Gäller biskopsbrevet för kyrkan?

Biskoparnas uppmaning till den egna organisationen, församlingar och stift, och till samhället i allmänhet, att arbeta för en hållbar livsstil och påskynda klimatomställningen var mycket välkommen.

Samma dag som vi miljövänner gladde oss över kyrkans nya miljöengagemang fick de boende i Skäggered i Lindome ett brev från det statliga infrastrukturbolaget Svevia. I brevet redogörs för planer på en bergtäkt i Skäggered. Ett sextiotal fastigheter berörs; många barnfamiljer påverkas av täkten, som ska placeras – hör och häpna – 300 meter från närmsta bostad. Svevia erkänner själva att verksamheten kommer att innebära ”en betydande miljöpåverkan” i form av buller, damm och markvibrationer. Därtill ger de uppemot 75 lastbilar som dagligen ska transportera material från täkten, via centrala Lindome, en avsevärd miljöpåverkan. Mest förvånade blev nog Skäggeredsborna när de insåg vem som äger marken: Svenska kyrkan, Göteborgs stift.

Stiftets biskop Per Eckerdal vill inte uttala sig i ärendet utan hänvisar via sin sekreterare till chefen för egendomsenheten, vars uppfattning man kan läsa i Norra Halland (2014-05-16). År 2006 gav täktbolaget NCC upp kampen om en bergtäkt i samma område. Invändningarna från de boende var desamma då som nu, och Svevias dagsaktuella planer är nästintill identiska med NCC:s. Ändå hävdar chefen för egendomsförvaltningen att diskussionen i dag berör en annan problematik än 2006.

I dag bor visserligen fler människor i Skäggered än för åtta år sedan, däri ligger ju en viss skillnad. Det mest floskulösa yttrandet är dock att kyrkan måste ”dra sitt strå till stacken”. Omsorg om miljö och berörda kyrkomedlemmars välmående måste alltså stå tillbaka eftersom kyrkan anser sig skyldig att bidra till just det samhällsbygge som biskoparna i sin debattartikel menar måste förändras.

Utöver de skador på skog och mark som en bergtäkt ger måste hänsyn tas till utsläppen från de tunga transporterna. Uppemot 36 000 gånger per år ska lastbilar köra längs Skäggeredsbornas tomter, genom Lindome, förbi bostadsområden, skolor och förskolor. Bullret och trafikriskerna behöver kyrkan kanske inte bekymra sig om, men utsläppen drabbar oss alla.

Som engagerad samhällsmedborgare skulle jag vilja veta om biskoparnas upprop för en bättre miljöpolitik också avser kyrkans egna verksamheter? Visar kyrkan prov på ”djärva visioner och gemensam handlingskraft”, som biskoparna så vackert talar om, genom att upplåta mark åt en miljöförstörande och utsläppstung verksamhet som en bergtäkt? Borde inte kyrkan föregå med gott exempel och visa att man tar miljöfrågorna på allvar, i handling såväl som i ord? Nu får kyrkan säkert bra betalt av Svevia för marken. Och kanske är det trots allt så att kyrkan alltjämt sätter Mammon framför miljön.

Mikael Johansson
Fil. dr. i grekiska,
Göteborgs universitet
Tölö församling

 

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.
,

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
36

Lediga jobb

LEDIGA JOBB

Göteborgs stift
Stockholms stift
Strängnäs stift
Övrigt
Stockholms stift
Strängnäs stift
Linköpings stift
Växjö stift