Biskopar, kyrkan behöver en öppning!

Gunnar Hillington Kvist präst med inriktning andlig fördjupning och gudstjänst

Foto: Getty

En förändring måste till. Nu. Det visar motion 2022:83 tydligt. 

Landgren, Danz och Wihlborg debatterar utifrån den omtalade kyrkomötesmotionen 2022:83. Tyvärr lämnar de ett viktigt argument i motionen därhän. Det är synd, det är ett argument som heter duga. Och får flera av debattörernas ”praktiska argument” att falla till marken.

Detta argument handlar om hur ett samkönat par, i en församling där prästerna nekat vigselgudstjänst, visserligen till slut ändå blir vigda – men hur troligt är det att de kommer engagera sig i sin församling? Motion 2022:83 understryker att ”en präst har ett särskilt ansvar att förhålla sig till de människor som söker sig till kyrkan och dess tjänster”.

Precis. Och vi talar om många, volontärer, förtroendevalda, körsångare, unga ledare, barn till samkönade par, konfirmandföräldrar…

Låt mig också förtydliga, Svenska kyrkan är inte ”en kyrka med två syner på äktenskapet”. Svenska kyrkan har en uppfattning i äktenskapsfrågan. Däremot rymmer hon två.

Att avstå från att viga samkönade par ”är ingen apart och konstig åsikt utan har varit kyrkans dominerande under 2000 år”, menar artikelförfattarna. Tillsammans med åsikten att försvara slaveri, får man kanske tillägga. Längst höll man ut i det amerikanska bibelbältet. Långt in på 1800-talet och med bibelord som argument. Litet tillspetsat, javisst, men att exkludera från frihet har varit ett mönster. Slavar, kvinnor, homosexuella. Värt att notera - ordet homosexuell/homosexualitet finns inte i Nya testamentet.

Låt mig komma med ett vetenskapligt argument. Kyrkan brukar lyssna till vetenskapen, även om det ibland tagit tid. Idag tänker vi inte att jorden är platt. Vi tänker inte heller att solen snurrar kring jorden. Även om det var vad kyrkan en gång lärde, att solen snurrade kring jorden – alltings mittpunkt.

Dessa åsikter är sedan länge förlegade, kyrkan har lyssnat till vetenskapen. Skulle en potentiell präst- eller diakonkandidat hävda dem, skulle fler än en biskop dra öronen åt sig.

Läkarvetenskapen idag är tydlig – människan är heterosexuell. Eller homosexuell. Vi väljer inte. Vi blir till, blir till dem vi är. Detta är också biskoparnas uppfattning. Det rimliga är att det fullt ut också blir hela vigningstjänstens uppfattning.

Dock är 2022:83, trots flera goda argument, en tveksam väg att gå. Det är inte rimligt att biskopar viger, för att sedan domkapitel skall avkraga. Det blir också en svår situation för de kollegor som inte viger alla par, jag håller med artikelförfattarna om detta.

Det är inte heller rätt att ansvaret läggs på kyrkotillhöriga, som förväntas anmäla de präster som inte viger alla par till domkapitlen. Ansvaret är biskoparnas och kyrkomötets. Snälla biskopar, kyrkan behöver en öppning. För en förändring måste till. Nu. Det visar motion 2022:83 tydligt. Och en majoritet av kyrkomötet.

För jorden är rund. Den snurrar faktiskt kring solen. Människan kan vara såväl hetero- som homosexuell. Bland annat. Vi vet detta. Även om kyrkan hävdat motsatsen en gång. Detta är befrielse - och evangelium.

