Ensamhet

Sociala kontakter på recept

Ensamhet. Utan att vara negativ – trots segern mot Sydkorea ska det väldigt mycket till för att Sverige ska vinna sommarens fotbolls-VM. Däremot kan vi ändå kallas världsmästare – nämligen i ensamhet.

Sverige har störst andel singelhushåll i världen och nästan var femte medelålders man uppger sig sakna en nära vän. För många peakar den ofrivilliga ensamheten under sommarveckorna, när arbetsplatser stänger och sociala aktiviteter – även kyrkliga – tar semester. Kanske diskuterar vi ensamheten mer i dag än tidigare, men fenomenet är naturligtvis inte nytt. Ulf Lundell, som den här våren har hyllats för boken Vardagar som har ensamheten som ett tema, besjöng redan 1984 sommarensamheten:

Ensam kvar i stan
Inte ett ord till nån annan den här dan
mer än i tobaksaffärn och på krogen
En lunch i ensamhet
Tidningar och turister
mitt i augusti
brännande het
Vänner och bekanta
som skulle hålla i vått och torrt
drömmar, planer, pengar
dom har kommit och gått

Det finns olika typer av ensamhet. I boken Att höra till (2014) presenterar läkaren och professorn i palliativ medicin Peter Strang olika former av ensamhet. Han menar att det är den ofrivilliga ensamheten som är den skadliga, med ökad stress, oro och ångest som följd. Den förhöjer riskerna för hjärt-kärlsjukdomar och nedstämdhet. Strang menar att motorn i allt liv är att finna en motvikt mot ensamheten, särskilt den existentiella (GP 2017-07-18).

Att ensamheten tycks breda ut sig, inte bara under sommarveckorna, väcker frågor om hur människovänligt vårt samhälle egentligen är.

Frome är en engelsk stad med knappt 25 000 invånare. The Guardian (2018-02-21) rapporterar om ”The Compassionate Frome Project”, ett projekt för att bekämpa isolering och ofrivillig ensamhet. Projektet visar att när isolerade personer med hälsoproblem stöttas socialt av frivilliggrupper faller akutintagen till sjukhuset dramatiskt. Medan regionen i övrigt rapporterade en ökning med 29 procent minskade intagen i Frome 17 procent under samma period.

Det krävs försiktighet och ödmjukhet i tolkningen av sådana här resultat. Men de medicinskt ansvariga menar att om det hade handlat om ett piller eller en behandling skulle projektet redan ha revolutionerat läkarvetenskapen. Men nu handlar det varken om piller eller behandlingar utan om en nygammal syn på den sociala samverkan som kallas samhälle. Samhälls- eller gemenskapskontakter (community connectors) stöttar personer med allt ifrån städning och skuldsanering till körsång och lunchklubbar. Poängen är att bryta den destruktiva spiral där ensamhet och isolering leder till sjukdom vilket förvärrar ensamheten och isoleringen. Kanske kunde man kalla det för sociala kontakter på recept.

Kyrkan är en kraft som kan bryta den sociala isoleringen. På Torggatan 5 i Kungälv finns Kontakten. Det är ett diakonalt projekt inom Hela människan och ett samarbete mellan kyrkorna i Kungälv, kommunen, bostadsbolaget och de lokala livsmedelshandlarna. Kontakten är socialt arbete på kristen grund och strävar efter att alla ska få uppleva tro, respekt och gemenskap. Man erbjuder en enkel samvaro dit människor kan komma och gå som de vill. Här blir alla sedda och kan äta sig mätta för en billig peng: frukost och lunch tre dagar i veckan med ett knappt trettiotal besökare. ”Allt fler hittar hit och att vi är många aktörer som gör det tillsammans stärker känslan av att vi tillsammans faktiskt kan göra skillnad” säger Lennart Åkerlund som är föreståndare och koordinator.

Att bli sedd räcker långt – det behöver inte vara svårare än så. Det är det viktigaste behovet och upphäver människans känsla av ensamhet och hemlöshet i världen, menar Peter Strang.

Här kan kyrkan med sin diakoni spela stor roll. Kontakten i Kungälv är ett exempel. Svenska kyrkan i Örebro ett annat. Enligt hemsidan stänger man inte alls i sommar utan erbjuder kollodagar, familjeresa, sommarkonfa, pannkaksdagar, sommarkonserter, stadspilgrimsvandringar, sommarcafé, midsommarfirande, föreläsningar, grillkväll, jordgubbsfest, musikquiz, sillfest. Och så kan man komma och se fotbolls-VM på storbildsskärm. Heja Sverige – kanske kan vi ändå bli världsbäst på något annat än ensamhet.

Lagom till midsommarnumret startar Kyrkans Tidnings sommarserie om ofrivillig ensamhet med texter av Kristina Lindh.

  • 1 Kommentar

    Logga in för att kommentera

  • Birgitta Schönbeck Persson

    Svårt kan det ibland vara att se ofrivillig ensamhet . Det finn människor som under sitt liv själv har valt att inte vilja vara med andra människor . De har kanske ett fåtal som de träffar men ingen egen familj och nära anhörig . Dessa ensamma människor måste sökas upp och hjälpas till en träff med andra . Här behövs en förståelse utöver det vanliga .Ofta kan det uppstå hos dessa personer en ovilja och en känsla av att inte höra till .Dessa människor måste kyrkan bli bättre på att nå fram till..