Kristusdebatten

#prataomKristus

Annika Borg

Bild på skribent: 

SIGNERAT Kristus är en tankekonstruktion och tron är inte ett försanthållande av något som faktiskt hänt, slår tidigare ärkebiskop KG Hammar fast i Kyrkans Tidning nr 45

Nu är ju Hammar fri att bekänna och förneka vad han vill. Och det är självklart ingen hederligt arbetande teolog som höjer på ögonbrynen över att mycket är höljt i historiens dunkel, inte heller att Nya testamentet är tolkningar. Det är ju all text. Och inte är det någon överraskning att texterna speglar lager av uttryck. KG Hammar får detta att låta som nya rön när det i själva verket är självklarheter.

Men pudelns kärna är något annat och kan formuleras så här: På vilken grund skapar Hammar sig ett tolkningsföreträde som auktoritativt avvisar basinnehållet om Kristus i de källor vi har att tillgå – Nya testamentets texter, traditionen och människors religiösa erfarenheter  – och förkunnar en kristendom utan Kristustro?

Hans text är begreppsligt oklar. Exempelvis använder han ”inkarnation” på ett sätt som skiljer sig från ordets betydelse. Så här skriver Hammar: ”Kristus är alltså en tankekonstruktion för att uttrycka erfarenheten av gudsnärvaro, inkarnationen.” I nästa mening korrigerar han dock de första kristnas upplevelser och menar att deras erfarenhet senare blev tolkade som en substansenhet med Gud, men det betyder inte att de erfor det så. Lite längre fram i texten återkommer Hammar till ordet ”inkarnation” och menar att denna fortsätter. Men inkarnation betyder ju förkroppsligande och handlar därför i allra högsta grad om något substantiellt. Så vad är det som fortsätter? Om det nu inte är så att Hammar avser att fylla ett centralt kristet begrepp med ett eget och annat innehåll.

KG Hammars resonemang tycks vara hämtade från Eskil Francks bok Giv mig, min son, ditt hjärta, om Francks resa ut ur kyrkan och tron. Hammar skriver: ”För mig är det inte nedvärderande att säga att något är en tankekonstruktion.” Franck skriver: ”För mig stod det i detta läge klart att begreppet konstruktion inte var nedsättande.” Vidare skriver Franck: ”Det lärjungarna lämnar efter sig är således en tros- och erfarenhetskonstruktion.”

Men den yttersta gränsen för att kalla sig kristen är huruvida man kan bejaka det urkristna vittnesbördet i de nytestamentliga skrifterna – tron på Jesus som uppstånden och levande – eller inte, menar Franck. Istället för att ta sig an detta och erkänna den gränsens existens, vill KG Hammar upphäva historiens relevans och inkarnationens verklighetsanspråk. Han vill byta ut försanthållande mot tillit och relationer. Som auktoritativt budskap till troende och tvivlare reser det allvarliga frågor om ansvar. Anspråken i Nya testamentet gäller faktiska händelser, inte enbart känslor och relationer eller symboler. Och de gäller även det eviga, det som inte enbart är kontextbundet.
Med Hammars bekännelse kapar vi, vad jag kan se, banden med den världsvida kyrkan. Vilket – och vems – evangelium är det vi ska förkunna?  En sak är säker, vi behöver #prataomKristus.

 

Annika Borg

Bild på skribent: 
 • 16 Kommentarer

  Logga in för att kommentera

 • En anonym en

  "Men den yttersta gränsen för att kalla sig kristen...tron på Jesus som uppstånden och levande – eller inte,

  Va? Inga blodiga offerlamm?
  Nu ligger ribban så lågt att t o m jag kan kliva över. För mig lever ju Jesus!

 • NN

  Bra att du försöker Annika! Tyvärr finns inte viljan till samtal från vare sig KG eller Antje, som jag upplever det. Man är rädd för att ett samtal som inbegriper mer klassiska, allmänkyrkliga trosbekännelser kommer att stöta bort medlemmar som idag är passiva, men betalande, medlemmar av kyrkan. Flumteologin är till för att behålla dem, men ack så man bedrar sig...

 • Jonathan

  Anledningen till att "man" är rädd för ett samtal som inbegriper allmänkyrkliga trosbekännelser är att "man" kommer att förlora i en sådan diskussion. "Man" har alldeles särdeles många åsikter och synpunkter på allmänkyrkligt bekännande teologer, inte minst på dem som befinner sig på den katolska sidan. Skulle vara intressant att se om "man" vågar ta ett sådant samtal öga mot öga inför åhörare. Borde väl inte vara någon match eftersom "man" är så teologiskt snillrik.

