Det finns en verklighet utanför KT:s debattsidor

MOTHUGG  Två veckor efter att den första debattartikeln om kyrkans identitet publicerades i KT drar chefredaktören slutsatsen att biskoparna missköter sitt uppdrag eftersom vi inte omedelbart fattat pennan och gått i svaromål.

Att debatten nu blommat upp i KT betyder inte att den är ny – ej heller att KT är det enda forumet för denna debatt. Och att ingen biskop ännu kastat sig in i KT:s debatt är inte detsamma som att vi inte är aktiva i frågan. Allt vi gör och förhåller oss till landar inte i debattartiklar. Däremot är vi noga med konsekvent information till media, vilket ofta resulterar i redaktionellt utrymme, bland annat i KT. Frågan om kyrkans identitet är inte på något sätt undantaget från detta öppna förhållningssätt.

Här följer några exempel på sammanhang där kyrkliga ledare, inklusive biskopar – driver och deltar i interna och externa samtal om kyrkans identitet vis-avi andra religioner:
• Läronämnden, där alla biskopar ingår, har flera gånger uttalat sig om religionsdialog och identitet samt religion och politik.
• Teologiska kommittén, där flera biskopar ingår, ger i dagarna ut en bok om religionsdialogens teologi med titeln ”Sann mot sig själv – öppen för andra”.
• Religionsdialog var också temat vid min medverkan i den interreligiösa ceremonin på världsscoutjamboreen i somras som samlade 40 000 ungdomar, vilket uppmärksammats i KT. Mitt tal finns publicerat på Lunds stifts hemsida.
• Lunds stift samarbetar sedan flera år med Malmö stad, Region Skåne och Världsreligionernas parlament kring projektet social cohesion. Det går ut på att öka den sociala sammanhållningen genom samverkan med och mellan olika religiösa gemenskaper. Liknande projekt drivs i andra stift.
• På initiativ av ärkebiskopen har Sveriges interreligiösa råd bildats.
• Svenska kyrkans centrum för religionsdialog i Stockholm tillhandahåller resurser för medarbetare som vill arbeta med religionsdialog.
• Mitt herdabrev ”Gud är större”, som KT skrivit om (dock inte recenserat), behandlar kyrkans identitet ur flera perspektiv, bland annat i avsnittet ”Religionsdialog är en väckelse”.
Sammantaget lever i allra högsta grad engagemanget kring kyrkans identitet, inte bara bland kyrkliga ledare.

Antje Jackelén
Biskop i Lunds stift

,

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
2265

Lediga jobb

LEDIGA JOBB

Uppsala stift
Göteborgs stift
Luleå stift
Uppsala stift
Stockholms stift