Gunnar Hillington Kvist
präst med inriktning andlig fördjupning och gudstjänst

 

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
J. G.
Hillington Kvist tycks glömma att det finns många präster som gladeligen skulle välsigna samkönade partnerskap men inte viger samkönade i äktenskap. Då är man inte homofob, men menar ändå att äktenskapet har en särart för man och kvinna. Denna grupp är faktiskt inte så liten. Skulle de också vara sådana som begränsar evangelium?
Per
Precis. Passar inte Gud och hans Ord med vad vi vill, är det bara att med hänvisning till det Modärna och vår egen vilja ÄNDRA på Guds instruktioner. Så enkelt. Så smidigt. Så bekvämt.
BGOL
Hur roligt är det att få en vigselpräst som tvingas till något hen inte vill men känner sig tvingad till? Hur många minns inte hur det var att få en konfirmandpräst som varken var intresserad av eller lämplig till sin uppgift? Ingen präst ska tvingas ha konfirmander, och ingen ska tvingas att viga! Det finns andra präster som gör detta bättre!
Kaj Östholm
Människan kan vara såväl hetero- som homosexuell. Bland annat. Vi vet detta. Även om kyrkan hävdat motsatsen en gång. Detta är befrielse - och evangelium. - Gunnar Hillington Kvist Så skriver du Gunnar naturligtvis för att du i detta ämne brister i kunskap. För att förstå den homosexuella naturens väsen, så behöver du god insikt i och erfarenhet av vad som kan styra en människa in i avvikande böjelser och låsningar. Du känner förståss Bibeln alla råd, anvisningar och åsikter i liknande frågor, men så låt mig ändå påminna dig om Bibel-Ordet i 1 Kor 6:12: " Låt ingenting få makt över dig" När något får makt över oss, så har vi svårt, att styra våra handlingar som brukligt är. Vår normala vilja lyder oss inte längre och en inre kamp börjar. Detta kan flera läsare säkert intyga och kanske till och med själva ha upplevt. Detta tar vid överdriven alkoholkonsumtion , vid tobaksbruk, vid droganvändning , vid anorexi ätandet eller bullemi ätandet. Ja jag kan räkna upp ett antal A4-sidor med sådana låsningar under demonisk makt och bundenhet. Vi skall då påminna oss om ett annat Bibel-Ord från 1 Joh. 5:18 " " Vi vet om var och en som är född av Gud att han icke syndar, ty den som har bli
Kaj Östholm
Del 1 Människan kan vara såväl hetero- som homosexuell. Bland annat. Vi vet detta. Även om kyrkan hävdat motsatsen en gång. Detta är befrielse - och evangelium. - Gunnar Hillington Kvist Så skriver du Gunnar naturligtvis för att du i detta ämne brister i kunskap. För att förstå den homosexuella naturens väsen, så behöver du god insikt i och erfarenhet av vad som kan styra en människa in i avvikande böjelser och låsningar. Du känner förståss Bibeln alla råd, anvisningar och åsikter i liknande frågor, men så låt mig ändå påminna dig om Bibel-Ordet i 1 Kor 6:12: " Låt ingenting få makt över dig" När något får makt över oss, så har vi svårt, att styra våra handlingar som brukligt är. Vår normala vilja lyder oss inte längre och en inre kamp börjar. Detta kan flera läsare säkert intyga och kanske till och med själva ha upplevt. Detta tar över vid överdriven alkoholkonsumtion , vid tobaksbruk, vid droganvändning , vid anorexi ätandet eller bullemi ätandet. Till och med vid överdivet kaffedrickande. Ja jag kan räkna upp ett antal A4-sidor med sådana låsningar under demonisk makt och bundenhet. Fortsättning följer i del 2.
Kaj Östholm
Del 2 Vi skall då påminna oss om ett annat Bibel-Ord från 1 Joh. 5:18 " " Vi vet om var och en som är född av Gud att han icke syndar, ty den som har blivit född av Gud, han tager sig till vara, och den Onde kommer icke vid honom. Vi förstår därav att den Onde får makt att besätta oss och på olika sätt låsa oss och plåga oss då vi syndar. - Vad är då synd för oss kristna ? Alla handlingar som strider mot Guds Ords rekommendationer och kommandon. Med andra ord alla kan lösas från sina bojor - det var därför Jesus Korsfästes, Dog och Uppstod.
Anders Jörle
Kyrkomötets majoritet representerar ungefär tio procent av medlemmarna (valdeltagande var unegför 18 procent). Med tanke på vad som hände i riksdagsvalet borde man kanske dämpa sin politisk-ideologiska iver en aning. En folkkyrka i ett land så stort som vårt måste kunna tåla större ideologisk bredd.