Hög tid att riva kyrkans glastak

Svenska kyrkan ska synas av jämställdhetsombudsmannen, Jämo. Det är inte förvånande. Där­emot är det tråkigt att kyrkan inte av egen kraft kunnat driva ett mer framgångsrikt arbete med jämställdhet.
  Inte så att allt är nattsvart. Långt därifrån. Men det går förtvivlat långsamt ibland. Det är 47 år sedan de tre första kvinnorna vigdes till präster i Svenska kyrkan. Av de som är präster i dag är nästan hälften kvinnor. Bland dem som prästvigs är kvinnorna i majoritet.
  Ändå är bara två av fjorton biskopar kvinnor. Där har egentligen ingenting hänt sedan Caroline Krook blev biskop för nio år sedan. Än mer anmärkningsvärt är att det finns så få kvinnor på lägre chefsnivå.

Av Svenska kyrkans nära 1 000 kyrkoherdar, så är bara strax under 200 kvinnor. En femtedel har kvalat in som kyrkoherdar, efter nästan 50 år. Det visar den statistik som finns i Matrikel för Svenska kyrkan 2006.
  Dessutom är skillnaderna stora mellan stiften. I april 2006 ligger Stockholms stift i topp med 31 procent kvinnor på kyrkoherdetjänsterna. Där har det dess-utom skett en kraftig ökning sedan året innan, då endast 22 av kyrkoherdarna var kvinnor. Flera andra stift, som Härnösand, Karlstad, Visby och Uppsala ligger strax under.
  I botten av listan ligger Svenska kyrkan i utlandet, där endast två av 23 kyrkoherdar är kvinnor, och Göteborgs stift där bara 8 procent av kyrkoherdarna är kvinnor.
  Uppenbarligen finns det ingen enskild orsak som förklarar den sneda rekryteringen till de lokala chefstjänsterna. Snarare är det många faktorer som samverkar. Det är den bild som träder fram när Kyrkans Tidning ringer runt i landet.

Claes Borgström, Jämo, lyfter fram motståndet mot att kvinnor över huvud taget ska få vara präster. Det har säkert spelat sin roll. Men det räcker inte som förklaring. Snarare handlar det om en bristande handlingskraft, att sätta handling bakom orden.
  En sak är sorgligt uppenbar. Kyrkan blir inte jämställd bara för att vi väntar och har tålamod. Det visar det senaste halvseklet. Om Svenska kyrkan inte ständigt ska hamna på efterkälken så krävs det krafttag.
  Förhoppningsvis kommer Jämos granskning att skynda på utvecklingen. Men Svenska kyrkan borde ha kraft och vilja att driva detta, oavsett yttre påtryckningar.
Allt annat är egentligen ett misslyckande.

Dag Tuvelius 08-462 28 01
dag.tuvelius@kyrkanstidning.com

,

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
905

Lediga jobb

LEDIGA JOBB

Växjö stift
Uppsala stift
Härnösands stift
Stockholms stift