Gör om bidragssystemet för förtroendevalda

Svenska kyrkans ungas förbundsstyrelse

Summan som betalas ut till de bäst betalda ledamöterna efter varje kyrkomöte är anmärkningsvärt stor. Varför ska idealiteten ersättas med höga summor pengar? frågar Svenska kyrkans ungas förbundsstyrelse som vill göra om bidragssystemet.

Det är beklagligt att Kyrkorättsutskottet föreslår kyrkomötet att avslå motion 2017:8 i sin helhet. Utskottet överväger inte ens att möta motionärerna halvvägs. Svenska Kyrkans Unga ser både för- och nackdelar med motionen.

Svenska kyrkans ungas förbundsstyrelse vill, med grund i Svenska Kyrkans Ungas påverkansdokument antaget av Riksårsmötet samt betänkandet från De Ungas Kyrkomöte, å det starkaste uppmana kyrkomötet att bifalla motion 2017:8, samt göra om bidragssystemet så att kyrkomötesledamoten väljer mellan de två former av ekonomisk ersättning som finns idag.

Utskottets betänkande lyfter frågan om kyrkomötesledamöternas olika ekonomiska situationer. Detta är något som Svenska Kyrkans Unga är mycket väl medvetna om, många unga studerar och har därför ingen möjlighet att få ersättning för förlorad arbetsinkomst. Då är arvodet nödvändigt. Men har man ett jobb får man både arvodet och ersättning för förlorad arbetsinkomst, något som är mycket märkligt. Att utskottet hänvisar till utredningen som gjordes för 20 år sedan är också beklagligt, då man inte resonerat och tänkt utanför denna i grunden till sitt avslag.

Summan som betalas ut till de bäst betalda ledamöterna efter varje kyrkomöte är anmärkningsvärt stor. Utöver den ekonomiska ersättningen får alla ledamöter ett eget hotellrum på förstklassiga hotell betalt. Varför ska idealiteten ersättas med så höga summor pengar? Vi måste komma tillbaka till grunden för vårt engagemang. Ska engagemanget i kyrkoråd, stiftsfullmäktige och kyrkomöte vara ett extraknäck, eller ska vårt engagemang grundas i att vi tror på en kyrka med Jesus Kristus i centrum?

Idealitet är en av grundstenarna i Svenska kyrkans nga. Över hela landet finns det förtroendevalda som på helt ideell basis engagerar sig för organisationen. Lokalavdelningsordföranden, distriktsstyrelser, förbundsstyrelseledamöter, årsmötesombud. Och ingen av dessa får betalt. Med några få undantag är alltså Svenska Kyrkans Unga en organisation som är helt ideell, och det tror vi på. Den längtan och det driv som finns bakom ett ideellt engagemang är det som ger viljan att förändra. Och där tror Svenska Kyrkans Ungas förbundsstyrelse att Svenska kyrkan har mycket att ta efter, och det är i kyrkomötet det måste börja!

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.
Svenska kyrkans ungas, förbundsstyrelse

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
26

Lediga jobb

LEDIGA JOBB

Göteborgs stift
Luleå stift
Göteborgs stift
Göteborgs stift
Stockholms stift
Göteborgs stift
Lunds stift
Uppsala stift