Avskaffandet av slaveriet bör få egen helgdag

Erik Levlin docent

Utan kristendomen hade den västerländska civilisationen inte blivit så framgångsrik och skapat det samhälle med bättre levnadsvillkor som vi har i dag. Därför bör Svenska kyrkan inrätta en helgdag för tacksägelse över våra framsynta kristna förfäder som redan på medeltiden avskaffade slaveriet, anser Erik Levlin.

För att manifestera kristendomens största insats för samhällsutvecklingen, avskaffandet av slaveriet, bör Svenska kyrkan inrätta helgdag för tacksägelse över våra framsynta kristna förfäder som redan på medeltiden avskaffade slaveriet.

Då det gjordes på medeltiden då Sverige var en del av den katolska kyrkan kan det göras ekumeniskt i samarbete med den katolska.

Att fira att slaveriets avskaffades på medeltiden och dess betydelse för att skapa det samhälle som vi har i dag är därför viktigt för att få folk att förstå att vänsterns myter är felaktiga och därmed skapa en bild av kristendom som en god religion. Tacksamhet mot våra förfäder som på grund av kristen tro avvecklade slaveriet har gett bättre levnadsvillkor för alla som bor i Sverige oavsett medlemskap i Svenska kyrkan varför detta borde vara en angelägenhet för alla.

Vårt samhälle är byggt på kristen etik. Dock har myter att det är intolerant att anse att icke kristna inte har samma etik som kristna samt att den västerländska civilisationens framgångar beror på slaveri och kolonialism medfört att många inte ser kristna värderingar som speciellt värdefulla.

Myter om slaveri och kolonialism som grunden till vårt välstånd är felaktig och bidrar till att framställa det kristna Västeuropa som en exceptionellt ond civilisation och därmed en felaktig bild av kristendom som en ond religion.

Det var tvärtom avskaffande av slaveriet som var grunden till den västerländska civilisationens framgångar, framgångar som gav upphov till kolonialismen. Slaveri och slavhandel förbjöds i Sverige år 1335. I Europa medförde kristna värderingar att slaveriet avskaffades på medeltiden, den tidsålder då den kristna kyrkan hade som störst inflytande.

Detta gav upphov till teknisk utveckling som skapade förutsättningar för dagens samhälle med bättre levnadsvillkor och högre levnadsstandard. Före att Sverige kristnades var en stor del av inkomsterna från vikingarnas härjningar att ta fångar som såldes som slavar. Dessa inkomster samt förtjänsten av att tvinga slavar (trälar) att arbeta avstod man från.

Genom att ersätta slavmarknad med arbetsmarknad får den som utför arbetet betalt för att arbeta istället för att tvingas till att arbeta. Genom att utveckla sin yrkesskicklighet, nya produktionsmetoder m.m. kan arbetaren ge ett större värde av sitt arbete och därmed möjlighet att få mer betalt för det. Därmed uppkommer en utveckling av arbetsmetoder och teknologi i syfte att maximera resultatet vilket skapar en teknisk och ekonomisk utveckling.

Att andra delar av världen inte fick en motsvarande utveckling som i Europa beror på att man inte avskaffade slaveriet. I Nordafrika och mellanöstern har man en slavägare som profet och högsta moraliska förebild och såg därför inte slaveri som något negativt som skall avskaffas och missade därmed den samhällsutveckling som vi fick i vår del av världen. Slaveriet fanns där kvar långt in på 1800-talet och 1801 gick Sverige i allians med USA ut i krig mot Barbareskstaterna i Nordafrika då vi inte ville acceptera att svenskar såldes som slavar på deras slavmarknader.

Kolonialismen, att Europeiska härskare lyckades att erövra riken som sträckte sig runt hela jorden, beror på att den tekniska utvecklingen i Europa gav dem tillgång till bättre vapen. Förr i tiden levde man i en värld där man blev härskare och skapade riken genom segrar i krig. Tron att härskarna var utvalda av Gud berodde på att man trodde att det var Gud som bestämde vilka som skulle segra på slagfälten.

Alla härskare förr i tiden, inte enbart våra västerländska, försökte maximera sin makt och rikedom genom att erövra så stora riken som möjligt. Den makedoniske kung Alexander blev mycket beundrad för att han på 300-talet före Kristus lyckades att erövra ett rike som sträckte sig från Grekland till Pakistan. Muslimska härskare erövrade på 700-talet det tidigare kristna Mellanöstern och Nordafrika och skapade ett kalifat som sträckte sig från Spanien till Pakistan.

Att den europeiska kolonialismen var exceptionellt ond motsägs av många exempel på ondska i historien. Före kristendomen var folkrättsbrott inte något man förnekade.

Efter medeltiden minskade dock kyrkans makt och kungamakten stärktes. Behovet av billig arbetskraft till kolonierna i Amerika medförde att europeiska härskare med kolonier i Amerika började köpa slavar från de slavexporterande härskarna i Afrika som sedan lång tid tillbaka exporterat slavar till Nordafrika och Mellanöstern. Dock återinfördes inte slaveriet i Europa, vilket hade varit förödande för samhällsutvecklingen i Europa.

Att afrikanska härskare exporterade slavar kan bero på att i Afrika var det inte möjligt att beskatta jordbruket på samma sätt som i Europa. Avsaknaden av växtsäsonger medförde att livsmedlen producerades i samma takt som dom konsumerades varvid det inte fanns överskott som härskare kunde samla in som skatt. Härskare kunde dock få inkomster genom att ta fångar och exportera dem som slavar. Inkomsterna användes till att försörja den armé som behövdes för att skapa riken och ta fångar till slavexporten.

Kampen mot slaveriet skapade det brittiska imperiet. Nordamerikanska frihetskriget 1775–1783 genom vilket USA blev självständigt medförde att britterna förlorade huvuddelen av sina amerikanska slavkolonier. Därmed hade britterna inget intresse av slaveriet utan kunde istället stärka sin makt genom att bli moralisk stormakt och kämpa mot slaveriet.

Slavägare på Jamaica fick ersättning för att frige slavarna, men hade man haft kvar de amerikanska sydstaterna i imperiet hade kostnaden för ersättning till slavägare för att frige slavar varit avsevärt mycket större. De som drabbades hårdast av att brittiska örlogsskepp jagade slavskepp var de slavexporterande härskarna i Afrika som förlorade sina exportinkomster och därmed inte kunde upprätthålla de arméer de behövde för att försvara sina riken, vilket ledde till att européerna kunde erövra och dela upp Afrika.

Fakta: Debatt

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.
Erik Levlin, docent
0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
8

Lediga jobb

LEDIGA JOBB

Växjö stift
Stockholms stift
Stockholms stift

Kantor

Härnösands stift
Härnösands stift

Diakon

Härnösands stift
Härnösands stift