Konfirmation

Unga ledare en snabbt växande ungdomsrörelse

Goda resultat. Svenska kyrkans konfirmandarbete är framgångsrikt men sårbart. Framgångsrikt på det individuella planet med hög grad av nöjdhet bland de flesta konfirmander. Sårbart organisatoriskt när allt färre väljer att konfirmeras. Alla initiativ för att finna nya vägar är välkomna.

Ett sätt vore att systematiskt och strategiskt utveckla verksamheten med de unga konfirmandledarna. Mellan 2001 och 2016 ökade antalet unga ledare inom Svenska kyrkan från 4 566 till 8 921. Den stora ökningen blir än mer iögonfallande när man ser att rekryteringsbasen för de unga ledarna – det vill säga antalet konfirmander – under samma period gick ned från 45 484 till 26 550.

Unga konfirmandledare är kyrkans snabbast växande ungdomsrörelse. Det är i dag rimligt att tala om en flerårskonfirmation: allt fler ungdomar stannar allt längre i kyrkans konfirmandarbete.

För att ytterligare utveckla detta arbete kan Härnösands stifts satsning på unga ledare inspirera andra. Rapporten Att leda är att växa, Unga konfirmandledare i Härnösands stift, är skriven av nätverket Konfirmand-Kvalitet, i vilket undertecknad ingår. Den undersöker och utvärderar unga konfirmandledares upplevelser av utbildningen till och uppdraget som ledare, deras attityder till kyrkan, kristen tro och gudstjänst.

Satsningen på de unga ledare har många vinnare, utöver de unga ledarna själva som erbjuds en meningsfull fortsättning i kyrkans gemenskap: konfirmanderna vilkas konfirmandtid förbättras och församlingarnas verksamhet och arbetslag som vitaliseras och kompletteras med unga perspektiv. Rapporten visar också hur betydelsefullt det är för den enskilde att bli tagen i anspråk som ledare: man växer som människa, kristen och kyrkomedlem.

I rapporten framgår att Härnösands stift, till följd av den systematiska satsningen, i dag har fler unga ledare än andra jämförbara stift. Liknande positiv utveckling syns också i andra stift som gör kraftansträngningar. Få pastorala verksamheter har dokumenterat så goda resultat som arbetet med unga konfirmandledare. Detta visar tydligt att det spelar roll vilka verksamheter kyrkan väljer att prioritera.

Mer inom samma ämne
Konfirmation
Konfirmation
Konfirmation
Konfirmation
Konfirmation
Konfirmation
Konfirmation