Kritiken mot KyrkA-topparna växer

Styrelserna för KyrkA i Västerås och Växjö stift har förlorat förtroende för förbundets ledning.

Styrelserna för Kyrkans akademikerförbunds kretsar i Västerås, Växjö, Linköpings, Luleå och Skara stift stämmer nu in i kritiken mot förbundets ledning. 

Under ett telefonmöte under måndagen beslutade Västerås stiftskrets styrelse att skriva till förbundsstyrelsens ledamöter och ersättare att den ställer sig bakom den skrivelse som styrelsen för Lunds KyrkA-krets skickat till alla kretsstyrelser.

I skrivelsen från Lund står att kretsen saknar förtroende för förbundsdirektör Vibeke Hammarström och hennes sätt att leda förbundskansliet, och för förbundsordförande Bror Holm efter de uttalanden som han gjort i medier och till alla förbundets medlemmar.

Uttalandena följde på att frågor började ställas om förbundsledningens sätt att hantera pengar och om arbetsmiljön på kansliet under förra veckan.

Styrelsen i Västerås menar att förbundsdirektören och förbundsordföranden inte längre åtnjuter det förtroendekapital som är nödvändigt.

Även i Växjö stift är förtroendet rubbat, skriver styrelsen i stiftskretsen i ett brev som skickades till KyrkA:s förbundsstyrelse och alla kretsstyrelser.

Enligt brevet är förtroendet för förbundsdirektör och förbundsordförande mycket allvarligt skadat.

”För oss är det tydligt att förbundsordförande inte tagit signaler om bland annat arbetsmiljön på förbundskansliet på tillräckligt stort allvar. Det är också tydligt att krishantering och kriskommunikation inte hanterats med tillräcklig omsorg och professionalitet.”

Styrelsen skriver att det är nödvändigt att de som ska företräda förbundet åtnjuter förtroende från kretsstyrelser och medlemmar i KyrkA.

Därför vill Växjökretsens styrelse att ett extra förbundsfullmäktige genomförs så snart som möjligt.

Linköpings stiftskrets ställde under måndagseftermiddagen sig bakom skrivelser från Lunds, Västerås och Växjö stiftskrets och den instämmer i att förtroendet för förbundsordförande Bror Holm är förbrukat efter hans sätt att hantera den offentliga kritiken mot förbundets sätt att hantera ekonomi och arbetsmiljö på kansliet.

Dessutom saknar stiftskretsen förtroende för förbundsdirektör Vibeke Hammarström och hennes sätt att leda
förbundskansliet, står det i brevet .
"Vi kräver därför en oberoende utredning av ekonomi och arbetsmiljön på förbundskansliet", skriver Linköpings stifts KyrkA-krets styrelse till slut.

Luleå stifts KyrkA-krets ifrågasätter förbundsdirektörens och förbundsordförandens avskedande av den medarbetare som tagit fram uppgifterna om ekonomin och arbetsmiljön på förbundskansliet.

"Hen har med mod vågat påpeka att förbundsledningen inte har hanterat medlemmars pengar på ett korrekt sätt", skriver KyrkA:s styrelse i Luleåkretsen. 

Den kräver en helt utomstående genomlysning av förbundets ledning, styrning och ekonomi under de tre senaste åren, och att såväl styrelse som alla medlemmar får del av granskningsrapporten.

Dessutom efterfrågar Luleåkretsen att arbetsmiljön på förbundskansliet utreds av en utomstående firma.

Slutligen kräver den att förbundsdirektören och förbundsordförande avgår med omedelbar verkan.

Styrelsen för KyrkA:s Skarakrets skriver i dag i ett brev till förbundsstyrelsen och övriga kretsstyrelser, att förbundsstyrelsen på det sammanträde som ska hållas under tisdagen, bör besluta om granskning av både ekonomin och arbetsmiljön.

Ekonomin bör granskas av revisorer, både egna och externa, utifrån förbundets policy. Arbetsmiljön på kansliet vill Skarakretsens styrelse låta en extern arbetsmiljökonsult undersöka bland annat genom intervjuer med tidigare anställda. Det är viktigt för både förbundet och för de utpekade att beslut fattas på en god grund och med ett bra beslutsunderag, skriver den..

Ordföranden Bror Holm och förbundsdirektören Vibeke Hammarström ska självklart inte delta i utredandet eller i beslut, skriver KyrkA:s styrlse i Skara. Den vill också att ledningen skaffar kommunikationshjälp så att den kan nå ut med saklig information till medier och förbundets medlemmar så att den kan bevara förtroendet för KyrkA.

  .