Gruvboomen manar oss kristna att agera

Det pågår en gruvboom i Sverige. Runt hundra olika företag är ute i svenska marker och letar malm. Den internationella gruvindustrin rankar Sverige som ett av de bästa länderna att verka i; gruvskatten är endast 0,05 procent. Företagen kan göra miljardvinster, men behöver inte ta ansvar för de långsiktiga konsekvenserna.

Nu på söndag ordnar ett antal organisationer en demonstration i Stockholm under parollen ”Stoppa gruvboomen”. Det finns flera skäl för kristna att engagera sig i denna fråga.

1: Skapelseansvar.  Enligt en undersökning av tretton svenska gruvor var det åtta som hade brutit mot sina miljötillstånd.  Det är långsamma processer; en gruva kan fortsätta att förorena sin omgivning i flera hundra år efter att den lagts ned. Vad betyder detta för den ”skapelsens integritet” som vi pratar så varmt om i våra kyrkor?

”Vi hävdar att Guds Andes mission är att förnya hela skapelsen. Livets Gud skyddar, älskar och bryr sig om naturen.” (”Tillsammans för livet”, nytt dokument från Kyrkornas världsråd om mission, stycke 105.)

2: Hållbar konsumtion. Vi har ett ansvar även som konsumenter. Många olika metaller behövs till ny elektronik. För en långsiktigt hållbar konsumtion behöver vi dels minska den och dels verka för satsningar på återvinning. Den kapitalistiska världsekonomin tar sällan hänsyn till miljö, mänskliga rättigheter eller hållbarhet. Har vi som kristna något engagemang för att vara med och utforma alternativa modeller?
”Guds rike står i direkt motsats till mammons imperium.” (”Tillsammans för livet”, stycke 31.)

3: Solidaritet. I Kallak förbereder det brittiska företaget Beowulf Mining för brytning av järnmalm. Representanter för de samebyar som påverkas har skrivit på DN Debatt om hur ett stort dagbrott skulle förhindra rennäringen i deras område. De hävdar att samebyar är maktlösa gentemot den svenska minerallagen trots att, enligt FN, byarnas samtycke egentligen krävs. Svenska kyrkan har en historisk skuld till det samiska folket genom sitt agerande under tidigare århundraden.

Låt oss inte vara passiva när deras rättigheter åter kränks, utan i stället ta tillfället att ­solidarisera oss med dem.

”För att engagera oss i Guds livgivande uppdrag måste vi lyssna till rösterna från marginalen, så att vi hör vad som är livsbejakande och vad som förstör livet.” (”Tillsammans för livet”, stycke 107.)
Lyssnar vi till rösterna från drabbade samer, från miljöaktivister, från själva skapelsen? Och vad gör vi i så fall, om vi hör dem?

Annika Spalde
Diakon och författare

 • 9 Kommentarer

  Logga in för att kommentera

 • GE

  Den, för kriminella handlingar, mångfalt dömda tjänstemannen Spalde sätter sig på moraliskt höga hästar för att beröva utflyttningsbyggdernas innevånare en möjlighet att bo och verka där dom är födda och uppvuxna!

 • Robert Öhman

  Jag unnar verkligen GE att bo och verka där hen är född, men jag tycker också att varje renskötande same har rätt att bo och verka där hen är född. Nybyggare och exploatörer har en mycket kort historia i Lappland jämfört med den samiska befolkningen. Jag vill också påstå att det är omoraliskt och fegt att anonymt anspela på Annika Spaldes "mångfalt kriminella handlingar" eftersom de enligt mig visar på en moralisk ryggrad. /Robert Öhman

 • Isak Thomas Gerson

  GE: Istället för att gå till osakliga personangrepp skulle du kunna bemöta de tre argument som redovisas i artikeln.

 • Olof Olsson

  Västerås stift skog AB, årsredovisning 2012: "Vill du ge dig in i gruvbranschen rekommenderas ett stort tålamod. Och en väldig massa pengar. När du lyckats få ditt undersökningstillstånd är nästa steg att komma överens med mark ägaren. Ganska snart kan du börja provborra. Sedan ska resultaten analyseras. Finns det tecken på värdefulla mineraler behöver du bedöma om det är tillräckligt mycket för att vara värt att bryta. Tycker du det är det dags att söka ytterligare ett tillstånd hos Bergsstaten, en bearbetningskoncession. Får du det, är du värd ett stort grattis. Och det har förmodligen gått fem år och kostat 5 miljoner kr. Nu behövs bara ett miljötillstånd för brytning och förädling samt en sisådär 50 miljoner kr till för att få fart på verksamheten. Och det har förmodligen gått ytterligare 15 år"

 • GE

  Att ta lagen i egna händer och försöka förstöra vårt gemensamma fosterlandsförsvar är att ha "moralisk ryggrad" - jag häpnar!
  Samerna har bedrivit dagens form av rennäring i några hundra år (och idag överlever den tack vare omfattande bidrag och motorisering) så den kulturen är inte så "ursprunglig" som många tror!

  Att redovisa en persons krimimella vandel är inte ett personangrepp utan bara en information om fakta som också säger en del om vederbörandes inställning till rättssamhälle och demokrati!

 • Andronikos

  Det är sant att gruvnäringen har stor naturpåverkan och därför ska experter på behöriga myndigheter utreda tillståndsfrågan. Kyrkan har inte mycket att vinna på att blanda ihop det andliga och världsliga styret i denna fråga. Naturligtvis ska gruvnäringen kunna diskuteras i offentligheten men det sker bäst utan medverkan från kriminella "aktivister". I kyrkoordningen står det att SvK är en demokratisk organisation. Därför bör biskoparna särskilt se till att deras diakoner inte ställer till med olaglig "ofog", så som förut skett.

  När det gäller samerna har de istället anledning att vara tacksamma mot Sveriges kyrka. Tack vare den har de fogats in som bröder och systrar i den världsvida kristenheten. Att detta tidvis skedde med hårda metoder kan ju beklagas men varför gråta nu, när så mycket mer blev vunnet? En tröst kan det väl vara att statskyrkan förr i tiden var lika repressiv mot all hedendom, vare sig den utövades av samer eller folk i övriga Sverige.

  I övriga Sverige är vi också vana vid att jordbruksmark exproprieras för det moderna samhällets framväxt. Varför skulle renskötseln vara så mycket mer skyddsvärd?

 • Robert Öhman

  GE: Tycker fortfarande att du borde tala om vem du är om du vill yttra dig i frågan med någon trovärdighet. Det första historiska belägget för samisk renskötsel är från 1519, och det finns fakta som tyder på att den då pågått i minst ett halvt millenium..Det tidigaste kända nybygget är från 1630- Och gruvnäring "i dagens form" är betydligt mer sentida. /Robert Öhman

 • Sonja Holmedal

  Äntligen ställer kyrkan upp synligt. Jag ändock besviken på att Land grabbing inte blev årets fastetema som det var planerat.

 • Eva-Karin Holgersson

  Mycket bra att skriva om gruvboomen och hur våra resurser skövlas! Viktigt att vi som kyrka tar ställning i politiska frågor. Vi har att värna om vår natur och miljö utifrån ett långsiktigt och hållbart perspektiv. Jag blev oerhört glad när jag läste detta inlägg!

  Eva-Karin Holgersson