 • Namn

  Naturligtvis är det sorgligt när en f.d. ärkebiskop i Svenska kyrkan förkunnar en kristendom utan Kristustro. En Kristus som är en tankekonstruktion, som saknar relation till den historiska verkligheten. Samtidigt är det befriande att detta kommer fram. Alla kristendomstolkningar är alltså inte lika bra i "tolkningarnas hus". Inte om man vill stå i den tolkningstradition som är den allmänneliga Kyrkans. Någonstans går det en gräns. Gränsen är inte satt för att begränsa vår tankefrihet. Den är satt för att vi ska veta var vi befinner oss. Innanför eller utanför den världsvida Kyrkans tro. Detta skapar identitet. Det är bra att veta var man står - även var KG står.
  Anders

 • En anonym en

  "En Kristus som är en tankekonstruktion, som saknar relation till den historiska verkligheten. "

  Det kan ju vara så här. Först har man den historiska verkligheten. Med hjälp av den tar man sig till den Kristus som är en upplevd Realitet. Och när man fast förankrad i den upplevda Realiteten Kristus kan man kasta den historiska verkligheten ungefär som man kan kasta stegen när man väl är uppe.

  När man sedan försöker FÖRKLARA den upplevda Realiteten Kristus FÖR ANDRA som inte är där ännu, så behöver man en tankekonstruktion som heter Kristus. Och för att de andra (som inte är där ännu) ska tro att tankekonstruktionen Kristus är samma sak som Realiteten Kristus, behöver man berätta att tankekonstruktionen bara är en tankekonstruktion.

  Det är mycket möjligt att KG Hammar är en äkta mystiker samtidigt som han är mycket intelligent. De som saknar antingen den mystiska insikten eller intelligensen eller båda har svårt att hänga med i KG Hammars alla krumelurer.

 • En anonym en

  Glömde ett INTE.
  Så här ska det vara.

  Och för att de andra (som inte är där ännu) INTE ska tro att tankekonstruktionen Kristus är samma sak som Realiteten Kristus, behöver man berätta att tankekonstruktionen Kristus BARA är en tankekonstruktion.

 • Krister Janzon

  Bravo Annika för din begripliga och tydliga och sanningsrelaterade och skarpa analys av K G Hammars mer än vanligt svårbegripliga och snåriga text! Hoppas han vill förtydliga sig, detta är inte ens mysticism (i den negativa meningen förtståss).

 • Yngve Stolpe

  Frågan blir väl ytterst hur KG Hammars teologi relaterar till den kristna församlingen, hur den förmår förmedla evangeliet och ö. h. nå fram till en gudstjänstfirande menighet: ge näring till en kristen vardagstro hos gemene man. Kort och gott predika Kristus! Det inte bara vad KG Hammar säger som oroar, än mera vad han INTE säger. Den påtalade mystiken kan också göra en människa självupptaget koncentrerad till sin egen tro och teologi, sitt eget fromhetsliv, glömsk av evangeliets faktiska ärende - katastrofalt för en präst, väl än mera för en biskop, för en ärkebiskop.

 • Carl Gustaf Olofsson

  Jag kan tipsa om en nypublicerad blogg som diskuterar kring Annika Borgs kritik av KG Hammars omdiskuterade debattartikel. Men en liten varning - eller lite konsumentupplysning, som Dag Sandahl skulle säga, kan vara motiverat. Jag är ateist, medlem i Humanisterna, men ohjälpligt engagerad av det kristna arv som bidragit till att forma mig. Och då på ett både kritiskt och ett djupt positivt sätt. Det positiva för att jag fått för mig att den viktiga, skapande, omdanande sidan i kristen tro som ibland brutit fram ur dimman är oberoende av alla föreställningar om Gud, liv bortom döden, Jesu uppståndelse som ett kroppsligt historiskt skeende. Hur som helst, bloggen har rubriken "Nr 53. Två trosparadigm - del 2. Annika Borg visavi KG Hammar" (kan googlas)

 • olov sandegard

  Om man anser att den Väg som Jesus enligt evangelietexterna förespråkade för människan är Kristus-vägen, så måste man ha rätt att kalla sig kristen. Vilka uppfattningar man har om verkligheten och skeendet rent konkret med och kring Jesus i övrigt är sekundärt, som jag ser det. Glöm för övrigt inte att den allra första trosbekännelsen löd kort och gott "Jesus är Kristus". Övriga trosbekännelser kom långt senare.

 • Sidor

Mer inom samma ämne
Kristusdebatten
Kristusdebatten
Kristusdebatten
Kristusdebatten
Kristusdebatten
Kristusdebatten
Kristusdebatten