Debattklimat

Ge bättre stöd till tankesmedjor

Det är angeläget att Svenska kyrkan på alla nivåer uppmuntrar och stödjer olika teologiska röster. Det anser Sara Blom och Olof Bäckersten, båda aktiva på Tankesmedjan Aeropagen.

Man skulle kunna säga att det bubblar i Svenska kyrkan. Utanför de organisatoriska strukturerna startas projekt för att på olika sätt vara en röst i det offentliga samtalet, erbjuda nya kyrkliga medier och ge utrymme för debatt och diskussion.
Vi ser Kristen opinion och Churchmill, bloggnätverket Dagens kyrka, den uppstartande kulturtidsskriften Evangelium och Tankesmedjan Areopagen, för att nämna några. Först ut var Seglora smedja.
De har hunnit längst och har under våren också blivit föremål för granskning. I Kyrkans Tidning den 7 juni skrev Gabriel Fjellander, Carolina Johansson och Sofia Lilly Jönsson en debattartikel om den genomgång av Seglora smedjas verksamhet som de själva gjort. Och i Svensk Pastoral Tidskrift, SPT, nummer 15/16-12 skriver Gabriel Fjellander en artikel på samma ämne.

Granskning och debatt är bra och önskvärt. Konstruktiv kritik gynnar både läsare och debattörer. Vi vill dock ta tag i den fråga som också kommit upp i samtalet kring Seglora, om Svenska kyrkan behöver tankesmedjor. ”Varför stödjer Svenska kyrkan en tankesmedja överhuvudtaget?” skriver Gabriel Fjellander i SPT 15/16.
Att det i Svenska kyrkan bubblar av engagemang för teologiska och kristna perspektiv i det offentliga samtalet är något att glädjas åt. Att de initiativ som nämnts ovan alla sker utanför de vanliga strukturerna är något att fundera över.
Naturligtvis gör församlingar, stift, kyrkoherdar, informatörer, biskopar, etablerade tidskrifter och tidningar och många andra inlägg i debatter, i lokala sammanhang eller i större sammanhang. Att vi också är många som längtar efter ännu mer är uppenbart.

När engagemanget bubblar är det angeläget att Svenska kyrkans organisation uppmuntrar och stödjer sådana initiativ, på alla nivåer. Det kan vara en arbetsledare som ger utrymme i schemat för medarbetare, församlingar som lånar ut sina lokaler eller beslutande organ som ger monetära bidrag.
Frågan är inte varför Seglora Smedja fått ekonomiska bidrag från några instanser i Svenska kyrkan. Frågan är varför det verkar uppfattas som udda.
Också detta som bubblar är en del av Svenska kyrkans sammanhang. Olika modeller kan komplettera varandra och en mångfald av forum kan bidra i samtalet. Vi behöver knappast oroa oss att det blir för många röster. Olika forum kan uppmuntra och peppa varandra, och samtidigt kritisera och föra samtal i sak.

Vi menar att det är önskvärt med flera och olika teologiska och kyrkliga röster som hörs och samtalar. Att det idag bubblar i Svenska kyrkan, i den organisatoriska strukturen och på andra sätt, är glädjande och hoppfullt. Man behöver inte gilla allt som sägs för att gilla att det sägs.
Så låt det bubbla. Och hitta vägar att uppmuntra och stödja. Både från Svenska kyrkans formella organisation och sinsemellan.
Som man brukar säga: Blås där det glöder!

Sara Blom och Olof Bäckersten
Tankesmedjan Areopagen

 • 4 Kommentarer

  Logga in för att kommentera

 • martina luttersson

  Engagemang är bra men frågan är väl hur och till vilken del ett engagemang ska sponsras av t.ex. ett stift? Problemet är inte att Seglora Smedja existerar, problemet är ett ensidigt ekonomiskt stöd till en smedja som är så förknippad med ett politiskt parti. Om kyrkan fortsättningsvis ska ha en demokratisk struktur så måste insynen öka i sammanhang som man ekonomiskt sponsrar. Är det så att tankesmedjan Aeropagen efterlyser ett slags nationellt bidrag till tankesmedjor i kyrkan - en ekonomisk utjämning för att garantera mångfald?

 • Helle Klein

  Till Martina Luttersson: Bra om du slutar sprida lögner. Seglora smedja har ingen som helst koppling till något politiskt parti. Vi är en oberoende stiftelse. Vår styrelse består av folk med olika samhälls- och kyrklig bakgrund. Insynen är total - du kan liksom alla andra ta del av våra stadgar, våra årsredovisningar och läsa om vilka som stödjer oss. Vi står som stiftelse dessutom under länsstyrelsens ekonomiska kontroll. För övrigt håller jag med debattörerna - det behövs många olika teologiska röster och sammanhang och tankesmedjor liksom nättidningar borde stöttas av kyrkan nationellt. Skriver om det i dag här:http://seglorasmedja.se/post13471/inratta-ett-kyrkans-presstod-for-medie...

 • martina luttersson

  Hej Helle tack för klargörandet om politiskt parti. Tog okritiskt till mig uppgiften att du startade smedjan samtidigt som du var politisk chefredaktör på Aftonbladet och kopplade det till ett politiskt parti. Ber om ursäkt för en alltför snabb slutsats. Lögner ska man inte sprida. Saklighet och eftertänksamhet är bra i alla samtal. Det är du säkert själv medveten om, efter anmälan till domkapitlet i våras.

  Nu till frågan om nationellt stöd till nättidningar och tankesmedjor - jag tror på ideellt engagemang. Jag tror inte att kyrkan ska betala för engagemang. Det finns en risk att det då bara blir proffstyckare som hörs. Men om detta kan vi tycka olika. Hälsningar Martina

 • Leo Holtter

  Personligen upplever jag det lite märkligt, att fristående initiativ, alltför ofta önskar sig kryckor att stödja sig på.
  Jag länkar till ett blogginlägg där Tidskriften Evangeliums chefredaktör Sofia Lilly Jönsson beskriver sin sin syn på kyrkligt presstöd. Jag delar hennes uppfattning.

Mer inom samma ämne
Debattklimat