känslighet för andra. Den gyllene regeln har nära motsvarigheter i flera religioner. I hinduismen, exempelvis: Gör ingenting mot andra som skulle ge dig smärta om det gjordes mot dig. Där har vi alla mycket att träna på. Och allt att vinna.    KT