Arbetsmiljö

Stort engagemang ett glädjande resultat

Jonas Eek opinionschef

Det är inte alltid okomplicerat att överföra management-tankar till kyrkans värld. Likafullt lovar det höga engagemang som framkommer i den här undersökningen gott, skriver opinionschef Jonas Eek i en ledare.

Att via medarbetarenkäter kontinuerligt undersöka arbetsmiljön är en hygienfaktor på de flesta arbetsplatser. Från Malmö universitet kom nyligen ”En undersökning av prästers och diakoners arbetsmiljö”, finansierad av Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

Studien gav en mångfacetterad bild av den psykosociala arbetsmiljön, med den sammantagna slutsatsen att det inte finns några omfattande brister i arbetsmiljön. Måhända en smula förvånande eftersom prästyrket tidigare utpekats som Sveriges farligaste jobb, avseende risk för psykisk ohälsa, stress och sjukskrivningar (GP, 16-01-15).

Hårdvaluta i de flesta verksamheter är medarbetarnas engagemang och energi. Därför är en intressant aspekt i medarbetarundersökningar det som rör engagemang. Med vilken energi och drive och med vilket intresse utför man sin tjänst? Föreliggande undersökning visar på ett högt engagemang bland såväl kyrkoherdar som komministrar och diakoner. De kyrkligt anställda förefaller dessutom ligga högre jämfört med andra jämförbara yrkesgrupper.

På det hela taget är dessa resultat glädjande. Visst – det finns en nedsida med engagemang som är reell och som innebär att gränsdragningen mellan arbete och fritid kan upplevas som otydlig och svår hos flera medarbetare. Detta är ett observandum.

Uppsidorna är dock desto fler. Engagemang är en rekryteringsfråga. Det är rimligt att anta att det stora engagemanget avspeglas i att man trivs med sitt arbete: långt över hälften av de svarande menade att de skulle rekommendera andra att söka anställning på den egna arbetsplatsen, medan få sa sig ofta ha övervägt att söka andra jobb.

Dessutom utgör engagemang en kvalitetsfråga. Det finns ett samband mellan hur engagerade en organisations medarbetare är och hur kunderna upplever organisationen, skriver Tobias Fredberg, biträdande professor i management vid Chalmers Tekniska Högskola (GP, 2018-04-08). Noterbart är att tron är viktigt för engagemanget: ”[F]ör att vara engagerad i något måste man tro på det. Bara hälften av alla anställda i västerländska företag litar på företaget de jobbar på och dess ledning.” Högt engagemang speglar en tilltro till sitt sammanhang med andra ord.

Slutligen är engagemang en ledarskapsfråga. Om ledarskap förr ofta handlade om kontroll och makt, kretsar det idag kring att ge frihet och skapa beredskap för förändringar; att staka ut mål och kommunicera visioner; och att försöka finna vad det är som driver de enskilda medarbetarna. ”Det betyder att framgång i kundledet i hög utsträckning beror på hur ledare i organisationen lyckas engagera sina anställda”, skriver Fredberg.

Det är inte alltid okomplicerat att överföra management-tankar till kyrkans värld. Likafullt lovar det höga engagemang som framkommer i den här undersökningen gott. Med stor sannolikhet speglar det mycket av det hängivna och entusiastiska arbete som sker lokalt runt om i vår kyrka.

Jonas Eek, opinionschef

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Mer inom samma ämne