Kyrkomötet

Ge Svenska kyrkans unga ett officiellt erkännande

Fem kyrkomötesledamöter Öka, Posk, C och S

Det är dags att ge Svenska kyrkans unga ett officiellt erkännande som Svenska kyrkans barn- och ungdomsorganisation för att på så sätt göra Svenska kyrkan starkare. Uppmaningen kommer från fem kyrkomötesledamöter.

Svenska kyrkan tappar medlemmar, det är en av vår kyrkas största utmaningar som vi står inför. Medlemskapet i vår kyrka baseras på dopet. Vi vet att de som konfirmerades, eller på annat sätt varit aktiv i kyrkans verksamhet, som ung, döper sina barn i större utsträckning än de som inte har tidiga erfarenheter från kyrkan. Vi tror därför att det är viktigt att Svenska kyrkan samlar sig bakom ett och samma barn- och ungdomsförbund, för att motverka medlemstappet i hela Svenska kyrkan.

Vi tror att en stark barn- och ungdomsrörelse är en förutsättning för en fortsatt livaktig kyrka.

Vi ställer oss frågan hur församlingar som inte är anslutna till ett demokratiskt barn- och ungdomsförbund säkerställer barns och ungas inflytande i församlingens liv?

Ända sedan starten för 25 år sedan, när Ansgarsförbundet och Kyrkans ungdom, i samråd med bland andra Svenska kyrkans församlingsnämnd, Sveriges kyrkosångsförbund och Delegationen för finskspråkigt arbete, gick ihop för att bilda Svenska Kyrkans Unga har de varit barn och ungas röst i Svenska kyrkan.

Tanken bakom ihopslagningen var att bilda ett gemensamt barn- och ungdomsförbund. I framtidspropositionen stod att läsa att ”Svenska kyrkans nya barn- och ungdomsrörelse ska finnas i varje församling och ge plats för all barn- och ungdomsverksamhet inom Svenska kyrkan.”

Man ville att det nya förbundet skulle ha ett syfte som är känt av medlemmarna och som görs levande i verksamhetens alla led, en enkel demokratisk form som fungerar och som ökar delaktigheten och en verksamhet som inte bara uppstår tillfälligt och i vissa församlingar, utan pågår under lång tid och i hela Svenska kyrkan.

Svenska kyrkans unga har levererat, men trots att Svenska kyrkan själva stod bakom framtidspropositionen har inget officiellt erkännande getts och den sista punkten kan inte genomföras utan Svenska kyrkans medverkan.

Svenska kyrkans unga utmärker sig som organisation med sina väl utarbetade demokratiska former och sin uttalade vilja att ge unga människor möjligheten att växa i tro och ansvar. Unga människor rustas i demokratiska metoder i ett samhälle där demokrati annars tas för given och deras kunskap och engagemang tas tillvara.

Vi behöver en stark barn- och ungdomsrörelse som gör just detta, som är en rekryterande bas för blivande kyrkomedarbetare men också förtroendevalda, ideella och vanliga medlemmar. Som ger unga verktygen att vara kyrka.

Det är dags att ge Svenska kyrkans unga ett officiellt erkännande som Svenska kyrkans barn- och ungdomsorganisation för att på så sätt göra Svenska kyrkan starkare. Det utesluter inte att andra barn- och ungdomsrörelser också kan finnas, som till exempel Salt som är EFS ungdomsförbund.

Men vi som kyrka behöver satsa på barn och unga och det gör vi bäst genom att ena oss och ta tillvara på det barn- och ungdomsförbund som har cirka 14000 medlemmar över hela landet och som Svenska kyrkan för 25 år sedan skrev en framtidspropositionen för – det är Svenska kyrkans unga.

Lisa Gerenmark, Öka

August Hermansson, Posk

Håkan Widepalm, C

Johan Garde, Posk

Johannes Fransson, S

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.
Fem kyrkomötesledamöter, Öka, Posk, C och S

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Mer inom samma ämne