Kristusdebatten

Debatten om Kristus som tankekonstruktion

För tio år sedan orsakade KG Hammar debattstorm i det som kom att kallas Jesus-debatten. Nu har han gjort det igen. I förra veckans nummer av Kyrkans Tidning skrev Hammar att Kristus är en tankekonstruktion. Det har fått många att ta till orda. Därför utökas debattsidorna i veckans nummer av Kyrkans Tidning. Vi publicerar artiklarna här på webben. Tidigare artiklar och kommentarer hittas under Opinion & Debatt.

Läs också:

Debatt

Fritt fall för Svenska kyrkan

21 november 09:55
Björn Fjärstedt, biskop emeritus
Debatt

Tack, K G Hammar

21 november 09:53
Karl-Eric Hansson, Grebbestad
Debatt

Hammar skiljer sig från kyrkans tro

21 november 09:49
Per Åkerlund, präst och bokförläggare
 • 5 Kommentarer

  Logga in för att kommentera

 • Anders

  Efter flera läsningar så förstår jag det KG Hammar skriver som någonting som även evangelieförfattarna skulle ha hållit med om:

  1) Jesus var Gud inkarnerad.
  2) Alla som mötte Jesus under hans levnad här på jorden för 2000 år sedan insåg inte att Jesus var Gud inkarnerad (faktum är att ganska få gjorde det).
  3) När Jesus dött insåg allt fler att den människa de mött faktiskt var Gud inkarnerad.

  Såhär långt håller alla evangelierna med KG Hammar.

  4) Denna insikt om inkarnationen kallar KG Hammar en tankekonstruktion. Det är väl egentligen här som det stora problemet ligger. Skulle verkligen Paulus efter erfarenheten på vägen till Damaskus säga att hans erfarenhet var en tankekonstruktion? Skulle lärjungarna vid pingstundret säga att det rör sig om en tankekonstruktion?

  Knappast. De skulle säga att de haft en Gudserfarenhet bortom tankar och ord. Däremot saknar de inte ord för det i efterhandsreflektionen! De hittar ord och tankekonstruktioner för att beskriva vad de upplevt. Petrus gör en inspirerad utläggning direkt efter pingstundret som ger en tankekonstruktion-ordtolkning av upplevelsen och lärjungarna säger i princip Amen!

  KG kunde dock ha varit tydligare.

 • David

  Anders: jag förstår det som KG Hammar skriver som att det inte spelar någon roll om något av det som står i Bibeln har hänt på riktigt. "Kristus är alltså en tankekonstruktion för att uttrycka erfarenheten av gudsnärvaro, inkarnation." Han definierar om begreppet "inkarnation" - det betyder inte längre att Jesus är 100% Gud och 100% människa utan enligt Hammar bara att apostlarna fick en erfarenhet av Gudsnärvaro. Nej, Hammar menar inte att Jesus var Gud inkarnerad, om man använder gängse definitioner på begreppen.

 • Anders

  David: så förstår inte jag KG efter att ha läst om flera gånger. Det vore nog på sin plats att KG förtydligar sig. Jag förstår det som att genom efterhandsinsikt formulerade man tankekonstruktionen att Jesus verkligen var Gud inkarnerad. Ett påstående som väl evangelisterna skulle hålla med om, med kvalificeringen att ett fåtal insåg detta redan under Jesu liv.

  Den stora frågan jag undrar över är dock: menar KG att tankekonstruktionen bygger på lösningar av GT eller direkt erfarenhet i samband med händelsen på härlighetens berg och möten med den uppståndne som sedan i reflektion över dessa erfarenheter ledde till tankekonstruktionen.

 • David

  Ok, jag håller med om att Hammar borde förtydliga sig.
  När jag googlar på "tankekonstruktion" så får jag som förslag på synonymer "abstraktion" och "hypotetiskt begrepp", dvs något som inte är på riktigt. "Erfarenhet av Gudsnärvaro" tolkar jag som en känsla, något substanslöst och subjektivt.

 • Anders

  David: När jag talar om Gudserfarenhet så menar jag sånt som Johannes, Jakob och Petrus erfarde på härlighetens berg, Paulus på vägen till Damaskus, tolvkretsen och Maria i Jerusalem på pingstdagen och mängder av helgon och kristna genom Kyrkans historia ända in i våra dagar.

  Församthållande av trossatser är försanthållande delvis av tankekonstruktioner genom trossatser, delvis förhållande till gudserfarenheter (och alltmer desto djupare sådana beroende av helgelsens fördjupning). Så tänker jag hoppfullt att KG menar :)

Mer inom samma ämne
Kristusdebatten
Kristusdebatten
Kristusdebatten
Kristusdebatten
Kristusdebatten
Kristusdebatten
Kristusdebatten