Arbetsmiljö

Församlingarna behöver hjälpas åt

Det är min övertygelse att det är nödvändigt med strukturförändringar för att behålla kvaliteten på Svenska kyrkans verksamhet i framtiden, skriver biskop Eva Nordung Byström i sin replik till företrädarna för Kyrkans Akademikerförbund, KyrkA.

Stiftsstyrelsen i Härnösands stift har under det senaste dryga året fattat beslut som innebär att sex nya pastorat kommer att bildas för samverkan mellan församlingar. Varje pastorat sträcker sig över en kommun och inget av de nya pastoraten har mer än cirka 20 000 tillhöriga.

Det är min övertygelse att det är nödvändigt med strukturförändringar för att behålla kvaliteten på Svenska kyrkans verksamhet i framtiden. Vår kyrka måste bestå av så bärkraftiga enheter att vi klarar att fira gudstjänst och bedriva undervisning, diakoni och mission i varje församling.

Dessutom behöver vi förbättra vår förmåga att tala till dagens människor och möta dagens andliga behov. Vi behöver utveckla gudstjänstlivet, säkra vår uppskattade barn- och ungdomsverksamhet, stärka vårt viktiga diakonala arbete och vi behöver bli bättre på att synliggöra vårt kristna budskap i lokalsamhället.

För att vi ska klara allt detta krävs att Svenska kyrkans resurser fördelas så att mesta möjliga går till den grundläggande uppgiften. Jag anser att detta kan göras om församlingarna solidariskt delar på sina resurser.

I Härnösands stift finns många små församlingar med få anställda och begränsad ekonomi. Kyrkans akademikerförbund lyfter fram en stark oro över att arbetsmiljö, lokal förankring och arbetsglädje ska påverkas negativt när personal och förtroendevalda ingår i ett större sammanhang än tidigare.

Här anser jag att det lokala ledarskapet har helt avgörande betydelse.

Flera indelningsförändringar som gjorts tidigare har lyckats bra. Men det finns också exempel där det varit svårt att få den nya organisationen att fungera tillfredsställande. Bildandet av nya pastorat är inte enkelt och kan inte göras lättvindigt. Just därför har stiftsstyrelsen tillsatt personella och ekonomiska resurser för att bistå och stötta berörda församlingar under förändringsarbetet. Det handlar bland annat om ledarstöd till kyrkoherdar och arbetsgivare.

Insändaren från Kyrkans Akademikerförbund har tidigare publicerats lokalt och jag har därför i ett längre brev direkt till Härnösandskretsens styrelse föreslagit att vi ska fortsätta det samtal som vi förde vid ett möte som hölls innan besluten om de nya pastoraten fattades.

Jag vill här ändå påminna om Svenska kyrkans nya organisation för den lokala nivån som började gälla 2014. Den innebär en ny möjlighet för församlingar att behålla lokal identitet och engagemang för den grundläggande uppgiften, utan att ensamma bära det krävande ansvaret för administrativa och förvaltande uppgifter.

Vi kommer regelbundet att följa upp hur de nu aktuella indelningsförändringarna enligt denna nya modell fortlöper.

Eva Nordung Byström
biskop i Härnösands stift

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.
,

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Mer inom samma ämne