Kritiken är befogad men fler borde kritiseras

Jonas Lindberg ledarskribent

Svenska kyrkan gör rätt i att kritisera staten Israel för dess agerande mot det palestinska folket. Men kritiken skulle bli mer nyanserad och trovärdig om kyrkan också riktade mer uppmärksamhet mot andra länder och organisationers pågående aggressioner i Mellanöstern.

Israel/Palestina-frågan är ett getingbo med en till synes oändlig konflikt mellan staten Israel och det palestinska folket. Eftersom det handlar om Det heliga landet uppstår det också starka känslor inom världens kyrkor och så också i Sverige. Här finns å ena sidan kyrkor som identifierar den moderna staten Israel med bibliska profetior och därför försvarar Israel i alla lägen och å andra sidan den starkt kritiska hållning som präglar bland annat Svenska kyrkan.

Under förra veckan debatterades Svenska kyrkans hållning i denna fråga på kyrkanstidning.se efter ett inlägg av den israeliske Sverige-ambassadören Isaac Bachman. Han har sedan dess också kommit med en slutreplik, men det kan ändå vara bra med ett sammanfattande perspektiv på sakinnehållet i meningsutbytet.

Det är till exempel uppenbart att debattörerna – i det här fallet prästen Anna Karin Hammar och Svenska kyrkans internationella chef Erik Lysén tillsammans med ambassadör Bachman – delvis talar förbi varandra, som så ofta sker i debatter. Från båda sidor hörs exempelvis anklagelser om rasism mot judar respektive palestinier.

Erik Lysén lyfter i sitt svar fram att Svenska kyrkans hållning är att konflikten bara kan lösas på folkrättslig grund, där både israelers och palestiniers legitima krav på säkerhet och medborgarskap i egen stat respekteras, medan Anna Karin Hammar står för en hårdare hållning gentemot Israel genom sitt engagemang i Kairos Palestina.

Oavsett vilket, är kritiken mot Israel och inte minst när det gäller ockupationen av palestinska områden fullt berättigad.

Isaac Bachman å sin sida har en viktig poäng när han skriver att det är som om det bara finns ett enda land att rikta sin uppmärksamhet mot i regionen. Det underliggande budskapet här är att Israels hållning måste förstås utifrån det reella hot som landets majoritetsbefolkning upplever från de omkringliggande länderna.

Svenska kyrkan är Sveriges största fristående organisation och även om resurserna förstås inte är obegränsade vore det önskvärt att kyrkan kunde får en bättre balans i sitt engagemang i Mellanöstern. I dag finns det ett stort fokus på Israel/Palestina, men ett betydligt mindre i de omkringliggande länderna i regionen.

Det är fullt befogat att rikta allvarlig, saklig kritik mot Israels agerande mot det palestinska folket. Men det finns så många andra stater och organisationer runt omkring som agerar destruktivt, inte minst mot kristna grupper, och som därför Svenska kyrkan också borde vara med och höja sin röst mot i högre grad än vad som är fallet i dag.

Det skulle på samma gång både vara ett bidrag till att försöka lösa konflikten mellan Israel och det palestinska folket i ett vidare perspektiv och ge Svenska kyrkan ökad trovärdighet i frågan.

Jonas Lindberg, ledarskribent

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
Hans Malmberg
Det är vanliga människor av god vilja som förvandlar samhällen, när man har bra förutsättningar att utgå från. Därför är det är glädjande att läsa om samarbeten mellan palestinier och israeler på teknikens område. I det senaste numret av ingenjörstidningen Ny Teknik rapporteras om ett projekt som går ut på att palestinska dataingenjörer får utbildning och coachning i Israel för att utveckla företag på det palestinska området. https://www.nyteknik.se/digitalisering/israels-it-scen-sprider-sig-till-palestina-6858260#conversion-122831618 Med de spridningseffekter detta får så kommer det att driva en utveckling mot ett ordnat samhälle, där maktmissbruk och korruption pressas tillbaka. Tekniker och naturvetare har för övrigt en särskild anledning att känna tacksamhet till Gud. Vi får arbeta utifrån premisser som har sitt ursprung i vetskapen att skaparen av himmel och jord är ordningens Gud. Den naturfilosofi som genom historien därför har kunnat utvecklas, har som utgångspunkt, just det att det finns ordningar och samband i naturen som kan vara möjliga att upptäcka och ta vara på. Den vetskapen har burits till oss av Israels folk.